background preloader

Tio tips för en inkluderande skolstart

Tio tips för en inkluderande skolstart
Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. Spela in dig själv och berätta vem du är! 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tänk på att det förebyggande arbetet sparar massor av tid och energi både för eleverna och för dig!

https://specialpedagogen.wordpress.com/2015/08/03/tio-tips-for-en-inkluderande-skolstart/

Related:  TerminsstartSpecialpedagogiklärarresurserPlanering

Top 5 idéer för att börja ett nytt läsår Jag har tidigare refererat till Lori Oczkus i mina blogginlägg och nu fastnade jag för hennes förslag på hur man börjar ett nytt läsår. Hon beskriver 5 förslag: Börja med ”lära-känna” uppgifter som låter eleverna börja läsåret ”som om” läraren inte kände dem redan. Viktigt att börja på nytt med nya mål och att inte låta förgivettaganden styra krav och förväntningar. Ett sätt är att modellera skrivuppgifter med bestämda ”börjor” som t.ex. * I min familj är vi … * Jag är bra på att … * Jag gillar att … * En favoritbok är … * Ett TV program jag tycker om är … därför att … * Den viktigaste egenskapen hos en vän är … därför att … * Jag skulle vilja lära mig spela … * En sport/hobby jag skulle vilja syssla med är … * I skolan tycker jag om att … * Efter skolan brukar jag … * Jag vill läsa fler böcker om …Motivation är en förutsättning för att lyckas som läsare.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Specialpedagogik Därför ska du delta Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor. Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla elevers utveckling.

healthdrottninghog.blogg.se - Tips till undervisningen Ett av mina mål på skolan är att få mer rörelse i den dagliga verksamheten i skolan. Det har skrivits spaltmeter om forskning som visar stt barn lär sig effektivare efter och i samband med rörelse. Hjärnan blir helt enkelt mottagligare av rörelse. Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov! Nej, har inga skrivövningar om ”mitt sommarlov”. Det är för stort och så tvingande. Det måste ha innehållit något. Man måste ha varit på några platser, rest utomlands. Det här är känsliga saker för barn. Jag vill göra uppstartsberättelser till något annat. Psykologiguiden - Hitta psykolog och psykoterapeut - Om psykoterapi, psykisk hälsa, psykos, depression Anknytning betyder att det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner tillit till varandra. För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla, och för att själv kunna utveckla kärleksfulla relationer. >> Läs mer om barns anknytning >> Läs mer om hur otrygg anknytning kan påverka dina relationer som vuxen Jenny Klefbom Fråga psykologen: Hur får jag rätt hjälp i en krissituation?

Ewas länkar för lågstadiet Blandat Faktabanken Länkar med frågor och svar inom alla tänkbara ämnen. Fria Nationalencyklopedin Här hittar du korta förklaringar till alla NEs uppslagsord. Aspeflo.se – Språkstörning – Autismspektrum och Läroplanen Vad finns det för skillnader och likheter mellan språkstörning och autismspektrumtillstånd? Vilka gemensamma stödinsatser blir viktiga att få till i skolan för att utveckla elevernas språk och kommunikation optimalt? I den nya läroplanen, Lgr 11, framhävs de kommunikativa förmågorna som mycket viktiga och de genomsyrar även kunskapskraven som finns i de olika årskurserna. Vid autismspektrum är språk-, och kommunikationsförmågan påverkad på olika sätt, vilket ofta kan göra det utmanande att klara de uppsatta kunskapskraven. Hur behöver vi undervisa elever med språk-, och kommunikationssvårigheter så att de har större chans att uppnå målen? Föreläsningen tar upp strategier kring kartläggning, undervisning och bedömning och kombinerar teori och praktik.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Klassrumsstrategier Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg. Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi).

Related: