background preloader

NPF

Facebook Twitter

Alla avsnitt - NPF-podden. Och Aspergerförbundet - webbkurs. Introduktion till autism e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet.

och Aspergerförbundet - webbkurs

Den är öppen för alla. Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. Du kan logga ut och sedan logga in och fortsätta där du var vid ett annat tillfälle. Ladda ner pdf-folder om e-autism här: webbutbildning.pdf Läs mer om e-autism i menyn här på sidan eller gå direkt till webbutbildningen här: Introduktion till autism [länk] Kontakt: webbutbildning@autism.se e-autism fungerar bäst på dator! Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik.

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa!

Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Skola. Lågaffektiv teori och metod, del 2. Vad är kaosteknik? Ordet kaosteknik kommer från begreppet kaostekniker, som myntats av Sanna Holmgren.

Vad är kaosteknik?

Hon är NPF-mamma (NPF = NeuroPsykiatriska FunktionsNedsättningar) och kallade sig kaostekniker långt innan denna hemsida kom till. Jag har fått äran att använda mig av hennes begrepp. Tack Sanna! Kaosteknik är från och med den 16/11-2015 ett registrerat företag hos Bolagsverket och Skattemyndigheten. För mig är kaosteknik allt det man gör för att minimera, begripliggöra, synliggöra och hantera det kaos som kan uppstå i och kring en person med funktionsnedsättning. Men kaosteknik finns redan som begrepp i ett helt annat sammanhang, nämligen inom hantverk. I pilflätningens kaosteknik är alltså själva metoden kaotisk och resulterar i en ordnad helhet som exempelvis en korg, medan min NPF-kaosteknik är metodisk och navigerar i en kaotisk helhet.

Alster flätade med kaosteknik. Ps. Moment 2 - Perception och kognition. Skolkampanjen-Eleven är inte problemet. Att klara skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF.

Skolkampanjen-Eleven är inte problemet

De möts av otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar. På Attention ser vi hur stora behov av utveckling som skolan många gånger har. Samtidigt ser vi också att mycket viktigt arbete görs för att komma närmre visionen om en skola för alla, och som fler kan lära av. Såväl små som stora åtgärder som gör ovärderlig skillnad och ger elever med NPF möjlighet att lära på sina egna villkor. Pedagoger och skolledare som gör viktiga insatser för att deras elever ska bemötas på rätt sätt och få det stöd som de behöver.

Dessa erfarenheter och tips har vi samlat här på vår skolportal, för att visa på vägar mot en mer tillgänglig skola. Skolportalen har tagits fram med medel från Arvsfonden. Illustration: Pernilla Förnes. Kognitionssimulatorn. Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik.

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa!

Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. Imorgon ska jag vara normal. Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket NPF

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp. Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Mål Målet är att deltagarna efter utbildningen har: Förutsättningar SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet.

Utvärdering av Studiepaket: NPF Moment. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. (uppdaterad 2016-08-10) Här nedan lägger jag ett mail som jag skickat till skolan för att få hjälp till mitt barn.

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger

Mentorn blev jätteglad och sa att hon skulle skicka detta mail vidare till de lärare som berörs. Jag har tagit bort vissa delar som kanske kan vara för privat, men använd listan och om du vill byt ut ”mitt barn” till ditt barns namn, och hen till han eller hon. Lägg till saker i listorna som är specifika för ditt barn, ta bort det som inte gäller. Men ju tydligare du kan vara desto lättare blir det för lärarna att förstå hur de ska bemöta. Och göra rätt såklart! Mitt barn har ADHD och Asperger – och det kanske inte syns på hen. För att mitt barn ska kunna förstå, det som kanske andra förstår automatiskt, behövs svar på följande: 1. vad ska jag göra?

Och påminn eftersom ”gamla uppgifter” lätt glöms bort och de nya tar plats istället. Förstå hur mitt barn kämpar på, och hur trött det blir? Med vänliga hyperhälsningar MrsHyper /Jessica Stigsdotter Axberg.