background preloader

Information om olika hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter och ADHD

Information om olika hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter och ADHD

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen

Related: