background preloader

Kreativ och spel

Facebook Twitter

(40) Positionsplattan 1. MittPlugg.se - Spela mattespel I Träna multiplikation, addition och subtraktion. Morfis kod, ett matteäventyr: Tjuvåkaren. MattePortal. Uppdrag Matte Mattespanarna Grundläromedel Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Serien & Lgr11 Mattespanarna är ett forskningsanknutet och inspirerande läromedel i matematik, framtaget utifrån Lgr 11.

Uppdrag Matte Mattespanarna Grundläromedel Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Hur det centrala innehållet i kursplanen är fördelat i de olika årskurserna ser du här (pdf) I Mattespanarnas lärarböcker visar vi hur kapitlen är kopplade till kunskapskraven i form av en matris. Matrisen hjälper dig också att se olika kunskapsnivåer, dels för varje kapitel, dels i en sammanställd kunskapsöversikt. Läs mer Pedagogiska tankarUppdrag Matte är utvecklad och granskad i samarbete med forskaren Per-Olof Bentley, som bl.a. pekar på det faktum att eleverna inte saknar metoder och beräkningsstrategier, men däremot kunskap om när och hur de ska användas. Svenska elever behöver öva mer på matematiska begrepp och i vilket sammanhang olika beräkningsstrategier ska användas.

Att placera matematiken i ett sammanhang och skapa sug efter kunskapen är en av de viktigaste fördelarna med Mattespanarna. Math Games With Cards - Rachel K Tutoring Blog. Here are some great math games to play with cards!

Math Games With Cards - Rachel K Tutoring Blog

These can be used for math centers, review, extra practice, or just for fun. Using playing cards as a math manipulative can make learning more hands-on and fun. Plus most kids love playing with cards, so it’s a win-win! There are a ton of card games out there, but here are my favorites. Many of these can be adjusted according to skill level. Math Games With Cards: 1. Natur & Kultur. MattePortal - Matteträning med matematikportalen som eleverna älskar.

Skolburken. Ha roligt och öva matematik med aporna! Matteva. Cloud Islands - A world of Learning. Addition. Puzzles - WorksheetWorks.com. ** Ulrikas mattelänkar ** - Ulrikas matteverkstad. Träna från en norsk nätmattebok.

** Ulrikas mattelänkar ** - Ulrikas matteverkstad

Träningsuppgifter och spel. Det är ett mycket bra komplement till Matteborgen! Ha Google Translate till hands i ett annat internetfönster :) En del uppgifter är svårare, de är duktiga på matematik i Norge! Give Your Brain A Workout! Kortlek%20tiotal. Kortlek%20under%2020.

Splash Math - Fun Math Practice for Kindergarten to Grade 5. Fun Educational Games for Kids. Begreppsmaskin. Vinna mark. För 2-4 spelare Ni behöver 2 tärningar, rutigt papper och pennor i olika färger (överstrykningspennor är bra!)

Vinna mark

Förbered spelet genom att rita upp en spelplan på det rutiga papperet. En lagom storlek är en rektangel som är 20 x 15 rutor stor. Ju fler spelare desto större spelplan. Alla linjer behöver inte fyllas i, det räcker att göra en ram. Spelarna väljer sedan var sin färg och var sin hörna att utgå ifrån. ex: Första spelaren slår med tärningarna. Nästa spelare gör på samma sätt. När det är första spelarens tur igen slår han med tärningarna. Om en spelare inte får plats med den rektangel han skall rita, säger han pass och gör en liten markering i kanten av pappret. Den som då har mest mark har vunnit.

Varianter: * Gör större spelplan. * Sätt ut hinder så som buskar, hus och träd på spelplanen för att göra det klurigare. Kreativ matte. MattePortal - Matematikträning på nätet. Kreativ matte. Montessoriinspirerad matematik. Math Games for Kids: Uno Flip. Immy is currently loving solving addition and subtraction problems – in fact her maths homework is usually the first thing she wants to tackle in her homework book each week!

Math Games for Kids: Uno Flip

I enjoy looking for new (albeit simple) ways to encourage her interests and to reinforce what she is learning which is how we came to ‘discovering’ this game that we call Uno Flip! You will need: The number cards from a pack of Uno cardsPost-it notesPaper and pen/pencil Recommended age: 5+ years To play: 1. 2. 3. . - For mental maths, say the answer out loud as quickly as you can. - To practise writing equations, write the addition sentence, including the answer, onto your sheet of paper. 4. . - To revise times tables with Uno flip, swap the addition symbol for a multiplication symbol. Hints & Tips: Don’t have Uno cards? Do you have a game you like to play with Uno cards? Related Posts Christie Burnett is an early childhood teacher, presenter, writer and the editor of Childhood 101.

Read more of Christie's adventures at. Create Your Own Games. Ncm.gu.se/media/nywebb/matematikverkstad/studiecirkel/stjarnmatte_samlad.pdf. Öva matte på Nomp. Stjärnmatte -uppdrag matematik. Kreativ matte. Google.