background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Matriser

Mitt öppna klassrum. Mitt öppna klassrum. Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet. Delprov A: tala Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet

Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser. Så fungerar Skolverkets bedömningsportal. För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd utvecklar Skolverket en bedömningsportal.

Så fungerar Skolverkets bedömningsportal

I Skolverkets bedömningsportal ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Eftersom en del av bedömningsstöden är sekretesskyddade behöver säkerheten vara hög. Därför måste huvudmannen registrera rektorerna innan man kan komma igång. Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet. På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet

Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från provet som gavs läsåret 2011/2012 och omfattas inte längre av sekretess. De är tänkta att ge elever en möjlighet att bekanta sig med några olika typer av provuppgifter och utgör således inte ett helt nationellt prov. Delprov A: tala Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan.