background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Visa enskild publikation. Nationella program, gymnasievalet. Grundskolans lärmodul - Kommentarmaterial kursplaner. Graphic Organizers - WorksheetWorks.com. Betygsskalan och betygen B och D. Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer. I materialet presenteras bakgrunden till betygsskalan, några allmänna utgångspunkter för betygssättning och tre frågor som stöd i tolkningen av ”till övervägande del” för betygen B och D. Vidare exemplifieras en process som lärare kan gå igenom vid betygsättningen. I exemplet beskrivs vilka överväganden en lärare gör i olika skeden av processen och hur läraren kommer fram till och kan motivera att något av betygen B och D ska sättas. Den första versionen av det här stödmaterialet togs fram 2012 och reviderades 2016. LyssnaLadda ner som PDF (2732 KB) Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande.

I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Genom att läraren lägger över några av de uppgifterna som traditionellt varit lärarens på eleverna visar vi på ett tydligt och pedagogiskt sätt att det är just eleverna som är i fokus och att det är deras insats som är viktig. Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är.

Uppgiftsroller: Källor: Hur funkar betyg och nationella prov för nyanlända elever?

Lärandematriser

Hur sätter lärare betyg? Skolverkets filmer. Odaltande återkoppling | Magister Magnus N Blixt. Barnen kommer hem från fredagsträning respektive häng och kräver att få titta på Idol. Måhända inte mitt favoritprogram, men man får passa på när familjen samlas i TV-soffan. Man kan säga mycket om formatet för Idol, men den återkoppling som ges är ofta i högsta grad rak, direkt och ofta nog framåtsyftande. Odaltande återkoppling är snäll på riktigt – i längden. För nog tycker vi ganska synd om alla de som ställer upp i Idol fast de faktiskt inte kan sjunga, men där välmenande föräldrar och ”vänner” har lurat i att de faktiskt har kvaliteter som de uppenbart saknar. De har helt säkert andra kvaliteter, men att dalta med dem när det gäller musik var inte särskilt snällt när de sedan får löpa gatlopp på bästa sändningstid.

Denna vecka har vi på mellanstadiet haft elevledda utvecklingssamtal. De har gett mycket god energi och vi har verkligen försökt vara tydliga i vilka förhållningssätt som är gynnsamma och inte. Jag har redan ett i allmänhet bra jobb med snart rimlig lön. Kunskapsc3b6versikter2. Gamla nationella prov. Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf. Prestationsprinsens-checklista-fc3b6r-inkludering.pdf. Läsårsplanering MALL (Word) Örjan, den höjdrädda örnen 18 mars 2011 kl 17:45 - Barnradion.

Betyg - Så funkar det!