background preloader

Pedagogens matte

Facebook Twitter

Butik - Tv-serie för årskurs 5. Math Manipulatives□ - Google Presentationer. Räknerutan - SPSM Webbutiken. Du som redan är abonnent på Räknerutan får automatiskt Räknerutan 2 när du loggar in nästa gång.

Räknerutan - SPSM Webbutiken

Räknerutan 2 är en programvara för elever som vill eller måste ha ett alternativ till att räkna med papper och penna. Programmet innehåller inga matteuppgifter utan är ett rutat räknehäfte på datorn. Här får eleven möjlighet att göra matematiska uppställningar för de fyra räknesätten direkt på skärmen. Allt arbete som görs i programmet sparas automatiskt och kan skrivas ut på skrivare. I Räknerutan finns en rad inställningar att göra för att anpassa programmet för elevernas olika behov. Nytt i version 2: Skriva rottecken, procenttecken och tal upphöjt till två.Bestämma olika intervall på tallinjen.Skriva andra tecken än numeriska i rutorna, för att exempelvis ställa upp ekvationer.Anpassning till iPad och andra pekplattor.Inbyggt skärmtangentbord.Möjlighet att ställa in arbetsytan med högre kontrast.

Matematik - Mitt lilla klassrum på nätet. Concept Cartoons. Concept Cartoons, eller begreppsbubblor, är ett effektivt sätt att få igång diskussioner i klasser kring olika matematiska samband och begrepp.

Concept Cartoons

I korthet går det ut på att ett påstående eller en fråga presenteras. Ett antal figurer kommenterar detta eller ger förslag på olika svar. Elevernas uppgift blir att säga huruvida de tror att någon, några eller alla av påståendena eller svaren är rätt eller fel. Genom att inte fråga eleverna direkt vad de tror utan att de ska säga om de tror att ett påstående från någon annan är rätt eller fel så har många elever lättare att bli aktiva i diskussionen. Självbedömning - läraren publicerar ett prov och eleven självbedömer. Kunskapsmatrisen. Sanoma Utbildning : Förklarande mattefilmer. Sweden Academy. Lustfylld huvudräkning. Genom denna mycket enkla metod, som ni själv enkelt kan göra fler uppgifter till era elever beroende på ålder och ämnesinnehåll.

Lustfylld huvudräkning

De uppgifter som finns ska ses som inspiration till hur liknande uppgifter kan utformas och på vilket sätt de kan varieras beroende på om det är beräkningarna som är i fokus eller om ni vill träna på matematisk terminologi. Visst är det bra om båda kan göras samtidigt men kanske kan det finnas behov att träna på dem separat för att så småningom komma till övningar där båda görs tillsammans. Detta är en enkel övning som tränar huvudräkning och matematiskt språk.

Den kan med fördel användas som gemensam lektionsstart, som kortare övning om du som lärare känner att energin i klassen gått ner eller som en gemensam rolig avslutning på lektionen. Dessa övningar är lätta att göra själv och enkla att anpassa utifrån elevernas ålder. Syftet med matematik. Ny pocketbok: Fatta matte med kraftfull minnesträning! - Mattias Ribbing. MatteTrion. Matteklubben Tänkarna - Mattebloggen. Matteklubben Tänkarna är en klubb för matteintresserade barn i åk 1-6.

Matteklubben Tänkarna - Mattebloggen

Edqu. Hur funkar EdQu? Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras. The Map of Physics. The Map of Mathematics. Kängurun 2016 - resultat. Home Page.

Five Principles of Extraordinary Math Teaching. Truls Matte och NO. Tülays IKT-sida: Matematik. 1. a) Siffror, tal och tiokompisar. Sifferposter. De fyra räknesätten plansch , poster. Modern formativ bedömning i matteundervisningen « Erefalks lyckliga lärarliv. Hur effektiviserar vi lektionerna, förbättrar vi våra elevers kunskaper, gör lektionerna mer lustfyllda och höjer måluppfyllelsen, utan att för den skull tillsätta mer resurser?

Modern formativ bedömning i matteundervisningen « Erefalks lyckliga lärarliv

Låt mig förklara! 1.Dagens kom igång Jag inleder varje lektion med att skriva upp på tavlan vilka verktyg eleverna behöver för den aktuella lektionen, samtidigt visar jag på Smartboarden dagens kom igång-uppgift. Syftet är dels att snabbt få eleverna att hämta och komma igång med lektionen, dels att den ska ge ett hum om vad dagens lektion handlar om. Genom att tidsbestämma uppgiften så skyndar sig eleverna att hämta materialet för att fort komma igång med uppgiften. När tiden är klar låter jag eleverna diskutera uppgiften med sin pratkompis. 2. Nästa steg är att förtydliga syftet med lektionen. 3. Strävorna. Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända?

Strävorna

4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet! IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer. Morfis kod, ett matteäventyr: Tjuvåkaren - UR Skola. Mattejeopardy. En rolig historia: Tidens historia - UR Skola. Kreativ matte. Konkret och kreativ NO. Matematikpapper.

Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning.

Matematikpapper

En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Den försvunna papegojan: Area - UR Skola. 25 Math Activities for Kids who HATE Math. If your kids HATE math, you are not alone.

25 Math Activities for Kids who HATE Math

Here are some math activities for kids to help them learn to love math one problem at a time. If you do one of these activities every afternoon with your child they will not only catch up to their peers and become more confident learners, they just might also discover a love of logic! Why use math worksheets when you can use game cards to review math skills! Check out how this mom plays and learns using Uno. Skip counting is one of the pre-requisites for a solid foundation in math. Do your kids LOVE games? Have a Math white board – I love this idea for a class opening activity! Modern formativ bedömning i matteundervisningen « Erefalks lyckliga lärarliv. Problemlösningstips och strategier. Vill tipsa om två bra problemlösningspapper från Lektion.se.

Problemlösningstips och strategier.

Mycket bra uppgifter som var precis lagom svåra för mina elever och där vi hade användning av våra problemlösningsstrategier och kunskaper som vi samlat ihop på mattelektionerna. Jag har ändrat pekfingret från att förstå till att berätta. Jag brukar be eleverna om att berätta om problemet. Diamant.kikora. Talsystem som använts i några kulturer genom historien - Kims matematik. Matematik - Hem. Montessoriinspirerad matematik. Montessoriinspirerad matematik. Liten ordbok i matematik. Liten ordbok i matematik Hjärnan ännu i mig vrides.

Liten ordbok i matematik

När jag tänker på Euklides Och på de trianglarna ABC och CDA. Svetten ur min panna gnides Värre än på Golgata. Carl Michael Bellman Liten ordbok i matematik täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1. Lärportalen för matematik. Veckomatte6Web.pdf. Math Teaching Resources for K-5 Classrooms. Tummen upp! Matte kartläggning åk 4-6 Kartläggning och bedömning Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber.

Pi-dagen Ma F-6 torg Kampanjer Liber. Vetenskapsrådet har, på regeringens uppdrag, kartlagt nationella och internationella forskningsresultat med relevans för skolan. Vad gäller matematik pekar rådets rapport bl.a. på: "Vi måste hitta arbetssätt där vi håller ihop klassen och undvika att eleverna är på olika ställen i läroboken. " I Alfa (åk 4), Beta (åk 5), Gamma (åk 6) finns i varje avsnitt tre (Alfa, Beta) eller fyra (Gamma) nivåer. Eleverna väljer sin startnivå och jobbar så långt de hinner under den tid som står till buds. Stjärnmatte -uppdrag matematik. Lärportalen för matematik. Lärportalen för matematik. StudiSverige. Förslag på Diamantdiagnoser per årskurs - Kopia.docx.

Här pluggar du matematik! – Matteboken.