background preloader

Hjälpmedel och anpassningar

Facebook Twitter

Skapa en läslinjal - Balanserade Barn. 3 tips för att maxa den fysiska lärmiljön. Forskaren: Så kan du hantera stökiga elever. Debatten mellan psykologen Bo Hejlskov Elvén och läraren och skoldebattören Isak Skogstad slutade i ett bråk efter ett inslag i TV4.

Forskaren: Så kan du hantera stökiga elever

På Storvretskolan i Botkyrka skapade felaktigt användande av Bo Hejlskov Elvéns program ett elevvälde som fått lärare att kapitulera. Lågaffektivt bemötande (LAB) väcker känslor. Och det kan få konsekvenser för lärare. – Debatten förs i ett ganska högt tonläge. Risken med detta debattklimat är en ökad polarisering där lärare väljer sida och tror att det ena är rätt och det andra är fel. Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar. Skolvärlden belyste nyligen arbetet med extra anpassningar – en fråga som ständigt är omdiskuterad i skoldebatten.

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Diana Storvik arbetar som specialpedagog på Jensen gymnasium i Göteborg och driver bloggen ”Specialpedagog på gymnasiet”. I ett uppmärksammat blogginlägg skriver hon om extra anpassningar och hur man kan arbeta strukturerat för att minska behovet av anpassningar. Labyrinten gör det lättare att lyssna. Kul-labyrint av tyg. Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF. Linda Petersson är doktorand inom specialpedagogik, specialiserad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och arbetar inom södra regionen på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) – och hon vet vad skolor behöver göra för att bli bra på att möta barn och elever med NPF.

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

Stödstrukturer i klassrummet - Mia Kempe. Extra allt - om att utvärdera skolans arbete med extra anpassningar - Specialpedagogisk kompetens. I december förra året närvarade jag vid Skolverkets och Specialpedagogiska Skolmyndighetens inspirationsträff ”Undervisning för alla” som ingår i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

Extra allt - om att utvärdera skolans arbete med extra anpassningar - Specialpedagogisk kompetens

Inspirationsträffen bjöd på tankar om hur man kan hitta vägar till varierad och anpassad undervisning. Med vid träffen var Helena Wallberg som föreläste om skillnaden och förståelse kring gränsen mellan extra anpassningar och vanlig undervisning. Att få till en förflyttning eller förskjutning som handlar om hur vi ser på extra anpassningar i förhållande till ledning och stimulans är en aktuell frågeställning.

Att hitta vägar vidare här är kanske det som är verklig skolutveckling – att förflytta reaktiva handlingar till proaktiva och salutogena strukturer. Det handlar om att lyfta blicken, lyckas zooma ut för att få syn på helheter och skapa möjligheter att använda individuella insatser till förändring på grupp- och till och med skolnivå. KartläggaAnalyseraDokumenteraPlanera Genomföra 1. Anpassningar – mycket för få eller lite för många? - Karin Boberg. “Det skulle vara bra om eleven hade ett individuellt schema”

Vad menas egentligen med att en elev behöver ett individuellt schema?

“Det skulle vara bra om eleven hade ett individuellt schema”

Och vad behöver man tänka på när man ska utforma ett? Dagens inlägg handlar just om detta. Small Silent Space 2-pack. Koncentrationskontrakt. Linus har dyslexi – de här lärverktygen hjälper honom! – Specialpedagogerna Sundbyberg. Min utmaning – Problemskapande beteende i skolan. Att framhäva läraryrket, dess roll och uppdrag är viktigt för mig.

Min utmaning – Problemskapande beteende i skolan

Det är ett för betydande yrke för att inte bli belyst, betraktat och förmedlat. Jag försöker vara en positiv kraft samtidigt som är jag otroligt ödmjuk inför dess utmaningar, besvikelser och sorger. Felix Gyllenstig Serrao Gratis i skolan - Your browser isn't supported.

Lågaffektivt bemötande

10 easy steps to make your classroom dyslexia-friendly. It has been reported that as many as one in 10 people in the UK could have dyslexia; it does not take a maths teacher to figure out that this suggests that in each class there is likely to be at least one dyslexic learner. According to The Rose Report (2009), dyslexia is “…a learning difficulty that primarily affects the skills involved in accurate and fluent word reading and spelling. Characteristic features of dyslexia are: difficulties in phonological (the sound structure of words) awareness, verbal memory and verbal processing speed”.

The report stresses that dyslexia occurs across all intellectual abilities, and points out that dyslexia is best thought of as a continuum, with no clear cut-off points. The needs of dyslexic students It is essential that the needs of dyslexic students are met in schools. Avoid putting too much information on a PowerPoint slide or worksheet and avoid asking students to unnecessarily copy copious amounts of information. Just to make it a little clearer: 1. Sju tips på anpassningar för lärande. Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat.

Sju tips på anpassningar för lärande

Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på ESS gymnasiet tipsar om sju anpassningar alla elever tjänar på. Koppla till elevernas livsvärld Genom att koppla undervisningen till vad eleverna vet sen tidigare, deras förväntningar och erfarenheter blir de engagerade och mer intresserade av att ta till sig ny information. Det handlar inte om att koppla till elevernas intressen och hobbies utan om vad som är allmänmänskligt och intressant för en tonåring.

–Det absolut viktigaste är hur man bemöter eleverna. Hur arbetar man med talböcker i undervisningen?

–Det absolut viktigaste är hur man bemöter eleverna.

Maria Samuelsson, lärare på Värgårdsskolan i Kisa, och hennes elev Olle Stefansson ger sin syn på saken. En solig fredag i april besöker Läsliv Värgårdsskolan i Kisa för att ta reda på hur de arbetar med talböcker. Lektioner pågår och ett stilla sorl hörs från öppna dörrar till klassrummen. Vi träffar Maria Samuelsson, lärare i årskurs fem. Öppenhet, avdramatisering och normalisering är Marias ledord: Visualisera mera med bildstöd.

Skapad i Canva Forskning visar att bildstöd i form av bilder, symboler och ikoner fungerar väl som stöttning för de elever som t.ex. behöver hjälp med struktur under deras skoldag i form av bildstödda strategier (t.ex. instruktioner och information) samt för att förtydliga svåra begrepp eller ord som eleverna möter i skolan.

Visualisera mera med bildstöd

Bildstöd är naturligtvis användbart för alla elever och detta inlägg kommer att ta upp ett par användningsområden. Symboler som stöd. 10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom. Trots att kunskapen om Aspergers syndrom och autism ökat något, har jag stött på många kunskapsluckor ute i samhället när jag föreläser.

10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom

Här har jag samlat de 10 viktigaste fakta som jag anser att alla som träffar personer med Aspergers syndrom och autism bör känna till: 1. Vi som har Aspergers syndrom är extremt olika. Minst lika olika som ni neurotypiker är. Om du tidigare träffat en person med Aspergers syndrom, betyder det inte att nästa Aspergare du kommer att träffa kommer att fungera likadant.

Tio tips för en inkluderande skolstart. Detta blogginlägg har jag skrivit förut och har nu reviderat det lite eftersom det uppskattats som påminnelse inför den viktiga skolstarten. Texten vänder sig till alla som möter elever och är tänkt som ett underlag för att samarbeta om en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar börjar kanske känna sig nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den första veckan. Your browser isn't supported. Om tassande pedagogik – Bo Hejlskov Elvén. Efter 15 års arbete med personer med autism har jag upptäckt att de feltramp och misstag jag själv har gjort under åren inte är unika för mig. Jag upplever hela tiden personal som gör precis de fel jag själv gjort genom tiden. Och det är ju trevligt att uppleva; mina fel är inte unika, utan vi gör allihopa fel när vi börjar jobba i ett komplext fält.

Utbildning för resurspedagoger i skolan – Verktyg för att stödja eleverna - Kugghjulet. Under läsåret 2017/2018 har ett antal av Visättraskolans resurser deltagit i en kurs som Centrala skolstöd i Huddinge erbjuder. Kursen ska ge deltagarna grundläggande färdigheter inom strukturpedagogik, bemötande och relationsbyggande. Kursen innefattar pedagogiska och psykologiska metoder som kan stödja elevassistentens arbete med eleverna. Kursen syftar till att ge användbara och vardagsnära verktyg i det dagliga arbetet med elever. Kursen tar upp följande moment: Gör text tillgänglig för många. Om curlingföräldraskapets resultat och konsekvenser  – Bo Hejlskov Elvén. 25 roliga lekar som stärker koncentrationsförmågan - En glad familj. Om irritationen när föräldrar tror på sina barn – Bo Hejlskov Elvén.

I min vardag träffar jag på olika fenomen. Vissa av dem är lätta att förstå, andra lite svårare. 10 easy steps to make your classroom dyslexia-friendly. It has been reported that as many as one in 10 people in the UK could have dyslexia; it does not take a maths teacher to figure out that this suggests that in each class there is likely to be at least one dyslexic learner. According to The Rose Report (2009), dyslexia is “…a learning difficulty that primarily affects the skills involved in accurate and fluent word reading and spelling. Characteristic features of dyslexia are: difficulties in phonological (the sound structure of words) awareness, verbal memory and verbal processing speed”. The report stresses that dyslexia occurs across all intellectual abilities, and points out that dyslexia is best thought of as a continuum, with no clear cut-off points.

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar” Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet. Sju tips på anpassningar för lärande. Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar? I detta blogginlägg återger jag i skrift den föreläsning jag gav i samband med Skolverkets inspirationsturné under december och januari. Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödbehov med eleverna. Så ska lärare bli bättre på inkluderande undervisning. Så stöttar du särskilt begåvade elever. Att arbeta med särskilt begåvade elever. Stödmaterial om extra anpassningar. Gränslöst digitalt lärande.

2014 4 bo hejlskov elvén alla människor som kan uppföra sig gör det. Leva med språkstörning. OSM.