background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Autism_uppleva_annorlunda. Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven? Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskrav exempelvis läsa, skriva, tala och räkna?

Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven?

I det svar som nu följer hänvisar vi till skollag 2010:800. Enligt skollagen ska man alltid ta hänsyn till barnets bästa. I 1 kap. 10 § står: ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.” Det börjar med anpassningen Undervisningen i skolan behöver anpassas för de elever man har. Skolan ska kompensera Har eleven en funktionsnedsättning behöver man ofta kompensera för de svårigheter som funktionsnedsättningen skapar. Vårt uppdrag på Specialpedagogiska skolmyndigheten Ett av våra uppdrag har under många år varit att bygga upp kompetens kring alternativa verktyg för elever med funktionsnedsättning. Man kan också behärska de alternativa verktygen olika bra trots att man fått undervisning och träning i att använda dem.

Adhd - Diagnos som väcker känslor. Vad är skillnaden mellan en spontan personlighet och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Adhd - Diagnos som väcker känslor

Gränserna är svåra att dra, men det hindrar inte forskarna vid Karolinska Institutet från att försöka förbättra livet för personer med diagnosen adhd. Oj, varför gjorde jag så där!? Alla har upplevt hur jobbigt det kan kännas att tappa kontrollen för ett ögonblick, att agera utan att tänka efter eller att helt enkelt inte kunna koncentrera sig på det man borde. – Allvarliga problem med uppmärksamhet och hämning av beteendet har uppmärksammats under lång tid, även om det har kallats olika saker. Det finns få psykiatriska tillstånd med debut i barndomen som har studerats så mycket, säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap samt föreståndare för kunskapscentret KIND vid Karolinska Institutet. Svårt behålla motivationen Lisa Thorell är docent i psykologi och forskar kring adhd hos barn i förskoleåldern.

Identifiera och hjälpa barn tidigt Orsaker till adhd. Hög stress för hemmasittare: ”Skolan passar inte alla barn” Elisabet von Zeipel har arbetat i många år med barn med neuropsykiatriska funktionshinder (npf) som asperger/autismspektrumtillstånd och adhd, bland annat i utredningsteam på Danderyds sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hög stress för hemmasittare: ”Skolan passar inte alla barn”

Hon har länge vetat att en stor del av de barnen lever med hög stress i skolan, och anser att de kan drabbas av utmattningssyndrom precis som vuxna. Så är det med många av de barn med npf som blir ”hemmasittare”, menar hon. Fast hon gillar inte det ordet. – Det låter negativt, som ”slöfockar” ungefär. Enligt min erfarenhet handlar det inte om brist på motivation, som många tror. Det finns många faktorer i skolmiljön som kan vara stressande för barn.

. – Konceptet skola är inte optimalt för alla barn med npf. Att i den miljön då också kunna ta emot instruktioner och utföra arbetsuppgifter blir lätt övermäktigt. – Det är framför allt inte rättvist mot barnet, men inte heller mot skolpersonalen som försöker göra sitt bästa, säger Elisabet von Zeipel. Kenth Hedevågs bilder från 10 januari SKOLAN. Victorias ADHD - autism - blogg om NP-diagnoser. Om det är ett helvete att ha ADHD i skolan torde det vara ett större helvete att ha ADD, dvs utan H:et för hyperaktivitet.

Victorias ADHD - autism - blogg om NP-diagnoser

Inte mindre intelligent, men med koncentrationssvårigheter då hjärnan behöver tid för att signalerna ska hitta rätt. Har man ADD är det av ännu större vikt att man får tid på sig än vid hyperaktiv ADHD. Exempel: Fråga någon med ADD om ni ska äta pizza. Du får inte svar direkt utan frågar igen. Du kan inte vänta på svar utan inflikar: Vilken sort vill du ha, vad vill du ha på? Du har redan gjort flera fel. För det första, varje gång du ställer frågan, frågar om, så måste ADD-hjärnan börja tänka från början. Fråga istället i god tid och ställ en fråga i taget. Säg inte flera instruktioner samtidigt eller följdfrågor innan första svaret kommit, det funkar bara inte.

Ta en sak i taget. Kom och ät, maten är klar, glöm inte tvätta händerna och du, stäng av TV:n också. Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla ... Jag är precis som du men ändå alldeles olik.

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla ...

Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. När jag är glad är jag överlycklig. När jag är arg är jag förbannad. När jag är ledsen är jag förtvivlad. Ibland tar jag allt personligt. Jag är ingen dålig lyssnare men ibland har jag svårt att koncentrera mig. Ibland blir du trött på mig för att jag har frågat dig om en sak och sedan nästan genast ställer samma fråga igen. Att ligga i soffan en hel kväll och titta på film fungerar sällan för mig. Blir du tokig på mitt eviga fipplande på telefoner, överkastet, kläder och allt annat som jag får mellan fingrarna? Emellanåt känns det kanske som jag inte förstår dig och dina känslor. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Hemmasittare kräver formativ bedömning (och en annan etikett) Det är 70-tal och jag har börjat i en ny skola.

Hemmasittare kräver formativ bedömning (och en annan etikett)

Jag går i fyran och skolan är stor, det är många elever ända upp till gymnasiet. Kollegial fortbildning. Hej!

Kollegial fortbildning

Vilket ärofullt uppdrag du har fått. Och viktigt! Jag vet inte hur trygg du eller dina kollegor är i sin npf-kunskap, därför utgår jag ifrån att ni ska skapa en gemensam bas med grundkunskaper.