background preloader

Ung Kompensation

Ung Kompensation

mässan 25-26 oktober 2013. | dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM arrangerade Dysleximässa den 25-26 oktober 2013 i Sollentuna Mässan presenterade en hel värld av möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi fört uppemot 2.000 besökare under två dagar. Det var som vanligt många intressanta föreläsare och utställare. Betty Malmberg, ordf i riksdagens utbildningsutskott, Greger Bååth, Generaldirektör i SPSM, Skolverket - information och debatt om anpassning av nationella prov, Anna Fouganthine, läsforskare, Johanna Kristensson (logopeden i skolan), Markus Björnström om dyskalkyli, Dysse - Petra och Niklas berättade om sina erfarenheter mfl, mfl. Läs det fullständiga programmet och utställarförteckning i bilagor till höger. Se bildreportage från tidningen Föräldrakraft------------------------------------------------ Se Mässan och Dyslexiförbundet FMLS kongress i efterhand på Internet! Förbundsordförandes TACK efter mässan. Då vänder vi blad! Er ordförande

specialpedagogen | Det inkluderande klassrummet Länkar Barnperspektivet (Bris för vuxna)Rädda barnen – Det här är dina rättigheter – Ett arbetsmaterial om Barnkonventionen för de mindre barnen. Inspirationshäfte för vuxna.Nordisk kunskapsbank om skolavhopp. Här samlas olika projekt och insatser som Nordiska ministerrådet har uppmärksammat för att de eftersträvar färre avhopp.Unicef – I stormens öga – Nätbaserat spel om Barnkonventionen.lektion.se (kräver inloggning) – idébank med lektionstips av lärare för lärare, bl.a.Skolappar.se – Skolappar är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Det som gör sajten unik är att vi kopplar apparnas användningsområden till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Inriktningen är grundskola, men ofta kan apparna användas av barn i förskolan och elever på gymnasiet.Länkskafferiet – Skolverkets länksamling med över 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar elever, lärare, pedagoger och föräldrar. Övningsprogram som kräver licens:

Related: