background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Språkstörning – Nio vanliga missförstånd. En språkstörning innebär att förmågan att förstå och uttrycka sig språkligt är påtagligt nedsatt och kan yttra sig på olika sätt.

Språkstörning – Nio vanliga missförstånd

Statistiskt sett finns det minst ett barn i varje skolklass med en språkstörning. Men trots att kunskaperna ökar, så lever många seglivade myter och missförstånd kvar. Här vill jag försöka avliva några av dem. 1. Språkstörningar går över när barnen blir äldre. Fel! 2. Fel! 3. “It’s a Spectrum” Doesn’t Mean What You Think. Everyone knows that autism is a spectrum.

“It’s a Spectrum” Doesn’t Mean What You Think

People bring it up all the time. Almedalen 2018: ordlista för begrepp att använda och undvika för samtal kring utmaningar, skolsvårigheter, specialpedagogik. Skolan kommer att diskuteras i Almedalen i synnerhet och i politiken i allmänhet.

Almedalen 2018: ordlista för begrepp att använda och undvika för samtal kring utmaningar, skolsvårigheter, specialpedagogik

Lärares utmaningar med elever i skolsvårigheter är ständigt på tapeten. Ofta reagerar jag över att ord och begrepp används i debatten på ett oreflekterat sätt. Begreppen används helt enkelt på ett sätt som rimmar illa med styrdokumenten och forskningen som ligger till grund för dem. Syftet med detta blogginlägg är att bidra till att några viktiga och vanliga ord och begrepp används mer grundat och nyanserat i debatten och i samtalen om skolan. Först kommer en lista på ord och begrepp som förekommer i våra styrdokument och som vi ska använda och använda rätt.

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa?

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

För en tid sedan fick jag en klurig fråga på Twitter; vilken är den sämsta extra anpassningen? Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden. Om bloggen – Kooperativt lärande. 17 Illustrations That Are Incredibly Real For Anyone With ADD.

Visual Perception Worksheets. Please remember that the ABCJLM Curriculum and this website are free for the teaching of children in a individual family, home setting under the Terms of Use only.

Visual Perception Worksheets

Use of any idea or worksheet on this website and/or the curriculum with any child not in your individual family whether in a daycare, childcare, preschool, church, therapy, or other setting requires the purchase of a License first. Along with fine and gross motor activities, each lesson plan in the 4 and 5 Year Curriculum contains visual perception activities. 18 Coping Skills: Strategies for Children and Teens - The Helpful Counselor. Coping skills have been a pretty popular topic for discussion over on The Helpful Counselor Facebook Page.

18 Coping Skills: Strategies for Children and Teens - The Helpful Counselor

So many great ideas were shared that I thought it would be a good to write a coping skills blog post to have them in one place. 11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading. Round Robin Reading (RRR) has been a classroom staple for over 200 years and an activity that over half of K-8 teachers report using in one of its many forms, such as Popcorn Reading.

11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading

RRR's popularity endures, despite overwhelming criticism that the practice is ineffective for its stated purpose: enhancing fluency, word decoding, and comprehension. Cecile Somme echoes that perspective in Popcorn Reading: The Need to Encourage Reflective Practice: "Popcorn reading is one of the sure-fire ways to get kids who are already hesitant about reading to really hate reading. " Facts About Round Robin Reading In RRR, students read orally from a common text, one child after another, while the rest of the class follows along in their copies of the text.

Kvutis - Kvalitet och Utveckling i Svedala. Den 7:e januari möts vi på Malmö Live för en gemensam uppstart av det nya året.

Kvutis - Kvalitet och Utveckling i Svedala

Dagen börjar 8.30 och avslutas 17.00. Under dagen kommer det att serveras lunch och fika. Anmäl eventuell specialkost senast den 18/12. Fortsätt läsa En bra början Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”. Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar: Välj ett blogginlägg som intresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginläggetMoment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner.

Kolla upp

Checklistor mm "Ordning&reda" Numera gäller det att inte bara ha ordning på sina saker som kläder, skor, gympapåsar, böcker, läxpapper, lappar till hemmet etc utan även på sina filer i datorn.

Checklistor mm "Ordning&reda"

Det här kan innebära krav som vida överstiger vissa elevers förmåga. De kan behöva tydligare rutiner, påminnelser och strukturer än sina klasskamrater. Vad har vi för förväntningar? Våra föreställningar om vad man ska kunna och inte kunna i en viss ålder krockar inte sällan med verkligheten. Elever som har svårt att organsiera behöver mer vuxenstöd. Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Höstterminen går mot sitt slut, ännu ett läsår svischar förbi och det är dags att sammanfatta elevers prestationer och väga ihop allt man vet om hur förtrogna de är med allt det som har tränats och testats under terminen.

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans!

Några elever får veta att de i princip är i hamn, några får veta att det saknas en del för att det ska kunna bli ett godkänt betyg, minst E, när det är dags att registrera betyget. En del elever har fått höra det förut och i värsta fall sitter de med flera gamla F och riskerar nu nya F.