background preloader

Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande
Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper! Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. VARFÖR använda sig av lär-par? Kärt barn har många namn! Att använda sig av lär-par är ett arbetssätt som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar elevernas samarbetsfärdigheter där de över tid bygger upp en relation till alla i klassen. I all typ av samspel är det viktigt att gruppen upprätthåller ett ömsesidigt beroende av varandra. Lärpar som arbetar med en faktatext och tar ut det som är viktigast ur texten. Som lärare behöver du:

https://kooperativt.com/2016/08/21/lar-par-en-metod-som-utvecklar/

Related:  lucmirundervisningkooperativt lärandePedagogikLärverktyg

Lärande – en sammanställning Vad är kooperativt lärande? Här följer en snabb sammanställning av vad kooperativt lärande innebär. Snabba fakta Kooperativt Lärande När du som lärare vill bygga en bra stämning i klassen och förbereda eleverna att arbeta genom samarbete kan det vara bra att börja med enkla, snabba övningar och lekar. Dessa gör att eleverna är förberedda att samarbeta med varandra, höjer stämningen i klassen samt skapar tillit och aktivitet hos eleverna. Perfekt att börja året med! Strategi Parpromenad Använder du parsamtal då och då, och vill att eleverna också ska få röra sig? Har du långa lektionspass där det behövs en paus med ett syfte? Vill du ta vara på tiden när eleverna går till och från matsalen/idrottshallen/slöjden? Använd en parpromenad!

AnswerGarden låter dina ordmoln växa fram – IKTsidan Testar ett för mig nytt digitalt redskap, Answergarden, som låter dina ordmoln växa fram. Ett digitalt redskap som kan användas till utvärderingar i både skolan och bland personalen. Man kan också använda det för att ”rösta” fram vilket förslag som flest håller på genom att ju fler som skriver samma alternativ, ju större plats tar ordet i molnet:) Jag har skrivit en fråga: Vad tänker du på när jag säger IKT? svara gärna i rutan och se vad som händer:) Strategi: Stoppskylt – Kooperativt Lärande När elever arbetar tillsammans i grupp kan det av olika anledningar uppstå svårigheter att samarbeta. Exempelvis kan det finns meningsskiljaktigheter eller att gruppen inte är överens om hur de ska fördela det gemensamma arbetet. En utmärkt och enkel strategi för att få grupper att reflektera och diskutera sitt samarbete är med hjälp av strategin Stoppskylt.

Frågerundan: Läsförståelse Strukturen frågerundan går alldeles utmärkt att använda när du arbetar med läsförståelse. Det kan till exempel vara frågor till veckans läsläxa, till en bok ni läser tillsammans i klassen eller kring faktatexter. Eleverna får här tillsammans nysta i läsförståelsen och diskutera och stötta varandra. Strategier – nyckeln till språklig frihet · Mia Smith Så inleder Lena Börjesson sin text "Om strategier i engelska och moderna språk", som utvecklar tankarna kring strategiernas plats i kursplanerna Lgr11 och Lgy11 . Och det är precis det där vi vill ni fram till: aktiva, effektiva, självständiga språkinlärare. Interaktiv samhällskunskap med Padlet - Mikael Bruér Förra veckan skrev jag om mitt besök på BETT-mässan och ett studiebesök på en engelsk skola, som inspirerade mig till ett lektionsupplägg med hjälp av appen Padlet. Att låta Padlet vara en del av undervisningen går att göra på många sätt och jag har försökt ta detta vidare för att bygga in mer interaktivitet i mitt klassrum och i mitt sätt att undervisa. Inom ramen för ämnet samhällskunskap ska eleverna träna på att “analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller”. I åttan jobbar vi med området ”Så styrs Sverige” som utgår från det centrala innehållet om “Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner”.

Struktur: Turas om – Kooperativt Lärande Denna struktur kan du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag eller Par På Tid så är denna ett effektivt sätt att skapa variation så att eleverna alltid är på tårna! Strukturen uppfyller alla förutsättningar och grundprinciperna inom KL. Struktur: Turas om används vid mer fördjupade samtal eller uppgifter där du kan växla roller i ett par flera gånger. En kombination av EPA, Par På Tid, Turas om och Fråga, pausa, nedslag & studs ger en större bredd när du ställer intressanta frågor eller arbetar med paruppgifter och gör dig till en samtalsledare på hög nivå!

Mitt material – Specialpedagog på gymnasiet Här finns en del av de mallar som jag skriver om i mina blogginlägg samlade. Jag håller i nuläget på med en uppdatering och en del av mallarna kommer att vara i redigerbart format. Till mallarna har jag tagit fram ett eget bildstöd. För en del av mallar kommer jag att ta ut en liten kostnad, men det kommer även i fortsättningen att finnas en del gratismaterial. Om du använder mallarna vill jag att du uppger mig som källa. Denna sidan uppdateras hela tiden, med mina nya mallar. Att arbeta med begrepp Att arbeta med begrepp är en viktig del i undervisningen. Ett exempel är när man har ett arbetsområde i ex No. Texterna som man arbetar med och går igenom är oftast långa och mycket fakta med svåra begrepp. Det är ofta som eleverna inte förstår ett kapitel på grund av att de inte har hört eller pratat om orden innan.

Padlet – ett favoritverktyg! Häromdagen fick jag en fråga på Twitter om jag hade skrivit någonstans om hur jag använder Padlet i undervisningen och kom då på att jag nog bara beskrivit detta i en artikel om digitala ytor för återkoppling i Grundskoletidningen (nr 6 2013). Därför kommer här en lite bättre förklaring: Jag använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer, till exempel ett formativt arbete. Ett exempel är att använda digitala ytor för avstämning, till exempel via så kallade exit tickets. Exit tickets är ett bra sätt att ge eleverna möjlighet att förklara hur de till exempel har uppfattat eller tillgodogjort sig undervisningens innehåll. Exit tickets kan se olika ut och formuleringarna skiljer sig åt beroende på vad man vill att de ska reflektera över.

De får visa kunskap på många sätt Det är alldeles tyst i klassrummet den här fredagen. Eleverna i klass 6A i Vallaskolan utanför Södertälje har engelska. De flesta sitter i bänkarna, några kring runda bordet med egen lärare och en pojke lutar sig tillbaka i saccosäcken i hörnet framför fönstret. Alla har hörlurar i öronen och surfplatta framför sig. I dag spelar de The English Minnits och har stängt av textremsan. Eleverna lyssnar på dialogen och låter sina figurer följa instruktionerna. Bästa lektionsreceptet! - Karin bygger undervisning En kaka blir bra gång efter gång om jag följer ett recept och har de rätta ingredienserna. Finns det en liknande mall för att få lektionerna att bli bra gång på gång? Ja, faktiskt så är det ju så att vissa förberedelser skapar förutsättningar som ger mig och mina elever de lektioner vi förtjänar. Med flera år i klassrummet och många stunder av reflektion och finslipning så tycker jag mig kunna presentera sju nyckelingredienser som får lektionerna att fungera bra pass efter pass.

Related: