background preloader

Pedagogiska sajter

Facebook Twitter

The Learning Pit with James Nottingham. Hem - Kunskapshubben. Skapa grupper – Kooperativt Lärande. Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL).

Skapa grupper – Kooperativt Lärande

Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning. Många har skrivit om gruppens betydelse för inlärningen. Vi har hämtat inspiration från Wendy Jolliffe, Sahlberg & Leppilampi och Karin Forslund Frykedal. 1. Slumpmässiga grupper: Ett sätt att välja grupper är att slumpa grupperna. Skapa struktur i klassrummet. SVAR: När vi inte har kontroll blir vi stressade.

Skapa struktur i klassrummet

Jag tror, utan att veta hur din klass är, att du behöver skapa en struktur i ditt klassrum som ger dig kontrollen tillbaka. Förmodligen har du elever i klassrummet som inte vet vad som ska hända, vad som förväntas av dem och vad som är syftet. Då kan struktur, visuell kommunikation och rutiner hjälpa. En bra start är att fundera över hur man startar och avslutar lektionen med eleverna i klassrummet. Det kan vara bra att skapa en rutin för de dessa två återkommande moment, då känner eleverna igen sig och följer lättare. Det hjälper elever som har ett svagt arbetsminne att bygga en struktur. Skala energinivån Ofta kommer eleverna med både känslor och händelser i bagaget in på dagens första lektion eller efter raster. Vårt mål i skolan är att eleverna ska vara så självständiga som möjligt. Sju viktiga frågor Alla hjälpmedel som talar om svaren på frågorna När? Struktur: Runda bordet – Kooperativt lärande.

En struktur inom kooperativt lärande kallas på engelska ofta för Write around eller Roundtable.

Struktur: Runda bordet – Kooperativt lärande

Vi väljer här att kalla den för Runda bordet. I runda bordet får eleverna möjlighet att dela med sig av sina kunskaper både till få och många. De får chans att se flera olika lösningar och kommunicera med varandra kring dem. Övningen skapar ett ömsesidigt lärande där allas del är viktig då eleverna i gruppen bygger vidare på varandras svar och bygger en helhet tillsammans. Runda bordet finns i flera varianter. Struktur: Mötas på mitten – Kooperativt lärande. Strukturen Mötas på mitten (eng: placemat consensus) har vi läst om på Pedagog Malmös tema-sida och i olika böcker om KL från USA.

Struktur: Mötas på mitten – Kooperativt lärande

Vi har provat den i specialundervisning och i klass och den har fungerat mycket bra! Vi har enkelt modifierat den ibland för att anpassa den till våra syften vilket är ett bra knep att lära sig som lärare när man arbetar med KL. I grundstrukturen presenterar alla elever tankar och förslag på ett och samma papper med fyra fält och gruppens gemensamma lösning i mitten. Mötas på mitten kan med fördel kombineras med strukturen Pussel om du vill använda dig av hem- och expertgrupper för kunskapsspridning. En variant är att vi ibland valt att istället för papper dela ut en mini-whiteboard till varje elev i gruppen och så en gemensam whiteboard i mitten för gruppen för mer flexibilitet. Skriva för hand gör minnet gott. Hon lyfter fram den skickliga läs- och skrivundervisningen. Många lärare är bra på läs- och skrivundervisning, men de saknar verktyg för att genomföra den på ett sätt som även gynnar de svagare eleverna.

Hon lyfter fram den skickliga läs- och skrivundervisningen

Det hävdar Tarja Alatalo i sin avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder . Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har själv undervisat de tidiga åldrarna i tio år. Arrangemang. Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning. Det kom ett mejl från Skolinspektionen med ett tips. Är du sysslolös imorgon mellan kl. 15-16?

Det kom ett mejl från Skolinspektionen med ett tips

I så fall kan du delta i Skolverkets webinarium om Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6. Det var detta tipset gällde. Webinariet genomförs imorgon torsdag den 25 februari kl. 15:00-16:00. Rektorsbrev 19/2 2016 - Hagabergskolan. Hej förälder, Den svenska skolan är någon sorts marknadsplats för hela samhällets förväntningar.

Rektorsbrev 19/2 2016 - Hagabergskolan

Staten anger skolans uppdrag och huvudmannen (kommunal eller privat) leder skolan. Utöver huvudman och uppdragsgivare så har media och många andra väldigt mycket åsikter om skolan. Föräldrar har stora och många förväntningar och uppfattningar om vad och hur skolan och undervisningen skall bedrivas. Dessutom stora förhoppningar att få gehör för dem. Jag tror att alla vid det här laget uppfattat att jag hängivet älskar mitt jobb. Att du som förälder har önskemål om hur vi på bästa sätt skall ta hand om ditt barn är inte ett dugg konstigt. Eleverna har enligt skollag och läroplan rätt till inflytande över allt från skolans ordningsregler till undervisningens planering. Gott så. I veckan föreslog så Liberalerna att ändra skollagen. ”Det är lärarna som ska avgöra hur undervisningen ska ske. Jag tycker det är ett steg i rätt riktning. Vad vi vet om språkstörning. Efter att ha bloggat i drygt ett år om språkforskning, språkstörning och läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn så vill jag nu i några kommande inlägg gå tillbaka till grunden och bland annat ställa frågorna Vad vet vi om språkstörning?

Vad vi vet om språkstörning

Vad ÄR språkstörning? Kortfattat kan man säga att språkstörning är när ett barn har svårt att lära sig sitt modersmål jämfört med andra barn, trots att barnet inte har några tydliga externa orsaker till detta (som t.ex. oupptäckt hörselnedsättning eller förvärvad hjärnskada). Aktivitetsutfo%CC%88rande+2.002. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skriv... Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och ... Filmer om Nya Språket lyfter. Press. Skolburken. Nybörjarens interaktiva guide till iPaden - Ystads kommun. Pedagogiska sajter. Kunskapshubben Här hittar du egenproducerat läromaterial från Årstaskolan i form av film och musik.

Pedagogiska sajter

Vårat matrial får användas gratis enligtCreative Commons BY-NC-ND. Kunskapshubben har blivit en hubb där ni kan njuta av fantastiska elevproduktioner, pedagogiska filmer inom flera ämnen och även annat underhållande material som har producerats här hos oss under de senaste åren. Bibblis Är ett e-bibliotek med böcker av elever på Årstaskolan. Mattenauterna Hos Mattenauterna löser eleverna matematiska problem med hjälp av uppgifter som besvaras direkt på sidan. Bloggnätverket Här finns alla Årstaskolans bloggar samlade.