background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Min checklista-berättelse. Veckans ord A-E. List of Pokémon (sprites gallery) Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2. Nu närmar vi oss slutet av det här läsåret och det innebär att efter en skön sommar så nalkas en ny hösttermin.

Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2

Tangentdansen har under året fått fler och fler följare både på bloggen och på facebook där vi finns med samma namn. Flertalet av er kanske får ta emot en årskurs 1 och är förstås helt sålda på att starta med ASL, ett beslut som ni aldrig kommer ångra. Några av er har haft en årskurs 1 och ska nu ta er vidare till årskurs 2 och inte är riktigt säkra på hur ni ska fortsätta. Det här inlägget är riktat till er, men även till er som är i starten av ASL undervisningen i årskurs 1.

Jag har under mina tre år som bloggare i Tangentdansens regi, med stor inriktning mot ASL, uteslutande delat mitt arbete för att visa hur fantastiskt det här arbetssättet är, både för oss lärare/pedagoger och framför allt hur givande och framgångsrikt det är för våra elever. ). Sommarlovsbingo sommaren 2016. Strandsatta på en öde ö.

Mandalabokstäver. Printable letters. Monster och ASL. Tänk att du kommer till din arbetsplats en tidig morgon.

Monster och ASL

Din arbetsplats är fylld av rosa, klibbigt slime – hur reagerar du? Troligtvis inte som ett gäng sjuåringar som kommer till skolan och fullständigt jublar och driver igång varandras fantasi. Vem har gjort så med klassrummet? Vad är det för slime? Är det snor? Det är fantastiskt att arbeta med ASL – dock behöver vi ge eleverna upplevelser och inspiration till sitt skrivande. Här finner du lektionsbeskrivning och material, glöm inte – bjud på dig själv så fångas eleverna i leken Lektionstillfälle 1 – husetEleverna kommer till skolan och i klassrummet möts de av ett hus. Lektionstillfälle 2 – slimeEleverna kommer till skolan och möts av rosa slime i klassrummet. Läs merklassblogg Lektionstillfälle 3 – fotspår och brevNumera sprids en spänning på morgonen innan dörren till klassrummet öppnas.

Material:brev Lektionstillfälle 4- monstervännerI fönstret ligger ett brev. Minibladet.se & ASL. I klassrummet använder vi oss av minibladet.se i kombination med ASL.

Minibladet.se & ASL

Minibladet blir ett redskap för att ge eleverna kunskap om nyhetsläsning, samarbete och skrivande. Jag väljer att använda minibladet.se eftersom det blir ett inkluderande arbetssätt. Skriv till bilder. Skriv till bilden_Apan.pdf. Chuckdillon. Stavningsskyltar. Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln. Martin Widmark är Sveriges mest utlånade och lästa barnboks-författare och högt älskad av nybörjarläsarna.

Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln

Få barn passerar lågstadiet utan att läsa böckerna om Lasse-Maja, Nelly Rapp och Rakel.* För att bli kompetenta läsare måste barn läsa kilometervis med text. Trist och jobbigt, tycker många. Hur får man barn att älska resan? - Läsning kräver lite tid och engagemang. Tror du inte att du orkar med det som förälder, strunta i det! 1. 2. 3. 4. Adjektivberättelse1. File_download. File_download. Läs- och skrivundervisning. Bokstavståget A. Storybird - Artful Storytelling. File_download.

Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Sanningen enligt Gunnar och Molly - read-along: Något litet och fluffigt. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt.

Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk.

Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt

Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det. "Självständigt läsande föds ur den gemensamma läsningen"

För mig har det alltid varit oerhört viktigt att vara medveten om att läsning består av flera delar och att vi måste vara mycket tydliga med vårt syfte i läsundervisningen.

"Självständigt läsande föds ur den gemensamma läsningen"

Eftersom jag undervisar de allra yngsta så är en mycket viktig del i min läsundervisning att få eleverna att knäcka läskoden. Att förstå den tekniska sidan av läsningen genom att kunna koppla ljud- bokstav, ljuda ihop ljuden till ord och så småningom automatisera färdigheten och då läsa med flyt. Denna process går väldigt snabbt för en del elever medan andra behöver mycket träning. Därför är det viktigt att både i skolan och i hemmet ge tid till att träna avkodning. Jag är ingen förespråkare av läxor men just läsläxan i syfte att automatisera läsningen brukar jag prata mig varm för. För att träna avkodningen i skolan schemalägger vi alltid parläsning ganska många veckor in på höstterminen. Vår medvetna strukturerade undervisning i att utveckla läsförståelse tar sin utgångspunkt i högläsningen.