background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Nu lanserar Metro Lilla Viralgranskaren för skolelever. – Vi ville bidra med nåt konkret för den lärare som hela tiden hör att det är så viktigt att eleverna får lära sig källkritik i skolan, men som kanske inte riktigt vet i vilken ände man ska börja, säger Viralgranskarens redaktör Åsa Larsson. – Och för den lärare som är lite osäker på hur man egentligen gör när man viralgranskar så finns ett helt kapitel om det.

Nu lanserar Metro Lilla Viralgranskaren för skolelever

Viralgranskaren och Nätsmarta har gjort en film som baseras på en satirisk artikel i tidningen Svensk jakt. Filmen heter “Hajen som blev viral” och kan vara en start för samtal med också ganska unga elever om vikten av att vara källkritisk. Teacher Uses LEGOs To Explain Math To Schoolchildren. As if LEGOs weren’t enough of an awesome childhood toy, one teacher has found another awesome educational/developmental use for this super-toy – as a math education aid!

Teacher Uses LEGOs To Explain Math To Schoolchildren

Alycia Zimmerman, a 3rd-grade teacher in New York, uses them to explain fractions, squares and other mathematical concepts. Show Full Text “In the classroom, the tiny bricks are now my favorite possibility-packed math manipulative,” she writes in an article for Scholastic that goes more into depth about these bricks’ potential uses. More info: scholastic.com (h/t: designyoutrust) Bo Hejlskov Elvéns blogg. På Bokmässan i Göteborg hade jag två samtal med Lars H Gustavsson om föräldraskap.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

Vi pratade om hans bok Relationsrevolutionen och min och Tina Wimans bok Barn som bråkar. Det var jättebra samtal. Fast det blir det nog när man är överens om det mesta. Ena samtalet var en intervju av Maria Carling, journalist på Svenska Dagbladet.

Säker på nätet

Annikas klassrum - HEM. Korrelation och kausalitet. Möjliga orsakssamband bakom en observerad korrelation mellan A och B.

Korrelation och kausalitet

Bilderna ovan beskriver flera möjliga orsakssamband bakom en observerad korrelation mellan A och B. Efter en inledande genomgång och diskussion utifrån bilderna utför eleverna en uppgift i mindre grupper som sedan redovisas muntligt. Uppgiften anknyter till matematik, biologi och fysik men också till samhällskunskap, psykologi och filosofi. ”Orimligt många behandlas med läkemedel för adhd” Adhd är en diagnos som länge varit föremål för diskussioner, såväl inom professionen som i det offentliga samtalet.

”Orimligt många behandlas med läkemedel för adhd”

Under lång tid fanns det olika uppfattningar inom barn- och ungdomspsykiatrin om huruvida adhd över huvud taget fanns, om det gick att diagnostisera och hur det i så fall skulle behandlas. Detta skyttegravskrig är över. Det finns nu konsensus om att en hel del barn har problem med uppmärksamhet, koncentration, impulsivitet och överaktivitet. Denna problemkombination benämns vanligen adhd. Samtidigt som adhd har gått från att ha varit en kontroversiell diagnos till att vara allmänt accepterad har det skett en dramatisk utveckling när det gäller läkemedel. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. 10305 vad ar akk. Kunskapsplattan. StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Webbstjärnan. För barn och unga. Detta är utvecklingsstörning. Diagnosen ställs via IQ-test och kompletterande psykologutredning enligt internationell norm.

Detta är utvecklingsstörning

•Djup utvecklingsstörning: IQ mindre än 20.(0-2-åring)Oförmögen att begå brott. Kan teoretiskt dömas till fängelse om det saknas annan psykisk störning. •Svår utvecklingsstörning: IQ 20-34(3-4-åring)Oförmögen att begå brott. Kan teoretiskt dömas till fängelse om det saknas annan psykisk störning. Psykologiguiden - Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här. Eng: holism [ˈhəʊlɪzəm], holistic view [həʊˈlɪstɪk vju:].

Psykologiguiden - Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här

Learn to Draw a Corgi. Språklig medvetenhet. Att barn är språkligt medvetna innebär att de kan fokusera på språkets form i stället för på språkets innehåll.

Språklig medvetenhet

Språkligt medvetna barn känner till språkstruktur. För att ett barn skall bli språkligt medvetet förutsätts inte att barnet har en god språkförmåga. En god språkförmåga hos ett barn betyder inte heller att barnet behöver vara språkligt medvetet. Om man försöker uppmuntra barn att leka med och fundera på språket kan det få en positiv effekt på deras språkliga medvetenhet. Barn som klarar av att tänka abstrakt kan även få hjälp av detta när de skall läsa och stava. Det finns flera olika områden inom språklig medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om språkljud och spelar en roll för barns läs- och skrivinlärning. Morfologisk medvetenhet handlar om hur morfem kan användas för att ändra språket.

Lu14. Lix räknare. Tidningen Lika värde. Tidningen Lika värde har fokus på specialpedagogik och funktionsnedsättningar.

Tidningen Lika värde

Vi ger ut den fyra gånger om året. Lärande exempel och kännedom om vår verksamhet Syftet med tidningen är att sprida kännedom om vår verksamhet. Vi vill också sprida lärande exempel från olika delar av landet och bidra till att överföra kunskap och attityder kring en skola för alla. En viktig uppgift för Lika värde är att belysa tillgänglighet och delaktighet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Markus var flerspråkig redan i magen. Marcelyn Oostendorp och Emanuel Bylund är båda språkforskare och träffades på en konferens för några år sedan. För fyra veckor sedan föddes deras son Markus.

Lix räknare. Språklig medvetenhet. Specialpedabloggen: Bilder att hämta. Kanslor ansikte. Känslor och ansiktsuttryck.