background preloader

NP SV

Facebook Twitter

Attskrivakallforteckning. Avslutande skrivuppgift till Huset mitt emot. Ni har nu läst Huset mitt emot av Alex Haridi och du ska nu skriva en avslutande uppsats.

Avslutande skrivuppgift till Huset mitt emot

Boken har inspirerats av To Kill a Mockingbird. Till din hjälp får du följande uppgifter nedan och du kan välja att träna på den texttyp som du behöver utveckla mest. Här finns en kort repetition av de vanligast förekommande texttyperna och det är bra om du väljer en text du vill utveckla. Här finns skrivmallar om du vill ha tips på det. De kommer att bedömas enligt matriser för respektive texttyp. Att vara ung i dag (resonerande text med ev referat) En ungdomstidning efterfrågar texter där ungdomar resonerar om hur det är att vara ung i dag. Skriv ditt bidrag till tidningen. Rubrik: Att vara ung idag Vad som hände på vinden (krönika) En tidning vill ha krönikor med temat gotiskt, skäck och thriller. Skriv ditt bidrag till tidningen. Genrer svenska halphafte. Texttyper.

Download2. ”Jag ville sticka ut, våga synas” Robin Järpemark älskar att få andra människor att känna sig vackra. – Det finns inget bättre än när kunden går härifrån med ett leende på läpparna.

”Jag ville sticka ut, våga synas”

Det är det som motiverar mig, säger Robin, 22 år, frisör i Stockholm. Det är vad kunden själv känner som är viktigt, betonar Robin. Att skönhet ”kommer inifrån” är en sliten klyscha men det ligger något i den, tycker han – det handlar om att tycka om sig själv, inte om att jämföra med andra. – Ingen är vackrare än du. Robin älskar sitt jobb, och det syns. Som liten kille hemma i Säffle brukade Robin tillbringa eftermiddagarna i sin mammas frisersalong. – Jag satt och tittade på när hon jobbade, det såg så roligt ut. Det intresset bidrog nog till att Robin tidigt skaffade sig en egen, personlig stil, tror han.

. – Då syntes jag verkligen, svart runt ögonen och med långt svart hår. VÄRDEORD/Förmågor – Poster by Annika Sjödahl. Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk - Uppsala universitet. Texttyper. Lathund alla texter. Lathund%20olika%20slags%20texter%20NP. Förberedelse inför nationella prov - svenska 7-9. Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk - Uppsala universitet. Start - Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk - Uppsala universitet. Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk. Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6.

Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk

Materialet består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga förmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet. Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva I materialet kan du läsa elevtexter, lyssna på elevers muntliga redogörelser och samtal samt träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva. Teori bakom elevers läs- och skrivutveckling. 98185 36elevenssjalvbedomning2016. Exempel på texter och provuppgifter - Uppsala universitet.

På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6.

Exempel på texter och provuppgifter - Uppsala universitet

Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från provet som gavs läsåret 2011/2012 och omfattas inte längre av sekretess. De är tänkta att ge elever en möjlighet att bekanta sig med några olika typer av provuppgifter och utgör således inte ett helt nationellt prov. Delprov A: tala Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan. Blanketter för årskurs 6 - Uppsala universitet.

Här kan du ladda ner olika blanketter för nationella provet i svenska för årskurs 6.

Blanketter för årskurs 6 - Uppsala universitet

Blanketterna kan fyllas i digitalt. Obs! Det är viktigt att först spara dokumentet på din dator. Om du börjar skriva när dokumentet är öppnat via webbläsaren sparas inte anteckningarna. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl

Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. Bedöma skriftlig förmåga. Hund o katt dagbok - www.ida-airedale.se. Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet. Delprov A: tala Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet

Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser. I den första filmsekvensen visas hur läraren instruerar en grupp bestående av fem elever som följer kursplanen i svenska inför förberedelsen av delprov A: tala. I den andra filmsekvensen visas hur delprov A: tala genomförs av eleverna. Alla momenten i delprovet: Presentera, Leda diskussion samt Delta i diskussion finns med för eleverna 1–4. Lärarinstruktion (7 minuter) Elevers genomförande av delprov A: tala (34 minuter) (Filmerna verkar inte gå att visa i vissa webbläsare.

Elevernas presentationer utgår från underlag som ingick i 2013 års delprov A: tala. Elev 1, delprovsbetyg AElev 2, delprovsbetyg CElev 3, delprovsbetyg DElev 4, delprovsbetyg AElev 5, bedöms ej här. 100350_39bedmatrisa.pdf. 87043_392015resultatprofilifyllbar.pdf. 87043_392015informationtilleleverna.pdf. Inför NP, träna tala och läsa.