background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Watch - Upptäck. Språkstörning – Nio vanliga missförstånd. En språkstörning innebär att förmågan att förstå och uttrycka sig språkligt är påtagligt nedsatt och kan yttra sig på olika sätt.

Språkstörning – Nio vanliga missförstånd

Statistiskt sett finns det minst ett barn i varje skolklass med en språkstörning. Men trots att kunskaperna ökar, så lever många seglivade myter och missförstånd kvar. Här vill jag försöka avliva några av dem. 1. Språkstörningar går över när barnen blir äldre. Fel! 2. Fel! 3. Fel igen! 4. Superfel! 5. Fel! 6. Nja, det kan vi inte veta innan vi har tagit reda på VARFÖR Johan verkar ha svårt att koncentrera sig. 7. Fel, fel fel, fel, fel! Möter explosivitet med empati. Som liten var Ross Greene själv blyg och mycket orolig. – Jag var ett sådant barn som smälte in i bakgrunden, berättar han i ett konferensrum på Folkets hus i Göteborg, dit han bjudits in som talare.

Möter explosivitet med empati

Alltså raka motsatsen till de barn han vigt sitt liv åt att arbeta med och hjälpa. Barn med ett extremt häftigt temperament, som får utbrott, har sönder saker, slåss, spottar, svär – kort sagt som uppför sig mycket illa. – Det var de barn som aldrig möttes med empati som jag drogs till när jag skulle ta min masterexamen, säger han. Ross Greene är doktor i klinisk psykologi och numera chef för organisationen Lives in the Balance, som han startat. Han började sin yrkesbana på ungdomsinstitutioner där han, precis som den övriga personalen, använde bestraffande metoder. – Jag stängde in besvärliga barn i små rum, eller hjälpte till att trycka ner dem mot golvet. Team sprider kunskap om metoden på skolor. ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA. Elevhälsan - Pysa skrivning i engelska? Gudrun Löwendahl Björkman svarar Fråga: Hej!!

Elevhälsan - Pysa skrivning i engelska?

Vi har en elev med diagnos inom AST och vi har funderingar kring undantagsbestämmelsen. Det vi funderar över är om man kan ta bort ett helt moment som tex skrivning i engelskan?? Kognitionssimulatorn. Levla. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Levla

Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer. Stödmaterial om extra anpassningar. Information för barn - Riksförbundet Attention. Bildstöd — Timagine. Untitled. Att orka med skoldagen är en stor utmaning för Martin Ekman, 13 år. Martin går i årskurs sju och är duktig i matematik men har svårt med nästan alla andra skolämnen. När skoldagen är över och Martin kommer hem är han oftast så utmattad att han inte orkar göra några läxor. – Många pratar för mycket på lektionerna. Appar för elever i behov av särskilt stöd. Tips! Så bemöter du vredesutbrott hos barn. Låg-affektivt förhållningssätt handlar om att skapa en miljö som präglas av lugn, trygghet och positiva förväntningar.

Tips! Så bemöter du vredesutbrott hos barn

Affekter och känslor smittar, ofta reagerar vi med samma affekt som de vi möter. Barn med adhd behöver rörelse för att lära. Barn med adhd kan ha svårt för att sitta stilla i skolbänken, medan de hemma framför ett spännande videospel eller en film kan sitta blickstilla.

Barn med adhd behöver rörelse för att lära

Många kanske tror att de vitt skilda beteendena beror på att barnen saknar i motivation i skolan. Men forskning visar att det inte behöver vara så. – Barn med adhd behöver röra sig när de använder exekutiva förmågor. Rörelse hjälper dem att vara alerta, säger psykologiprofessor Mark Rapport vid University of Central Florida. Lista: Fem råd till dig med adhd. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Hur kan utåtagerande barn bemötas? ADHD - Schema för struktur i vardagen. Morgonshowen om ADHD. Elever med funktionsnedsättning och betyg. I skollagen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta.

Elever med funktionsnedsättning och betyg

Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur. Den här bestämmelsen brukar kallas undantagsbestämmelsen. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Lärlabbet: Flexibel pedagogik. Ämnesresurser.

Naturkunskap Ur ämnets syfte Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppen och förmåga att reflektera över sexualitet, relationer och sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden och miljö.

Ämnesresurser

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att göra personliga val och ställningstaganden med utgångspunkt i kunskaper om naturen och människokroppen. Genom att samtala om och utforska sin omvärld ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla kunskaper inom ämnet för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att reflektera över sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden, miljö- och klimatfrågor och jordens resursfördelning. Naturkunskap 1, 50 p Kurskod: NANNAT51 Ur Centralt innehåll Kropp och hälsa. Stödmaterial om extra anpassningar. WHAT IS AUTISM ? This man explains what... - Autism Awareness Society.

Information för barn. Log into Facebook. Såhär vill jag ha det i skolan samtal kring anpassningar med bildstöd 170510. Studiepaket - NPF - SPSM. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion.

Studiepaket - NPF - SPSM

Dyslexi är en gåva. Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas” - Rosana Månsson. Den 2 april firas världsautismdagen och jag tänkte avsluta månaden med ett inlägg om ett begrepp som är nödvändigt för att arbeta med barn som befinner sig i ett autismspektrumtillstånd (AST), med eller utan diagnos. Tekniken gynnar även neurotypiska barn: att ”prompta”. Att ”prompta” inom beteendevetenskapen är att visa hur man gör eller vad man säger vid ett tillfälle, och därmed leda personen att göra eller säga något. En nordirländsk studie ”Applied Behaviour Analysis (ABA) in Context” från Ulster University om barn med autism framhäver att det går att ändra på barnets beteende. Även om dysfunktionen har biologiska skäl är det fel att påstå att det inte finns något som man kan göra.

Kognitionssimulatorn. OBS! Kognitionssimulatorn fungerar tyvärr inte med de flesta moderna operativsystem. För närvarande arbetar Myndigheten för delaktighet på att hitta en lösning. Kognitionssimulatorn låter dig testa hur en klassrumssituation kan upplevas av en elev med kognitiv funktionsnedsättning som ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi. Den visar, med relativt enkla datorsimuleringar, en klass som har lektion i svenska med diktamen och en övning i läsförståelse. Du kan påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet genom att aktivera olika ”filter”. Bildstöd. Se connecter à Facebook. Hemmasittare kräver formativ bedömning (och en annan etikett) Det är 70-tal och jag har börjat i en ny skola. Jag går i fyran och skolan är stor, det är många elever ända upp till gymnasiet.

TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK - Annikas klassrum. UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? - UR Skola. Nassim Al Fakir: Låt inte diagnosen begränsa dig. – Jag har aldrig någonsin sett dyslexin som ett hinder, eller backat för något på grund av den, säger Nassim Al Fakir, artist och skådespelare. Nassim har en förmåga, som han själv benämner det, att gå in i en sorts bubbla där han tror på sig själv till hundra procent. – Jag tror på mig själv på ett sätt som jag nästan är lite fascinerad av själv.

Jag kan stå bredvid någon som lyfter 200 kilo och tänka att ”det där kan jag också göra”. Och det är samma sak när det gäller texter. Jag får ofta en idé som gör att jag tror på mig själv. Förmågan kommer från uppväxten, tror Nassim. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. Skolgången strular: Anpassa i skolan! UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? - UR Skola. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger.

Information för barn. ADHD Jag hatar dig och jag älskar dig. - Inte som alla andra. Facebook. Tio tips för en inkluderande skolstart. Page. Bildstöd. Psykologiguiden - Hitta psykolog och psykoterapeut - Om psykoterapi, psykisk hälsa, psykos, depression. Åtgärdsbank - Umeå. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Åtgärdsbank - Umeå. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. Tools for Educators.com - Board Game Maker, printable board games, 100% customizable.