background preloader

Bedömning BFL

Facebook Twitter

John Hattie. AnswerGarden - Plant a Question, Grow Answers. Metacognition, Feedback and Scaffolding. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf.

Bedömning och ordens innebörd

Formativ bedömning. Matriser i svenska. Filmer om BFL. Kamratbedömning. Summativ bedömning. Blooms taxonomi och trappan. Lär dig grunderna. Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande”

Lär dig grunderna

Men hur gör vi då? BFL och förmågorna i praktiken! FN:s barnkonvention, som undertecknats av flertalet länder i världen, slår fast alla barns rätt till skolgång.

Men hur gör vi då? BFL och förmågorna i praktiken!

Ändå måste man kämpa för den rättigheten på en del platser. Ibland med risk för livet. Särskilt om du är flicka. Skolor sprängs. Skolpersonal och elever blir trakasserade och misshandlade. 27 sätt att få syn på elevers kunnande. Bedömning + lärande = sant? Igår träffade jag min nya idol, Gudrun Erickson från Göteborgs universitet.

Bedömning + lärande = sant?

Gudrun Erickson är bland annat docent i bedömningspedagogik och har ett förflutet som språklärare. Och igår var hon hos oss i Borås och pratade bedömning. Hon bjöd på en föreläsning som inte bara var intressant och tankeväckande utan också väldigt rolig och underhållande. Samband. Bedömning för lärande 5 nyckelstrategier knyta praktisk övning till. Bedömningstekniker som synliggör lärandet. Här kommer några förslag på bedömningstekniker som synliggör lärandet.

Bedömningstekniker som synliggör lärandet

Bidra gärna med dina bästa tips i Idébanken. No hands up! Ett effektivt sätt att synliggöra lärandet är att ta bort handuppräcknings-systemet vid de tillfällen när det är läraren som ställer frågor, och arbeta istället med frågetekniker och gruppövningar som involverar alla elever i diskussionen, inte bara de elever som väljer att delta i handuppräckningen. Det handlar om att sända signalen att elevens bidrag till diskussionen är en viktig del av den kollektiva lärprocess som sker i gruppen. Detta förutsätter att läraren kan följa upp och stimulera elevens svar vidare med hjälp av frågor.

Awesome Chart for Teachers- Alternatives to Traditional Homework. Bedömning och återkoppling – vad är egentligen skillnaden? Detta är en fråga som dyker upp – ständigt – och som är nyttig, för den kräver reflektion.

Bedömning och återkoppling – vad är egentligen skillnaden?

Jag kan med hjälp av en rad bedömningsforskare hävda att återkoppling är själva kärnan i en bedömning som syftar i att främja lärandet och hjälpa eleven att komma närmare sitt mål. Anders Jönsson använder kartanalogin i sin illustration av lärande bedömning och säger att bedömningen handlar om att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande till målet och att använda denna information för att hjälpa eleverna att komma fram till målet (Jönsson, 2012). Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1. Robert Walldén, som arbetar inom vuxenutbildningen i Borås, kommer i tre blogginlägg beskriva utmaningar och möjligheter med att arbeta med bedömning för lärande.

Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1

Här hittar du del 2 och del 3. Hela artikeln finns även nedladdningsbar som .pdf-fil. Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter.

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan?

Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt. Man kan välja vilken text som helst som är lämplig för åldern på de barn som ska diagnostiseras och ställa frågor på innehållet som ska besvaras. Men med tanke på den stora mängd elever som ska testas och tiden det tar att rätta kan det vara ännu bättre med ett multiple-choice-test. Observera att sådana här prov enbart kan användas i diagnostiskt syfte, ur andra synvinklar är de väldigt bristfälliga. Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer. 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students.

March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process.

7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students

Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. However, the power of feedback as a pedagogical aid resides in knowing when and how to provide it to learners. As Jam Chappuis argues, " effective feedback occurs during the learning, while there is still time to act on it. " Also, feedback should not be the equivalent of grading or else students will "routinely read only as far as the grade". You should never confuse feedback with praising or advising.

This wonderful visual is found on inservice.ascd.org. Vad är kvalitet i bedömning? Bedömning För Lärande. Jag tänkte fortsätta på samma spår som igår, då jag beskrev hur jag på lektionerna öppnar upp elevernas kunskapande och tankar genom att använda mig av öppna frågor.

Bedömning För Lärande

Att använda mig av öppna frågor på lektionen är en del i det som jag kallar för ”formativ undervisning”. Jag låter eleverna reflektera kring, inte bara vad de ska lära sig, utan hur de kan uppnå största möjliga kunskapande på lektionen utifrån sina förutsättningar, vid just det tillfället/den lektionen. BFL. Lundahl. BFL. ”Jag har fastnat” – Elev. Emil Jansson Okt 13 ”Jag har fastnat” – Elev Gjorde en svensk översättning över en 3B4ME bild. gjorde den i prezi så det är clipartbilder.

”Jag har fastnat” – Elev

Klicka på bilden så får du en större kopia. Liknande inlägg Leave a Reply Emil Jansson på sociala medier Twitter:@EmilJansson Youtube: IKTEmilJansson Spotify flumdum aNobii:emiljanssonFacebook Emil Jansson Flickr: EmilJanssonFoursquare: EmilJansson. Planeringsprocess,%20stor,%20utskrift. How ‘No Hands Up’ works.