background preloader

Pedagogens matte

Facebook Twitter

Matteklubben Tänkarna - Mattebloggen. Matteklubben Tänkarna är en klubb för matteintresserade barn i åk 1-6.

Matteklubben Tänkarna - Mattebloggen

Vi har aktiva klubbar i Stockholm och Lund och nu håller vi på att starta upp en klubb i Västerås. Träffarna finns till för barn som vill utveckla sitt matematiska tänkande genom utmaningar samt vill träffa likasinnade. Den matten som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och fokuset ligger istället på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Edqu. Hur funkar EdQu? Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras. The Map of Physics. The Map of Mathematics. Kängurun 2016 - resultat. Home Page. Five Principles of Extraordinary Math Teaching.

Truls Matte och NO. Tülays IKT-sida: Matematik. 1. a) Siffror, tal och tiokompisar. Sifferposter. De fyra räknesätten plansch , poster. Modern formativ bedömning i matteundervisningen « Erefalks lyckliga lärarliv. Hur effektiviserar vi lektionerna, förbättrar vi våra elevers kunskaper, gör lektionerna mer lustfyllda och höjer måluppfyllelsen, utan att för den skull tillsätta mer resurser?

Modern formativ bedömning i matteundervisningen « Erefalks lyckliga lärarliv

Låt mig förklara! 1.Dagens kom igång Jag inleder varje lektion med att skriva upp på tavlan vilka verktyg eleverna behöver för den aktuella lektionen, samtidigt visar jag på Smartboarden dagens kom igång-uppgift. Syftet är dels att snabbt få eleverna att hämta och komma igång med lektionen, dels att den ska ge ett hum om vad dagens lektion handlar om. Genom att tidsbestämma uppgiften så skyndar sig eleverna att hämta materialet för att fort komma igång med uppgiften. När tiden är klar låter jag eleverna diskutera uppgiften med sin pratkompis. 2.

Nästa steg är att förtydliga syftet med lektionen. 3. Strävorna. Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända?

Strävorna

4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet! IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer. Utvecklingsarbetet med blå strävor pågår, därför läggs en del aktiviteter ut i arbetsversioner så att fler lärare får möjlighet att prova och kommentera innan slutversioner sammanställs.

Morfis kod, ett matteäventyr: Tjuvåkaren - UR Skola. Mattejeopardy. En rolig historia: Tidens historia - UR Skola. Kreativ matte. Konkret och kreativ NO. Matematikpapper. De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning.

Matematikpapper

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. Den försvunna papegojan: Area - UR Skola. 25 Math Activities for Kids who HATE Math. If your kids HATE math, you are not alone.

25 Math Activities for Kids who HATE Math

Here are some math activities for kids to help them learn to love math one problem at a time. If you do one of these activities every afternoon with your child they will not only catch up to their peers and become more confident learners, they just might also discover a love of logic! Why use math worksheets when you can use game cards to review math skills! Check out how this mom plays and learns using Uno. Modern formativ bedömning i matteundervisningen « Erefalks lyckliga lärarliv.

Problemlösningstips och strategier. Vill tipsa om två bra problemlösningspapper från Lektion.se.

Problemlösningstips och strategier.

Mycket bra uppgifter som var precis lagom svåra för mina elever och där vi hade användning av våra problemlösningsstrategier och kunskaper som vi samlat ihop på mattelektionerna. Jag har ändrat pekfingret från att förstå till att berätta. Jag brukar be eleverna om att berätta om problemet. Diamant.kikora. Talsystem som använts i några kulturer genom historien - Kims matematik. Matematik - Hem. Montessoriinspirerad matematik. Montessoriinspirerad matematik. Liten ordbok i matematik. Liten ordbok i matematik Hjärnan ännu i mig vrides.

Liten ordbok i matematik

När jag tänker på Euklides Och på de trianglarna ABC och CDA. Lärportalen för matematik. Veckomatte6Web.pdf. Math Teaching Resources for K-5 Classrooms. Tummen upp! Matte kartläggning åk 4-6 Kartläggning och bedömning Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Läs mer Uppgifterna i Tummen upp!

Tummen upp! Matte kartläggning åk 4-6 Kartläggning och bedömning Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Matte kartläggning åk 6 visar vilken kunskapsnivå eleven ligger på förhållande till kunskapskraven och lägst godkänd nivå för åk 6. Läraren och eleven kan utifrån resultatet fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Uppgifterna kan därför med fördel användas inför de nationella proven. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Om författarna Marie Delshammar är grundskollärare i Ma/No och har arbetat som lärare i 15 år. Pi-dagen Ma F-6 torg Kampanjer Liber. Vetenskapsrådet har, på regeringens uppdrag, kartlagt nationella och internationella forskningsresultat med relevans för skolan.

Pi-dagen Ma F-6 torg Kampanjer Liber

Vad gäller matematik pekar rådets rapport bl.a. på: "Vi måste hitta arbetssätt där vi håller ihop klassen och undvika att eleverna är på olika ställen i läroboken. " I Alfa (åk 4), Beta (åk 5), Gamma (åk 6) finns i varje avsnitt tre (Alfa, Beta) eller fyra (Gamma) nivåer. Eleverna väljer sin startnivå och jobbar så långt de hinner under den tid som står till buds. Stjärnmatte -uppdrag matematik. Lärportalen för matematik. Lärportalen för matematik. StudiSverige. Förslag på Diamantdiagnoser per årskurs - Kopia.docx.

Här pluggar du matematik! – Matteboken.