background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Dyslexi är en gåva. Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas” - Rosana Månsson. Den 2 april firas världsautismdagen och jag tänkte avsluta månaden med ett inlägg om ett begrepp som är nödvändigt för att arbeta med barn som befinner sig i ett autismspektrumtillstånd (AST), med eller utan diagnos.

Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas” - Rosana Månsson

Tekniken gynnar även neurotypiska barn: att ”prompta”. Att ”prompta” inom beteendevetenskapen är att visa hur man gör eller vad man säger vid ett tillfälle, och därmed leda personen att göra eller säga något. En nordirländsk studie ”Applied Behaviour Analysis (ABA) in Context” från Ulster University om barn med autism framhäver att det går att ändra på barnets beteende. Även om dysfunktionen har biologiska skäl är det fel att påstå att det inte finns något som man kan göra. Det gäller att agera. Skolverket påpekar att det finns få studier på området med äldre barn och att det inte finns en exklusiv enda metod för att jobba med barn med autism. Kognitionssimulatorn. OBS!

Kognitionssimulatorn

Kognitionssimulatorn fungerar tyvärr inte med de flesta moderna operativsystem. För närvarande arbetar Myndigheten för delaktighet på att hitta en lösning. Kognitionssimulatorn låter dig testa hur en klassrumssituation kan upplevas av en elev med kognitiv funktionsnedsättning som ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi. Den visar, med relativt enkla datorsimuleringar, en klass som har lektion i svenska med diktamen och en övning i läsförståelse. Du kan påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet genom att aktivera olika ”filter”. Starta utan filter Gå först igenom hela lektionen utan att ha något filter intryckt (Referensscenariot). Därefter väljer du filter i menyn till vänster i Kognitionssimulatorn, t.ex. Mer detaljer om tekniska krav finns sidan med teknisk information.

Bildstöd. Se connecter à Facebook. Hemmasittare kräver formativ bedömning (och en annan etikett) Det är 70-tal och jag har börjat i en ny skola.

Hemmasittare kräver formativ bedömning (och en annan etikett)

Jag går i fyran och skolan är stor, det är många elever ända upp till gymnasiet. Vi får en snäll fröken som man kan lita på. Mn bästa kompis är med men hon börjar leka med andra och rasterna blir svåra. Så blir fröken sjuk och vi får en vikarie. Han har skägg och är ironisk och skämtar ofta på ett sätt som jag inte förstår. Redan beskrivningen av problemet kring skolfrånvaro ställer till det. Vanliga orsaker till frånvaro – elevens eller skolans problem? TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK - Annikas klassrum. UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? - UR Skola. Nassim Al Fakir: Låt inte diagnosen begränsa dig. – Jag har aldrig någonsin sett dyslexin som ett hinder, eller backat för något på grund av den, säger Nassim Al Fakir, artist och skådespelare.

Nassim Al Fakir: Låt inte diagnosen begränsa dig

Nassim har en förmåga, som han själv benämner det, att gå in i en sorts bubbla där han tror på sig själv till hundra procent. – Jag tror på mig själv på ett sätt som jag nästan är lite fascinerad av själv. Jag kan stå bredvid någon som lyfter 200 kilo och tänka att ”det där kan jag också göra”. Och det är samma sak när det gäller texter.

Jag får ofta en idé som gör att jag tror på mig själv. Förmågan kommer från uppväxten, tror Nassim. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 står det att eleven ska nå kunskapskraven i grundskolan och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna

För att en elev ska kunna studera vidare på gymnasieskolans högskoleförberedande program ska hen ha minst betyg E i minst tolv ämnen, och för yrkesprogram på gymnasiet är det åtta godkända betyg som gäller. Vi kan läsa OECD-rapporter om svenska skolans dåliga resultat samtidigt som politiker och personer i ledande ställning i skolans värld säger att alla ska nå målen. Skolgången strular: Anpassa i skolan! Låt mig bjuda på en enkel felsökningsguide: Skolgången strular och barnet med ADHD/ADD, autism eller annan NPF har mer ångest, slåss mer, självskadar, mer frånvaro etc?

Skolgången strular: Anpassa i skolan!

Problemet är att barnets ork inte räcker till skolgången. UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? - UR Skola. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. DysseAppen är en unik app för dig som har dyslexi.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Med DyssAppen blir skolan lättare och roligare. I appen hittar du: Poddar, Smarta tips, Dyssa! Och Verktygslåda Ladda ner appen helt gratis: Klicka här för IOS! Klicka här för Android! Se filmen om DysseAppen: Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. Information för barn. ADHD Jag hatar dig och jag älskar dig. - Inte som alla andra. Facebook. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Bildstöd. Psykologiguiden - Hitta psykolog och psykoterapeut - Om psykoterapi, psykisk hälsa, psykos, depression. Åtgärdsbank - Umeå.

StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Åtgärdsbank - Umeå. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. Tools for Educators.com - Board Game Maker, printable board games, 100% customizable.