background preloader

Karaktärer och personbeskrivningar

Karaktärer och personbeskrivningar
Related:  Litteraturundervisningskrivande

En litteratur som synliggör de osynliga Det finns en mening i nyligen framlidna Birgitta Stenbergs genombrottsroman ”Chans” (1961) som jag inte kan släppa. Raggartjejen Mari har precis blivit utsläppt från en ungdomsanstalt och rymt till Stockholm. Trots rädslan för att bli tagen av polisen söker hon sig in till city. Hon har ingenstans att ta vägen, driver runt och spanar efter bekanta. Det är bara ett par ord men med dem levandegör Stenberg klassorättvisornas själva kärna. Genren intar en central position inom den svenska litteraturen och den arbetarlitterära traditionen har alltsedan början av förra seklet en starkare ställning i Sverige än i de flesta andra europeiska länder. Arbetarlitteraturen är en viktig del i den kulturella produktionen av klass och klassidentitet. Nilsson ägnar sig främst åt modernare arbetarlitteratur och visar bland annat hur dess utveckling alltid har varit nära knuten till svängningar i både det politiska och kulturella klimatet, vilka påverkat sättet på vilket man skriver om klass.

KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter | Kooperativt Lärande Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. I så fall hade vi gått långsammare fram. Lektion 1 Vi startade lektionen genom att ha hörnsamtal där eleverna fick välja ett hörn med ett ämne att diskutera kring. Sedan pratade vi om vad som behöver finnas i en argumenterande text. Rubrik (vad texten ska handla om)inledning (vem som skriver och vad hen tycker)argument (varför hen tycker så)sammanfattning (vad hen tycker en gång till) Vi pratade om att man också kan ha med motargument – vad någon skulle säga som inte håller med – och sen ett argument till. Eleverna delades upp i grupper om 3-4. Nu var det dags att komma på egna argument. Lektion 2: om nationella proven. Rondellen med roller: Vatten I "Allmänt"

Ondskan Eleverna tränar på att sammanfatta text, förutspå handlingen och analysera karaktärerna i en text. De får också ”läsa mellan raderna”, koppla texten till omvärlden och andra texter (om barnaga), samt uttrycka egna tankar/åsikter. Eftersom kapitlet vi ska läsa innehåller en del antydningar till våld är det lämpligt att inledningsvis samtala om barnaga. Vi läser tillsammans Vart tionde barn blir slaget och/eller om personliga erfarenheter Den som blir slagen förlorar sin barndom. Att fundera på: Vad handlar artiklarna om? Orsakerna till att en förälder slår sitt barn kan vara många: missbruk, sjukdom, trötthet, påfrestningar i relationen till sin partner, dålig ekonomi eller stress. På vilka sätt kan våld mot barn se ut? Vi tittar på klippet om påven eller läser en artikel: Vad säger du om “but never in the face”? Vi tittar på kartan som visualiserar de länder som har en lag mot barnaga. Vad tänker du om den? Jag presenterar Ondskan och sammanfattar vad boken handlar om. “Vänner igen?”

Hur väljer man rätt bok? | Spr läser Om man ska läsa en bok själv, så väljer man något som man tycker verkar intressant. Om boken känns fel, är det enkelt att byta till en annan bok. Men om man är lärare och ska välja en bok som en hel klass ska läsa, blir det lite svårare. Man vill att eleverna ska gilla boken, så klart. Och att hitta något som man tror att 20 olika individer som man inte känner så väl (i början av ett läsår) gillar, är inte helt lätt. Lätt, svår, lagom? Man vill att boken inte ska vara för svår, men ändå tillräckligt svår. Att läsa en ”svår” bok har också vissa fördelar. Vad ska boken handla om? En bra bok kan handla om vad som helst, egentligen. Det är kul att läsa om något som händer nära där jag lever, så att jag känner igen platserna. Det som jag också försöker tänka på när jag väljer böcker är att det ska finnas en balans mellan tjejer och killar. Gillar jag boken? Om boken inte berör mig, läraren, på något sätt, är det svårt att få eleverna att bli intresserade av den. Vad kostar boken? Vad tycker ni?

Om att prova ”sitting drama” och mer Astrid Roe | Strategier för lärande Varför ”sitting drama” i kursen Svenska 3? Som jag har berättat om i tidigare inlägg arbetar jag med romanen Kallocain i min klass Ek3b. Läsningen ska mynna ut i att de skriver en kortare vetenskaplig text där de jämför romanen med Brave New World, som de har läst utdrag ur i engelska, och med en valfri dystopisk film. Till lektionen häromdagen skulle eleverna ha läst ut Kallocain. De gjorde det mesta av läsningen hemifrån även om vi under tiden tagit ytterligare ett lektionspass till att diskutera och bearbeta texten. Innan det är dags att skriva PM ville jag göra något kreativt kring läsningen och genom detta dels få ytterligare bedömningsunderlag och information om vad eleverna nu hade fått ut av romanen, dels fördjupa förståelsen av boken tillsammans. Jag brukar passa på att ”samla underlag” både muntligt och skriftligt om eleverna har läst en hel roman. Förberedelser inför dramatiseringen Hur gjorde jag då på lektionen? Klassen enades om att gästerna skulle bli: Sitting drama-dags Åsa

Min granne är en mördare The Shovel är en krypande läskig mordhistoria med lysande dialog och oväntad dramaturgi som utspelar sig i ett grannskap. Vi spenderar hela våra liv omgivna av andra människor utan att de allra flesta fall fundera så mycket på vad som försiggår i huset eller lägenheten bredvid. Våra närmsta grannar heter Harald, Anna-Karin, Ulf, Jenny, Micke och Malin och är de allra bästa. Men de som bor i nästa kvarter och som jag ser nästan varje dag vet jag ingenting om. Har du koll på alla dina grannar? En novellidé: Tänk om någon granne… är farlig… på riktigt… Mohahaha! Inledning För att fånga eleverna. Eleverna kan fundera på och samtala om: Vad såg killen? Använda film som stöd i skrivandet Efter det korta klippet kan vi analysera tillsammans och se vad som gör det spännande. För att komma in i rätt stämning och hämta ännu mer inspiration ser vi The Shovel. Att skriva en skräckinjagande novell Slutligen introduceras novellens ramar: Förutsättningar: Du flyttar in i ett nytt kvarter. Slutuppgift

Litteraturanalys Analys innebär att man plockar ner något i mindre delar och med hjälp av delarna försöker man förstå helheten. Det finns inga rätt eller fel, bara mer eller mindre rimligt när man diskuterar analys. En analys är individuell: "att beskriva hur en kaka smakar" (referens till Prousts Madeleinekaka) genom att dra referenser (kopplingar) till bacon måste det vara fel på smaksinnet eller så vill man provocera. Det finns inte ett rätt svar eller en tolkning av en text: man tycker olika. Fastän man tycker olika kan man hitta gemensamma referenspunkter och därigenom möjliggöra vidare diskussion kring en text, men hävdar man att t.ex. Lagen av Kafka handlar om livets möjligheter och lättillgänglighet blir diskussionen kort. Läs mer om Madeleinekaka , Litteraturvetenskapliga begrepp , Nivå 1: man ser enbart till vad texten handlar om - berättelsens intrig. Det finns olika detaljer du kan leta efter redan när du läser texten du ska analysera. = ur vems synvinkel handlingen återges. Jagform? Bildspråk

Om att utveckla elevers språk och skrivande i kursen Svenska 2 – så här gör j... Hej på er! Utmaningar i klassrummet Tycker ni som jag att det blir lite mer utmanande att som lärare i svenska undervisa i språk skrivande i Svenska 2? Kraven på den språkliga uttrycksförmågan i skrift blir högre och jag som undervisar på studieförberedande program möter elever som i många fall i årskurs ett kommer med erfarenheten att de alltid har haft lätt för att skriva och uttrycka sig. I Svenska 2 händer något, tycker jag. Texttyperna och allt som hör därtill blir lite mer utmanande och innehållet i texterna likaså. Hur kan jag då konkret arbeta med språkövningar tillsammans med eleverna så att de kan röra sig mot ett språk som är ”träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar”? Tio tips till dig som vill utveckla ditt skrivande Hur går jag då tillväga? Att läsa andras texter med fokus på språket och att göra gemensamma språkövningar på tavlan Detta är omskrivningar av ord som förekommer i debattartikeln som vi sedan skulle läsa och arbeta med. Åsa

Gestaltning - känslor Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Uppg 12: Att bygga en roman | Plugga svenska Hur gör egentligen en författare när han/hon skriver en roman? Medvetet eller omedvetet gör författaren en mängd val när romanen byggs upp. En del av svenskämnet handlar om att lära sig hur en denna romankonstruktion är utförd. Eller uttryck med andra ord: vilka olika grepp grepp en författare tagit för att ge romanens dess form. Det arbetsmaterial i du ska använda är de tredjevärldenromaner som vi just nu läser. 1. Svara på frågan och ta med ett citat från din bok som visar att ditt svar stämmer. Ett berättar-jag som är huvudperson. De tre första alternativen innebär en begränsning, berättaren kan inte berätta allt, bara det som syns. 2. Berätta kort om vilken av pukterna nedan din berättelse följer. En handling.Parallellhandling. 3. Förekommer det några tillbakablickar? Ibland lämnar en berättelse sitt spår och tar med sig oss läsare till något som hänt tidigare, något som förklarar det som händer i den pågående berättelsen. 4. Välj ute en miljöbeskrivning. 5. 6. 7. 8. 9.

Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden. Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik. Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… ”relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.” I övrigt brukar jag i dessa sammanhang använda UR:s serie ”Hej Litteraturen!”. Åsa

Stolen på stranden Syfte – Att skriva en berättelse Eleverna ska berätta en trovärdig historia med parallellhandling, med nuet och minnen, tillbakablickar och framtidsspaningar. Att använda autentiska bilder, som man själv varit med om, gör ofta något med närvaron i klassrummet. Jag kan berätta något personligt om bilden, till exempel vilka tankar jag fick när jag såg stolen. Vi knyter ett band till undervisningens innehåll – att skriva en berättelse. Inför skrivuppgiften Eleverna får fundera på: Vem som är stolens ägare? Skrivuppgiften Eleverna ska skriva med parallellhandling, korta klipp som fogas samman till en berättelse. Parallellt med nu:et får personen blicka tillbaka och framåt i tiden, kanske tänka på en person som betyder mycket. Att gestalta känslor med miljön Ett enkelt knep för att få fram personens känslor är att använda naturens element. Att gestalta känslor med fokus på personen Vi kan låta huvudpersonen göra och uppleva olika saker för att gestalta. Plantera kopplingar

Related: