background preloader

Pedagogiska länkar

Facebook Twitter

Fridtjuv lärarlicens – 12 månader – AGI SHOP. Guide för läsinläring. Här finns en guide med läromedel för läsinlärning sorterade efter vilken metod de utgår från.

Guide för läsinläring

Guiden är en värdefull hjälp för lärare att hålla sig ajour med utbudet. Skriv gärna ut guiden i sin helhet och ha på din anslagstavla genom att ladda hem den som pdf. Mera om de olika metoderna här nedan för den som vill fördjupa sig. Så här läser du guiden: Alla läromedel inleder med en av metoderna i guiden för att sedan fortsätta med någon eller några av de övriga. De läromedel som inleder med helhet kommer så småningom till delar och de som inleder med delar kommer så småningom till helhet. Helhetsmetod Hela texter, eleverna får känna sig som läsare, får gissa, bilder som stöd för att förstå texten, ej bunden ljud- och bokstavsinlärning.Utgår från helheten, från textens meningar till ord, ljud och bokstav.Betonar förståelse av textens innehåll och att få vara läsare från början.

Datorer och surfplattor i skolan kan höja lågpresterande elevers resultat och betyg. Datorer, surfplattor och olika inlärningsprogram kan förbättra högstadieelevers resultat i skolan.

Datorer och surfplattor i skolan kan höja lågpresterande elevers resultat och betyg

Särskilt de som är lågpresterande. Det visar rapporten ”Digital tools in education” som presenterades av Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, på fredagen. Den bygger på en genomgång av den internationella forskningen som har gjorts av den nederländska nationalekonomen Carla Haelermans. Hon har också genomfört åtta olika klassrumsstudier på högstadieskolor i Holland där effekterna av traditionell undervisning har jämförts med användningen av digitala lärverktyg.

Framför allt visar rapporten att digitala verktyg är användbara vid matematik och språkundervisning på högstadiet. En förklaring är att matematikundervisningen bygger mycket på mängdträning, att eleven behöver nöta in saker, till exempel multiplikationstabellen. Samma sak gäller språkträningen och då framför allt moment som inte kräver så mycket förståelse, till exempel glosträning där det handlar om att lära sig saker utantill.

Rektorerna: Jubel i Ronnaskolan - UR Skola. Spel och prylar - Alla tillbehör - Apple (SE) Lärportalen. Matteklubben – Matteklubben – kreativt, engagerat och kul! Internetkunskap.se. Lär om medier - Barn, unga och medier. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering. Jag gillar kontroll!

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Regeringen beslutade i början på mars om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

För att starta från början med programmering och vad det innebär samt få en förståelse för vilka egenskaper som är viktiga när man programmera fick eleverna i uppdrag att upprepa ett mönster med pärlor. Vi tittade även på en serie som heter Programmera mera. Eleverna fick göra begreppskartor i små grupper, vilket innebar många diskussioner och sökningar på nätet om begrepp som har med programmering att göra. Senter for IKT i utdanningen. Vil ha bedre bruk av teknologi i skolen - regjeringen.no.

Pressemelding | Dato: 19.09.2016 | Kunnskapsdepartementet.

Vil ha bedre bruk av teknologi i skolen - regjeringen.no

Nya ramar för lärares digitala kompetens i Norge – Omvärldsbloggen. I höst kommer Norges regering att lägga fram en strategi för digitaliseringen av grundskolan.

Nya ramar för lärares digitala kompetens i Norge – Omvärldsbloggen

Processen är öppen och man har bjudit in relevanta aktörer inom området att ge inspel till arbetet. Hit hör bland annat lärarnas organisationer, KS (Norges motsvarighet till SKL), företag inom edtech-området samt statliga myndigheter som Utdanningsdirektoratet och Senter for IKT i utdanningen. I en debatt i Stortinget 30 mars, berättade utbildningsminister Torbjørn Røe Isaksen att den kommande strategin rymmer tre huvudområden: kompetens, pedagogiskt innehåll och infrastruktur. En hög kvalitet inom dessa tre områden är en förutsättning för en lyckad digitalisering, påpekade han. Ministern betonade också att lärares digitala kompetens sannolikt är den allra viktigaste faktorn. Från och med i höst gäller nya ramar för lärarutbildningen i Norge. Men vad är egentligen lärares digitala kompetens? Definitionen av lärares digitala kompetens i Unescos ramverk från 2011 fungerade som startpunkt.

Hitta rätt läromedel med bred söktjänst. Inlästa läromedel, lättlästa läromedel eller läromedel med långsam progression?

Hitta rätt läromedel med bred söktjänst

I söktjänsten Hitta läromedel samlar Specialpedagogiska skolmyndigheten läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov. - Hitta läromedel gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som varit med och utvecklat tjänsten. Läromedlen är hämtade från Sveriges läromedelsförlag och Specialpedagogiska skolmyndighetens egen läromedelsproduktion. Urvalet och tillgänglighetsbeskrivningarna är gjorda av specialpedagoger inom myndigheten. Here are 438 free online programming and CompSci courses you can start in May.

Here are three links worth your time: 438 free online programming and Computer Science courses you can start in May (browsable list)A step-by-step guide to making pure-CSS tooltips (3 minute read)JavaScript ES6 functions: the good parts (6 minute read) Bonus: The founder of Stack Overflow shares how he built a business around his new open source project, Discourse — even though lots of communities, including freeCodeCamp, are able to use it for free as our forum (9 minute read) Thought of the day: “When a flower doesn’t bloom you fix the environment in which it grows, not the flower.” — Alexander Den Heijer Funny of the day: Webcomic by XKCD.

Here are 438 free online programming and CompSci courses you can start in May

Hedevåg Pedagogik – Kenth Hedevåg. Nya ramar för lärares digitala kompetens i Norge – Omvärldsbloggen.