background preloader

Betyg - Så funkar det!

Betyg - Så funkar det!

http://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Related:  sarakroonBedömning - betyg - omdömenevelinaborgen

No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT Först några tankar sedan konkreta tips! Som högstadieelev gick jag med darrande ben in till en del av klassrummen. Andra klassrum längtade jag till. Jag har många gånger efteråt funderat över varför det var på det här sättet och kommit fram till ett svar, som jag tror stämmer: Jag var rädd för att räcka upp handen! Rädd för att bli tillfrågad och svara fel. Ja, så var det faktiskt. Hålla ordning på bedömningen. Så här i bedömningstider är det ju hög tid man fundera på huruvida man har ordning på bedömningen kring varje elev. Det är ju nu ett summativt stopp ska ske. Vi stannar upp och gör ett avtryck: här befinner vi oss just nu. LegiLexi Ordförrådet är avgörande för läsförmågan I skolan möter eleverna redan från början ord som inte ingår i vardagliga samtal. Det gäller både ord som är knutna till olika skolämnen och ord som har med själva skolsituationen att göra.

”Hur material kan kombineras med digital teknik” – invänta direktiv eller lita på den egna kompetensen? Av: Peter Hasselskog Just nu är det förmodligen många i slöjdämneskretsar som funderar kring det av regeringen beslutade tillägget (det kursiverade nedan) i kursplanens centrala innehåll för åk 7-9: Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik. Ändringen ska tillämpas tidigast från ht-17 och senast från och med ht-18, skolhuvud­mannen bestämer när inom detta tidsintervall. Vad innebär då ”Hur material kan kombineras med digital teknik”, för elever, lärare och slöjdundervisningen?

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Dokumentation – att hitta en form som underlättar Jag har funderat mycket över och provat på olika vägar att dokumentera det jag ser när eleverna visar sina kunskaper. Många gånger har formen varit ett större problem än dokumentationen i sig för den har inte varit lätttillgänglig och smidig. Det blev extra synligt när det var dags att sätta betyg för första gången i år 6 för något år sedan. Jag hade noteringar på flera ställen och det var inte helt lätt att få en överblick över vilka kunskapskrav som var nådda. Det tog lång tid och mycket jobb att sammanställa och sätta betyget.

106 (Svensk ordlista) Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Några vanliga förkortningar - Romerska siffror - Likaljudande ord << prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >> Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Reviderat kommentarmaterial till kursplanen i slöjd – och svar från Skolverket om ”det digitala” I början av oktober publicerade Skolverket ett reviderat kommentarmaterial till slöjdämnets kursplan i Lgr11. Motsvarande reviderade kommentarmaterial har publicerats i flera av grundskolans ämnen under hösten. Vi som skrivit denna text, Peter Hasselskog och Lotta Hermansson, var båda två med i den grupp som på Skolverkets uppdrag arbetade med kursplanetexten för slöjdämnet inför Lgr11. Därför har vi förstås med stort intresse tagit del av de nyligen gjorda ändringarna i såväl kursplanen som i kommentarmaterialet. Motivet till revideringarna uppfattar vi främst är tilläggen av ”det digitala” i läroplanen och i flera ämnens kursplaner. Kommentarmaterialet utgör inte en del av slöjdämnets kursplan, materialet som vänder sig till lärare och rektorer, syftar till att ”ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna” (s 4).

Tips och idéer för lärare På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass. Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack.

Fem förmågor i fokus Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra. I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid.

Related:  slöjdpedagogik och didaktik