background preloader

Www.skolvarlden.se

Related:  LEKTIONS TIPS VID LÄSNINGS OCH SKRIVNING MM.specialpedagogik

LÄSSTRATEGIER Skollyftet | En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan Peter U Larsson - En blogg om mina tankar och ideér om livet Björn – om skola och utbildning | Teaching is learning untitled Free Learner Karlstads universitet - Ett modernare universitet

IKT-skafferiet Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2. Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. Jag kände mig väldigt glad efter responsen, jag fick mycket beröm: fina stora öron, bra form på trädgrenen. Eleverna har redan kommit en bra bit på väg med att ge respons på varandras djurbilder. I nästa vecka ska vi träna mer på att ge kamratrespons både på bilder och läsning. Faktatext om djur Sedan började nog eleverna undra vad jag höll på och grejade med under lektionen. Jag drog streck, gjorde tre kolumner och skrev V (vet), Ö (önskar veta) och L (lärt mig) överst i vardera kolumn. Vi skulle läsa en faktatext om koaladjur. Spågumman frågade: Vad tror ni texten kommer att berätta? Från smartboarden läste vi gemensamt en faktatext om koalan från ne.se.Under tiden vi läste var vi detektiver och pratade om nya ord och uttryck vi stötte på. Koalan

NotSchool I London i helgen träffade jag NotSchool, ett projekt för att få in engelska "dropouts" i lärandet igen. I England finns ca 100 000 elever som fallit ut ur skydsnätet och som man inte har inne i skolsystemet. De väljer helt enkelt att tänka: "not school" när någon från myndigheterna närmar sig dem. Men projektet "NotSchool" har nu kört igenom 1000 elever i utbildning online på nätet som är öppet dygnet runt på elevens totala vilkor. NotSchool är en fristående organisation och drivs därmed inte i ett statligt eller kommunalt perspektiv. Gå gärna in och läs på:NotSchoolNotSchool2NotSchool Blog Fler bloggar om:Skola Skolan Grundskola Rektor Lärare Pedagogik SkolutvecklingApple

Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age December 12, 2004 George Siemens Update (April 5, 2005): I've added a website to explore this concept at www.connectivism.ca Introduction Behaviorism, cognitivism, and constructivism are the three broad learning theories most often utilized in the creation of instructional environments. Learners as little as forty years ago would complete the required schooling and enter a career that would often last a lifetime. “One of the most persuasive factors is the shrinking half-life of knowledge. Some significant trends in learning: Many learners will move into a variety of different, possibly unrelated fields over the course of their lifetime. Background Driscoll (2000) defines learning as “a persisting change in human performance or performance potential…[which] must come about as a result of the learner’s experience and interaction with the world” (p.11). Driscoll (2000, p14-17) explores some of the complexities of defining learning. Conclusion:

Mrs Tigerte(a)ch

Related: