background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Årsverser – några ord på vägen – Waldorf Online. Av Christine Liebendörfer Årsvers kallas den vers som klassläraren ger barnen efter ett läsår, på skolavslutningen.

Årsverser – några ord på vägen – Waldorf Online

Rättssäker betygssättning. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning.

Rättssäker betygssättning

Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. För vara riktigt ärlig borde Skolverket ha spelat in detta för länge sedan. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. "För motivation krävs bekräftelse i stunden" – Feedback är viktigt.

"För motivation krävs bekräftelse i stunden"

Men feedback är inte betyg eller en kommentar på ett papper som kommer två veckor senare. Ur motivationssynpunkt är det helt bortkastat. För motivation krävs bekräftelse i stunden. Lathund far vardegrundsarbete 2012. Struktur och delmål för att minska stress. Att utsättas för stress under lång tid kan påverka både kroppen och mentala funktioner negativt, och de exekutiva kognitiva förmågorna är speciellt känsliga.

Struktur och delmål för att minska stress

Det är förmågor som är av yttersta vikt för att klara av en skoldag. – Ungdomar är inte fullt utvecklade i de främre delarna av hjärnan – de delar som reglerar vår förmåga att styra vår uppmärksamhet och beteenden, inklusive själv-reglering, att se konsekvenser, planera och se helheter, säger Cecilia Stenfors, forskare inom psykologi, neuropsykologi och stress på Karolinska Institutet i Stockholm.

Stockholm

L%C3%A4rarguide Drama 7 gy 1. L%C3%A4rarguide Drama F 6 1. Hur gör en elev som lär sig mycket? En lärare vars elever lär sig mycket. För en dryg vecka sedan frågade jag mina elever Hur gör en elev som lär sig mycket?

En lärare vars elever lär sig mycket

Jag fick tipset i en FB-grupp att fråga samma elever vad som kännetecknar en lärare som undervisar så att många elever lär sig mycket. Sagt och gjort. Eleverna funderade en stund och skrev sina svar. Dessa har jag kategoriserat under passande rubriker. Special Nest. Det inkluderande klassrummet.

Bloggar.ur. Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen?

bloggar.ur

Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum. På forumet finns olika policys, alla elever får ha en fri åsikt men måste kunna belägga sina påståenden med fakta. Martin och Per menar att forumet är ett sätt att långsiktigt och kontinuerlig arbeta med värdegrundsfrågor. Medverkar gör lärarna Terese Cannehag Berglund och Ola Lindgren samt Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Samtal även med Jannike Grut, konstnärlig ledare på Moderna teatern. Hur man leder ett impropass. Så du ska hålla ett impro?

Hur man leder ett impropass

Utifrån mina erfarenheter så har nedanstående recept visat sig vara väl fungerande: Ta reda på varför din grupp vill spela impro Försök att gissa vilka skäl de enskilda medlemmarna i din grupp har att vara med på ditt impro-pass. Utvärderingsmall. RSA Shorts - The Power of Empathy. Förstelärare i Svedala. Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt att hantera sin vardag i skolan.

Förstelärare i Svedala

Orsakerna till detta är många. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson. Ett segregerat klassrum speglar ett segregerat samhälle.

Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson

Vårt arbete som lärare mot segregation börjar i klassrummet. Har du stora grupper? Hur sitter dina elever i klassrummet? Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande. Situation 1: Tänk dig ett klassrum fullt med elever.

Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande

Föreställ dig nu att läraren står framför klassen med en säck full av värdefulla mynt. Läraren meddelar klassen att hen kommer att sätta igång en 3-minuters timer och sedan kasta alla mynten ut i hela klassrummet. Läraren fortsätter sedan att säga: ”Efter tre minuter har gått så får ni behålla alla mynt ni tagit!” Läraren kastar sedan mynten ut i klassrummet. Dynamiskt tankesätt – JL Skolutveckling. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”.

Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla. När vi människor upplever det vi gör som meningsfullt skapar det ett driv, en motivation att göra mer och utveckla vidare.

När vi som lärare skapar mening och verkligen gör skillnad för våra elever är det en obeskrivlig belöning, en paycheck of the heart, som infinner sig. Känslan och glädjen över att se barn och unga utvecklas till unga vuxna som bidrar till samhällets bästa är många lärares drivkraft och det som väger upp allt det andra, ibland tunga, i skolvardagen. Hur vore det om vi alla i hela skolsverige skulle ta detta på största allvar och skapa samma möjlighet för eleverna att uppleva sin vardag i skolan lika meningsfull och lika motiverande? Det är sannolikt och logiskt att resultaten i våra skolor skulle förbättras avsevärt om elevernas motivation höjs, eller hur?

Skapa struktur i klassrummet. SVAR: När vi inte har kontroll blir vi stressade. Jag tror, utan att veta hur din klass är, att du behöver skapa en struktur i ditt klassrum som ger dig kontrollen tillbaka. Förmodligen har du elever i klassrummet som inte vet vad som ska hända, vad som förväntas av dem och vad som är syftet. Då kan struktur, visuell kommunikation och rutiner hjälpa.

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. SENSORY PROCESSING: 5 THINGS OTs WANT YOU TO KNOW.

Hemmaprojekt

The Learning Pit with James Nottingham.