background preloader

Ung Kompensation

Ung Kompensation

Tio tips för en inkluderande skolstart Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tänk på att det förebyggande arbetet sparar massor av tid och energi både för eleverna och för dig!

mässan 25-26 oktober 2013. | dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM arrangerade Dysleximässa den 25-26 oktober 2013 i Sollentuna Mässan presenterade en hel värld av möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi fört uppemot 2.000 besökare under två dagar. Det var som vanligt många intressanta föreläsare och utställare. Betty Malmberg, ordf i riksdagens utbildningsutskott, Greger Bååth, Generaldirektör i SPSM, Skolverket - information och debatt om anpassning av nationella prov, Anna Fouganthine, läsforskare, Johanna Kristensson (logopeden i skolan), Markus Björnström om dyskalkyli, Dysse - Petra och Niklas berättade om sina erfarenheter mfl, mfl. Läs det fullständiga programmet och utställarförteckning i bilagor till höger. Se bildreportage från tidningen Föräldrakraft------------------------------------------------ Se Mässan och Dyslexiförbundet FMLS kongress i efterhand på Internet! Förbundsordförandes TACK efter mässan. Då vänder vi blad! Er ordförande

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen Modern Lessons Welcome to the new online learning platform for the Global Education Database! It’s a free, simple, and quick way to learn new skills, find new education resources, and figure out how to do just about anything a modern teacher or student needs. Take as many courses as you like – they’re free and all you need to do is sign up to get started. Register To Start Learning Free View More Courses specialpedagogen | Det inkluderande klassrummet Logopeden i skolan Länkar Barnperspektivet (Bris för vuxna)Rädda barnen – Det här är dina rättigheter – Ett arbetsmaterial om Barnkonventionen för de mindre barnen. Inspirationshäfte för vuxna.Nordisk kunskapsbank om skolavhopp. Här samlas olika projekt och insatser som Nordiska ministerrådet har uppmärksammat för att de eftersträvar färre avhopp.Unicef – I stormens öga – Nätbaserat spel om Barnkonventionen.lektion.se (kräver inloggning) – idébank med lektionstips av lärare för lärare, bl.a.Skolappar.se – Skolappar är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Det som gör sajten unik är att vi kopplar apparnas användningsområden till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Inriktningen är grundskola, men ofta kan apparna användas av barn i förskolan och elever på gymnasiet.Länkskafferiet – Skolverkets länksamling med över 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar elever, lärare, pedagoger och föräldrar. Övningsprogram som kräver licens:

Related: