background preloader

Fortbildning & forskning

Facebook Twitter

Tankar om lärstilar är inte vetenskap  När det gäller psykologisk kunskap är gränsen ofta suddig mellan seriös vetenskap och populärvetenskap som säljer ett budskap på en marknad för idéer.

Tankar om lärstilar är inte vetenskap 

Suget efter enkla lösningar på svåra problem är stort och en vetenskaplig dräkt ger tyngd och trovärdighet. När idén om lärstilar nu debatteras är därför den viktigaste frågan på vilken sida av denna gräns som teorin befinner sig. Lärstilsförespråkarna levererar – som jag ser det – enkla, ovetenskapliga svar på komplicerade problem. Deras marknad är en skolvärld där den individualiserade undervisningen bjuds ut som en vara till elever och föräldrar som om inga problem existerade. Och det är utan tvekan så att lärstilstanken breder ut sig. Självklart lär vi oss på olika sätt. Det har i dag blivit allt svårare att ringa in begreppet lärstilar. Följden blir att teorin om individuella lärstilar inte ger oss någon användbar kunskap. It feels as though we learn better via our preferred learning style, but we don’t – Research Digest.

By Christian Jarrett The idea that we learn more effectively when we’re taught via our preferred “learning style” – such as through pictures, written words, or by sound – is popular with students and teachers alike.

It feels as though we learn better via our preferred learning style, but we don’t – Research Digest

A recent survey found that 93 per cent of British teachers believe in the idea. But time and again laboratory tests have failed to find support for the concept of learning styles.

Konferenser

Tankar om lärstilar är inte vetenskap  Sveriges folkhögskolor - Allmän kurs i utveckling. Forskning om undervisning och lärande. Learning Study. Kurser och utbildning för lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola. IKT. Bedömning. Specialpedagogik. Spännande universitetskurser. Mitt universitet. Språklärare. Studier. Digital textbooks and standards-aligned educational resources. NEPS Guidelines Handouts and Tips. Tipsbanken. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

Tipsbanken

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan.

Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. Svenska institutet. Itslearning bibliotek. Tidigare webbseminarier. Här publiceras tidigare webbseminarier.

Tidigare webbseminarier

Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Sändes måndagen den 13 april 2015. Håkan Bergkvist, samordnare för Auditiv miljö, föreläser om HODA-rapporten som släpptes i början av mars 2015. Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns? Se webbseminariet via länk <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p>

Spel och simuleringar som miljöer för lärande - Göteborgs universitet. (Kurskod: PDA683) Nivå Avancerad nivå Beskrivning Kursen syftar till att ge inblick i olika tanketraditioner kring datorspel och simulering som kulturella, sociala och kognitiva företeelser.

Spel och simuleringar som miljöer för lärande - Göteborgs universitet

Detta görs genom att spelmediet behandlas utifrån olika tematiska aspekter. För mer information Kursplan PDA683 Behörighet och anmälan Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp. Erik Fernholm. Startsidan - lararesyrkesetik.se. Horizon. The NMC Horizon Project is a global ongoing research initiative that explores the trends, challenges, and technology developments likely to have an impact on teaching, learning, and creative inquiry.

Horizon

Founded in 2002, it uniquely provides a cross-sector view of disruptors in higher education, K-12, academic & research libraries, and museums, with NMC Horizon Report editions that focus on each. Subsequent virtual events in the NMC Beyond the Horizon series delve deeper into the subject matter, offering opportunities for participants to collaborate on devising strategies that solve pressing challenges and create better experiences for learners. Anyone with a stake in making teaching and learning more engaging, inclusive, and relevant can improve their knowledge and enhance their leadership via NMC Horizon Project resources.

Each publication is published with an open license to promote sharing, remixing, and adapting. Get Involved: Skolforum 2015. Stiftelseansökan. Skolforskningsinstitutet. VLM-institutet. Ifous.se. Lifelong Learning Web. Special Nest. Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. Framtidens Läromedel - Stockholm. Utveckling.