background preloader

Pedagogiska länkar

Facebook Twitter

Lärportalen. Matteklubben – Matteklubben – kreativt, engagerat och kul! Internetkunskap.se. Lär om medier - Barn, unga och medier. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering. Jag gillar kontroll!

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Regeringen beslutade i början på mars om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. För att starta från början med programmering och vad det innebär samt få en förståelse för vilka egenskaper som är viktiga när man programmera fick eleverna i uppdrag att upprepa ett mönster med pärlor.

Vi tittade även på en serie som heter Programmera mera. Eleverna fick göra begreppskartor i små grupper, vilket innebar många diskussioner och sökningar på nätet om begrepp som har med programmering att göra. Senter for IKT i utdanningen. Vil ha bedre bruk av teknologi i skolen - regjeringen.no. Pressemelding | Dato: 19.09.2016 | Kunnskapsdepartementet | Nr: 83 - 2016 Neste høst vil regjeringen legge frem en ny IKT-strategi for skolen. – Vi vil ha innspill til hvordan vi kan bruke teknologiske løsninger bedre, slik at det bidrar til at elevene lærer mer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vil ha bedre bruk av teknologi i skolen - regjeringen.no

Norge ligger langt fremme når det gjelder bruk av IKT, både i befolkningen generelt og i skolen. Samtidig er det store utfordringer: Det er for ulik kvalitet på infrastruktur og utstyr og for liten bruk av fellesløsninger. Det er for stor variasjon i lærernes kompetanse i å vurdere og ta i bruk IKT i fagene. . – Vi har helt klart et rom for utnytte potensialet i teknologien bedre. Derfor starter regjeringen nå arbeidet med en strategi som skal gjennomgå hvordan IKT brukes i grunnopplæringen.

. – Jeg vil invitere utdanningssektoren og næringslivet til å tenke sammen med oss om hvordan vi kan løse disse utfordringene. Nya ramar för lärares digitala kompetens i Norge – Omvärldsbloggen. I höst kommer Norges regering att lägga fram en strategi för digitaliseringen av grundskolan.

Nya ramar för lärares digitala kompetens i Norge – Omvärldsbloggen

Processen är öppen och man har bjudit in relevanta aktörer inom området att ge inspel till arbetet. Hit hör bland annat lärarnas organisationer, KS (Norges motsvarighet till SKL), företag inom edtech-området samt statliga myndigheter som Utdanningsdirektoratet och Senter for IKT i utdanningen. I en debatt i Stortinget 30 mars, berättade utbildningsminister Torbjørn Røe Isaksen att den kommande strategin rymmer tre huvudområden: kompetens, pedagogiskt innehåll och infrastruktur. En hög kvalitet inom dessa tre områden är en förutsättning för en lyckad digitalisering, påpekade han. Ministern betonade också att lärares digitala kompetens sannolikt är den allra viktigaste faktorn. Hitta rätt läromedel med bred söktjänst. Inlästa läromedel, lättlästa läromedel eller läromedel med långsam progression?

Hitta rätt läromedel med bred söktjänst

I söktjänsten Hitta läromedel samlar Specialpedagogiska skolmyndigheten läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov. - Hitta läromedel gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som varit med och utvecklat tjänsten. Läromedlen är hämtade från Sveriges läromedelsförlag och Specialpedagogiska skolmyndighetens egen läromedelsproduktion.

Urvalet och tillgänglighetsbeskrivningarna är gjorda av specialpedagoger inom myndigheten. I söktjänsten Hitta läromedel går det också att läsa om vilka olika egenskaper hos läromedel som ökar tillgängligheten för olika elevgrupper. Hitta läromedel innehåller också tips på läromedel och lärarlitteratur för olika skolformer och ämnen. Hitta läromedel är en söktjänst. Here are 438 free online programming and CompSci courses you can start in May. Here are three links worth your time: 438 free online programming and Computer Science courses you can start in May (browsable list)A step-by-step guide to making pure-CSS tooltips (3 minute read)JavaScript ES6 functions: the good parts (6 minute read) Bonus: The founder of Stack Overflow shares how he built a business around his new open source project, Discourse — even though lots of communities, including freeCodeCamp, are able to use it for free as our forum (9 minute read) Thought of the day: “When a flower doesn’t bloom you fix the environment in which it grows, not the flower.” — Alexander Den Heijer Funny of the day: Webcomic by XKCD.

Here are 438 free online programming and CompSci courses you can start in May

Study group of the day: freeCodeCamp Santa Clara Happy coding! – Quincy Larson, teacher at freeCodeCamp If you get value out of these emails, please consider supporting our nonprofit. Hedevåg Pedagogik – Kenth Hedevåg. Nya ramar för lärares digitala kompetens i Norge – Omvärldsbloggen.