background preloader

Digitala arbetssätt med iPads på SFI

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass?

SFI iPad | iPadprojekt- för att öka kvalitet, flexibilitet och individanpassning. Research, Reports & Studies / Research, Reports & Studies Research on Flipped Learning Looking for original research, case studies, surveys, infographics or our Literature Reviews? What is the difference between a Flipped Class and Flipped Learning? Project Tomorrow and the FLN: In partnership FLN and Sophia Survey of Flipped Teachers (May 2014) The flipped classroom continues to grow in popularity and success. An extension of the Literature Review (see below), this brief looks at new research on flipped learning on college and university campuses. Case Studies Flipped Learning Model Dramatically Improves Pass Rate for At-Risk Students Byron High School, MN: A Case Study (June, 2013) Flipped Learning Model Increases Student Engagement and Performance Literature Review on Flipped Learning (2013 & 2014) With research support from George Mason University and sponsored by Pearson, the Flipped Learning Network offers the first comprehensive literature review and extension on the Flipped Learning model. Open Educational Resources Additional Research

SFI Pedagoggruppen i Norrköping Education - iPad - Teaching with iPad Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. LyssnaLäsSkrivSamtalaTala

Lärarspindeln gör lärares lärresurser sökbara Under de senaste par, tre åren har jag vid flera tillfällen tagit upp det arbete som syftar till att bygga en digital infrastruktur för den svenska skolan. Jag har skrivit om it-standarder för lärande, styrdokumenten i molnet, öppen länkad data för skolan och Skolfederation. Allt det här vilar på internationella standarder och lägger en både stabil och flexibel teknisk grund för den fortsatta pedagogiska utvecklingen. Fredrik Paulsson, docent vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, är en av dem som har en central roll i det här arbetet. I slutet av förra året fick Fredrik Paulsson medel av Internetfonden för att utveckla Lärarspindeln, ett webbaserat verktyg för lärare som bygger vidare på tidigare forskning och utveckling. - Huvudpoängen med Lärarspindeln är att lärare ska kunna metadatamärka och sprida lärresurser som de själva skapar, säger Fredrik Paulsson. Systemet är i princip detsamma som redan används för Spindeln.

SFI-läraren Svenska För Invandrare kurs C och D Ny i svenska skolan Hülya | - om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning Vi i Norrbackaskolans förberedelseklass | Nya i Sverige, nya i svenska språket och nya i svenska skolan. Välkomna till vår skolvardag! Kronans rubiner | En blogg om oss i Rubinen 3 Förberedelseklassens virtuella klassrum 2.0 | - rik på språk, rik på lärande!

Related: