background preloader

NPF

Facebook Twitter

”Var tredje rektor budgeterar inte för kognitiva hjälpmedel” Rektorer, lärare och specialpedagoger på grund- och gymnasieskolor representativt fördelade över Sverige deltog i undersökningen.

”Var tredje rektor budgeterar inte för kognitiva hjälpmedel”

Närmare fyra av tio svarande uppskattar att minst 20 procent av eleverna i deras skola har kognitiva utmaningar. I en klass med 30 elever kan det betyda att sex elever behöver extra stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det är därför anmärkningsvärt att 35 procent av rektorerna uppger att de inte alls budgeterar för kognitiva hjälpmedel. Allt hårdare ekonomiska krav på skolan borde ju rimligtvis resultera i behov av kostnadseffektiva komplement till personella resurser, såsom kognitiva hjälpmedel.

Det funkar om någon sitter bredvid! Man har prövat allt och ingenting funkar om man inte sitter bredvid eleven.

Det funkar om någon sitter bredvid!

Det är den enda lösning som tycks ge eleven det stöd som leder framåt. Vissa skolor har många elever som verkar fungera bäst när de har en vuxen som sitter bredvid och ser till att arbetet påbörjas, utförs och avslutas. 9 myter om adhd – Bokstavsdiagnoser.se. Första gången jag hörde att min son kanske hade adhd fick jag panik och tänkte saker som att ”nu är det kört” och ”han kommer aldrig bli normal”.

9 myter om adhd – Bokstavsdiagnoser.se

Jag tänkte så för att jag hade massvis av fördomar om vad det var att ha adhd. Jag visste ju ingenting. Och det lilla jag trodde att jag visste var förnedrande och dumt. Myter som jag trodde var sanningar. Myt 1. Hejlskov Elvén: Tre viktiga metoder lärare bör ha i verktygslådan. UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2018: Lågaffektivt bemötande av unga vuxna. Så pyser du rätt. Sommarlovet är inom räckhåll.

Så pyser du rätt

Kanske är betygen redan satta och betygskatalogen underskriven, eller så sker det snart, under de närmaste veckorna. Då kan det också vara tillfälle för lärare att fundera över om man har någon elev som är aktuell för undantagsbestämmelsen. På ”Skolverketprosa” är det en bestämmelse som säger att lärare har möjlighet att bortse från ”enstaka delar” av kunskaps-kraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur. Det låter väl enkelt? – Gå in på ett forum på sociala medier, där betyg diskuteras, någon gång i maj eller december, och du ser att undantagsbestämmelsen diskuteras hela tiden, säger Sara Bruun, lärare i engelska på Ringsjöskolan i Höör.

I december 2016 skrev Sara Bruun ett blogginlägg om att användandet av undantagsbestämmelsen kört rejält i diket. Om pys och undantagsparagrafen i skollagen – Bo Hejlskov Elvén. I skollagen finns en paragraf, kallat undantagsparagrafen.

Om pys och undantagsparagrafen i skollagen – Bo Hejlskov Elvén

Den finns på lite olika ställen i lagen beroende på vilken skolform det gäller: 10 kap. 21 § (grundskolan), 11 kap. 23 a § (grundsärskolan), 12 kap. 21 § (specialskolan), 13 kap. 21 a § (sameskolan),15 kap. 26 § (gymnasieskolan), 20 kap. 28 § (kommunal vuxenutbildning), 21 kap. 20a § (särskild utbildning för vuxna), 22 kap. 22 § (utbildning i svenska för invandrare). Undantagsparagrafen för grundskolan låter såhär: Relaterade tillstånd - Riksförbundet Attention. Attention är inte bara inriktat på neuropsykiatriska diagnoser.

Relaterade tillstånd - Riksförbundet Attention

Skolan dåligt anpassad för intryckskänsliga barn. Föreningen Attention har gjort en stor enkät med föräldrar som har barn med npf, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd och autism.

Skolan dåligt anpassad för intryckskänsliga barn

Så här skriver några av föräldrarna om barnens tillvaro: ”Ständig huvudvärk, misstanke om utmattning.” Flickor med autism upptäcks för sent. Svenny Kopp forskar om flickor med autism och/eller ADHD.

Flickor med autism upptäcks för sent

Från forskning till handfasta tips om NPF i klassrummet. Känner du dig vilsen i arbetet med att arbeta inkluderande?

Från forskning till handfasta tips om NPF i klassrummet

Det är inte så konstigt – för i dag är det många i skolans värld som inte vet hur man skapar en lyckad skolgång för elever med funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen har under flera år studerat hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap. Arbetet har nu omvandlat till en bok med hundratals handfasta tips som omfattar barn med autism och ADHD, men även dyslexi och dyskalkyli. I boken ”Inkluderingskompetens vid ADHD och autism” berättar hon omvforskning och vilka strategier svensk skola kan använda för att bemöta och stötta elever med ADHD och autism. Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? Idag är det internationell dag för att öka medvetenheten om språkstörning – DLD (Developmental Language Disorder) Awareness Day!

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan?

Språkstörning är en av våra vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och kan ge stor påverkan på deltagande i skola och sociala sammanhang. Trots detta är det fortfarande en diagnos som är relativt okänd. Detta vill vi råda bot på genom DLD Awareness Day! Men vad innebär språkstörning egentligen? Alla avsnitt - NPF-podden. Och Aspergerförbundet - webbkurs. Introduktion till autism e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet.

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Skola. Lågaffektiv teori och metod, del 2. Vad är kaosteknik? Ordet kaosteknik kommer från begreppet kaostekniker, som myntats av Sanna Holmgren. Moment 2 - Perception och kognition. Skolkampanjen-Eleven är inte problemet. Kognitionssimulatorn. Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Imorgon ska jag vara normal. Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger.