background preloader

Id_katalog-2014-svensk.pdf

Id_katalog-2014-svensk.pdf
Related:  TROLLmodersmål

Troll lexikon Snart släpps Clio Förberedelseklass! Gratis för allaAtt undervisa nyanlända är en oerhört viktig men ibland utmanande uppgift. Vi på Bonnier Education vill att alla barn i Sverige ska ges samma möjlighet att lyckas i skolan. Vi har skapat Clio Förberedelseklass med förhoppning om att vår portal ska bli en hjälp på vägen för såväl lärare som elever. Tack vare ett nära samarbete med Bonnier AB är portalen helt kostnadsfri och tillgänglig för alla. Välkommen hit!Clio Förberedelseklass vänder sig till nyanlända elever i åk 4 -9 och språkintroduktion. Förutom ämnesinnehåll finns arbetsområdet Välkommen hit! Alla ämnen i en portalI Clio Förberedelseklass kommer fokus att vara på det svenska språket samtidigt som de nyanlända eleverna får möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper i andra ämnen. • Tala och samtala – genom våra egenproducerade filmer och dialogtexter får eleven öva muntlig produktion och interaktion i vardagsnära sammanhang som Be om ursäkt, Runt matbordet och Fråga om vägen. Var med från början!

Årets tema: Troll i Norden «När man talar om trollet, så står det i farstun» Så lyder ett svenskt ordspråk från 1678. Och denna höst stämmer det i allra högsta grad. Årets nordiska biblioteksvecka har nämligen troll i Norden som tema. I Norden finns otroligt många olika typer av troll. De bergtar och förtrollar dig, de är ofta tjuvaktiga och stjäl guld och smycken. Trollen har rötter i nordisk mytologi och de visar sig för första gången i 1220-talets Edda i forn av jotner. Illustrasjon: Brian Pilkington Trollen befinner sig i otillgängliga områden i naturen och det kan vara farligt för människor att försöka finna dem. I språket ser man också spår efter troll. Utvalet av årets högläsningsböcker vittnar och en bred förståelse av troll. I den utvidgade litteraturlistan finns nordiska texter helt från 1200-talet tills idag.

Linas lärarrum - Läsmysteriet Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar. Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det. I övningarna de gör utgår de från sammarbete i grupp där de ska lösa ungefär samma uppgifter som i programmet. Eleverna får i uppgiften stöttning först av modellerandet som görs i programmet, sedan av att vi gör uppgiften i tillsammans i helklass och till sist arbetar eleverna i mindre grupper. Klicka på bilden så kommer du till programmet: Vi började lektionen med att repetera läsförståelsestrategierna som mina elever känner igen sedan tidigare. Första problemet i programmet går ut på att att använda spågumman, aktivera sina förkunskaper och lista ut vilket textutdrag som hör till vilken bok.

Övrig läsning I tillägg till årets utvalda textutdrag finns det en stor mängd annan nordisk litteratur som om årets tema: Troll i norden. Här nedan följer en lista över tips på övrig litteratur, som man kan komplettera högläsningen med: Tips till övrig läsning under Kura Skymning - Mumintrollböckerna - Tove Jansson (FI). - Troll - Theodor Kittelsen. (NO). - Troll og trollslekt. Faktabok. Tips till övrig läsning under Kura Gryning: Böcker till små barn - Monsterserien av Güettler, Helmsdal og Jónsdottir. - Dynkur : sagan um tröllastrákinn sem óttaðist dagsbirtuna - Brian Pilkington (ISL). - Ruska : en kjærlighetshistorie fra Island - Brian Pilkington (ISL). - Njóla nátttröll býður í afmæli - Guðjón Sveinsson og Einar Árnason (ISL). - Skessur, skrímsli og furðudýr við þjóðveginn - Jón R. Böcker till äldre barn och ungdom

Jobbar för att få flyt i Bokstavslandet. Lektionsplaneringar… Framme vid bokstaven Pp i Bokstavslandet. Förrförra veckan jobbade vi med förförståelsen inför läxan med lite teaterspelande. Den här veckan jobbar vi för att få upp flytet. För att få upp läsflytet måste man känna igen och känna till flera ord i texten. Här nedan finns min förenklade planering. ”Snygga” varianter som jag indirekt använt: Så här gick det… Jag började med att läsa läsläxan för eleverna högt. Efter det tittade vi på Livet i bokstavlandet avsnittet om pirater. Efter det skuggläste vi kapitlet tillsammans. Sedan hade jag kopierat upp kapitlet och eleverna skulle i par stryka över alla P-ord. När det var klart skulle de lista orden på papper. Jag kan gå runt och ställa frågor som varför heter kaptenen Tapper? Sedan parläste dem. Vi hann inte riktigt klart med hela planeringen men vi fortsätter på måndag… När jag analyserar lektionen tänker jag att det blev en ganska lycka lektion. Allt för att fler ska nå en högre nivå enligt vår matris och bedömningsstödet.

Videos En god uppvärmning till nordiska biblioteksveckan kan vara att se en film. Eventuellt kan filmerna också visas i tillägg till högläsningen under biblioteksveckan. Här är några förslag på film och dessutom några trailer till trolska filmer som verkligen tänder stämningen. Filmer för barn: - Troldefilmen Victor og Victoria (DK). - Mumintrollfilmerna (FI) - Ronja Rövardotter (SE) - Gutten som kappåt med trollet av Ivo Caprino (NO). Filmer för vuxna: - Trold (DK). - Sumarlandið (Sommerland) (IS). - Trolljegeren (NO) - Qaqqat Alanngui (Skyggor i fjället) (GL): Trailer - Moominland Tales - The Life of Tove Jansson. En fantastisk sång för barn från Grönland. Soralumma Ujatsiutai - Arnannguaq Høegh (Vem som är artisten och vad som är låttiteln är dock oklart.) Trolljägaren Trolljägaren är en norsk film från 2010.

Utvärdering av svenska för hela läsåret | Lär för livet! Det kan vara svårt för elever att komma ihåg vad de gjort under ett helt läsår. Jag valde därför att sätta ihop en kort och enkel film. Under tiden som eleverna såg filmen fick de ha ett dokument dör jag antecknat stödord för vad filmen tog upp. Tanken var att eleverna under filmens gång skulle kunna anteckna sina egna reflektioner i form av stödord: Här är den mycket enkla filmen,som innehåller vad vi arbetat med i stora drag i svenska detta år, som eleverna fick se: Efter att de sett filmen fick de en länk till detta Google formulär där de fick göra en utvärdering av svenskämnet och då ta hjälp av sina egna anteckningar ( och filmen). Att ta hjälp av skalfrågor i formulär tycker jag är ett bra sätt för eleverna att få syn på sin egen utveckling. ”Hur bra tycker du att du var på att läsa med bra flyt och inlevelse när du började fyran på en skala 1-10?”

Bolltroll Bolltroll Det här behöver du:- Skrivare- Kraftigt papper- Sax- Limstift- Tråd- Två stolar- Aluminiumfolie Skriv ut alla tre bolltrollen och klistra upp dem på lite tjockare papper. Ett gammalt paket med frukostflingor är perfekt. Klipp ut varje troll med poängtavla. Vik längs dessa linjer, trollet viker du framåt och tavlan viker du bakåt. Knyt ett snöre mellan två stolsryggar och balansera trollen på snöret som bilden visar. Spelet kan börja! För att kunna öppna och skriva ut filerna behöver du Adobe Reader. Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder? Anledningen till att träning av att skapa inre bilder skulle kunna vara en bra idé kan förklaras med en teori om hur förmågan att skapa inre bilder, minne och förståelse hänger samman (detta är en av många teorier som finns, men relevant för denna diskussion). Teorin kallas för “dual coding theory” (t.ex. Sadoski, Paivio och Goetz, 1991; Sadoski och Paivio, 2004) och innebär något förenklat att betydelser antingen får en inre representation med hjälp av ett verbalt system (med språk) eller icke-verbalt system (med t.ex. bilder eller känslor). Dessa två system kan arbeta antingen separat (som t.ex. när man läser utan att skapa inre visuella bilder), parallellt (t.ex. när man läser men har orelaterade bilder i huvudet), eller integrerat (när man läser/lyssnar och skapar inre bilder som hör till texten). Utifrån denna teori kan man alltså dra slutsatsen att stärka förmågan att skapa inre mentala bilder är en bra idé, särskilt för någon som har svagare verbal förmåga. Resultaten visade att

Gastarna på Gården / Oknytt Brunnsgubben Det här är en tomteliknande figur som vaktar brunnen på gården. Han ser till så barn inte faller i och utdelar örfilar till alltför nyfikna ungar. Bysen En tomteliknande gubbe från Gotland. Drakar Den svenska draken finns huvudsakligen i två sorter. Gloson Den s k galoppson, gluppson eller gloson; var en enorm sugga av ytterst motbjudande karaktär. Gruvfrun Också kallad bergfrun eller gruvrået. Havsmannen Ett manligt naturväsen som lever kring de svenska kusterna. Jättar Jättar har funnits i alla länder i alla tider. Källarglutten Ett svenskt manligt dvärgaktigt väsen som bor i källare inne i städernas hyreshus. Lindormar Den svenska lindormen har man hört talas om ända sedan vikingatiden. Lyktgubben I vissa delar av Sverige är detta väsen vålnaden efter en människa som med lykta i hand vaktar orätt nedgrävda pengar. Mylingar Mylingar är spöken efter spädbarn, ofta nyfödda, som blivit dödade därför att deras mammor, som ofta var mycket unga och ogifta, inte ville ha dem. Näcken Sjörå

Språkutveckling och språkstörning | Logopeden i skolan Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa. Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Ju längre ner på trappan ett barn befinner sig, desto mer grundläggande språklig förmåga. Funktion (pragmatik): I trappans bas läggs grunden för språkutvecklingen. Att ha svårt med språkets funktion kan vara lite svårt att upptäcka hos ett barn eftersom det inte ”syns” utanpå. Det behöver dock inte vara i alla situationer som språket inte fungerar utan det kan vara i vissa speciella situationer och med vissa personer. Innehåll (ordförråd och språkförståelse):Ord är troligtvis den vanligaste termen för att beskriva vad ett språk består av. Ordförrådet och de regler som finns för hur ord kombineras kallas lexikon (språkets ordbok). Ett barn som har svårt med språkets innehåll har ofta svårt att förstå eller missförstår instruktioner. Källor:Bjar, L & Liberg C.

untitled

Related: