background preloader

Skrivande

Facebook Twitter

Automatiskt ordna text på svenska gratis. Checklista för text, ej genrespecifik. Denna lista rafsade jag ihop lite snabbt när niorna började bli klara med sina noveller i Google Drive.

Checklista för text, ej genrespecifik

Förutom den individuella responsen om dramaturgi och annat som hör novellen till, upptäckte jag att elevernas i övrigt fina texter innehöll en rad formella fel, många av dem säkerligen möjliga att upptäcka själv för skribenten. Jag skrev därför raskt in en checklista som kommentar i de flesta dokument jag inte redan hade givit detaljerad respons. Sen slog det mig att nån annan lärare kunde ha glädje av listan.

Bra tips till nya kollegor, inspiration och chans till förbättringstips från äldre kollegor. Dramaturgi och tillgängligt skrivande. Skriv vad du vill! En vanlig uppmaning som i många fall fungerar, men som för ganska många elever framkallar prestationsångest: Jag kommer inte på något! Jag har ingen fantasi! Om proceduren upprepas några gånger är det stor risk att den cementeras: Jag kan inte skriva! Med ganska små medel kan läraren ge eleverna förutsättningar att lyckas med sitt skrivande. De går ju faktiskt i skolan för att lära sig skriva, inte för att visa att de kan!

Använd en bok som ni läser som förebild. Jag ger eleverna ramar och förslag på hur en berättelse kan byggas upp. Låt eleverna ta del av varandras texter, meningar och ord. Marcus kom emot Erik från baren med två öl. Plötsligt kom två poliser in och började visa ett papper och fråga saker för dem som satt i baren. Hej Marcus, jag har velat berätta detta för dig ett tag nu. Han kollade upp och såg att poliserna nästan var vid mitt bord. När poliserna hade gått bestämde han sig för att gå han med.

Ett år senare… Stolen på stranden. Syfte – Att skriva en berättelse Eleverna ska berätta en trovärdig historia med parallellhandling, med nuet och minnen, tillbakablickar och framtidsspaningar.

Stolen på stranden

Att använda autentiska bilder, som man själv varit med om, gör ofta något med närvaron i klassrummet. Jag kan berätta något personligt om bilden, till exempel vilka tankar jag fick när jag såg stolen. Vi knyter ett band till undervisningens innehåll – att skriva en berättelse. Inför skrivuppgiften Eleverna får fundera på: Vem som är stolens ägare? Skrivuppgiften Eleverna ska skriva med parallellhandling, korta klipp som fogas samman till en berättelse. Parallellt med nu:et får personen blicka tillbaka och framåt i tiden, kanske tänka på en person som betyder mycket. Att gestalta känslor med miljön Ett enkelt knep för att få fram personens känslor är att använda naturens element.

Att gestalta känslor med fokus på personen Vi kan låta huvudpersonen göra och uppleva olika saker för att gestalta. Plantera kopplingar. Gestaltning - känslor. Trouble viewing this page?

Gestaltning - känslor

Go to our diagnostics page to see what's wrong. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter. Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande.

KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter

Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. I så fall hade vi gått långsammare fram. Lektion 1 Vi startade lektionen genom att ha hörnsamtal där eleverna fick välja ett hörn med ett ämne att diskutera kring. Sedan pratade vi om vad som behöver finnas i en argumenterande text. Karaktärer och personbeskrivningar.

Youtube. Miljöbeskrivningar. Min granne är en mördare. The Shovel är en krypande läskig mordhistoria med lysande dialog och oväntad dramaturgi som utspelar sig i ett grannskap.

Min granne är en mördare

Vi spenderar hela våra liv omgivna av andra människor utan att de allra flesta fall fundera så mycket på vad som försiggår i huset eller lägenheten bredvid. Våra närmsta grannar heter Harald, Anna-Karin, Ulf, Jenny, Micke och Malin och är de allra bästa. Men de som bor i nästa kvarter och som jag ser nästan varje dag vet jag ingenting om. Har du koll på alla dina grannar? En novellidé: Tänk om någon granne… är farlig… på riktigt… Mohahaha! Inledning. Mallar och instruktioner. Sv 3 Kamratrespons på argumenterande tal. Kamratbedömning insändare. Skriva. Julia: Nu bryter vi för reklam – igen... - Ung Konsument. Om det finns någonting jag älskar här i livet, så är det att gnälla över saker och ting.

Julia: Nu bryter vi för reklam – igen... - Ung Konsument

Är det inte vädret det är fel på så är det alltid någonting annat. Det finns dock en sak som irriterar mig mer än alla andra saker. Tänk dig in i detta scenario: Det är fredagskväll. Du sitter uppburrad i soffan i mjukiskläder under en mysig filt med en fin vän. Ni har bunkrat upp med massa gott, och är redo för en bra film på tv. Men efter att ha läst en text om vilka positiva effekter reklam kan ha, så har mina åsikter om reklam nu ändrats. Reklam ur en annan synvinkel För det andra så tänker vi kanske inte alltid på att folk faktiskt jobbar med att skapa och ta fram nya reklamer. För det tredje så är det mycket vi skulle gå miste om, om inte reklamen fanns. Yttrandefrihet och demokrati För det fjärde och sista är reklam en viktig del av yttrandefriheten och demokratin här i Sverige. Tidigare har all tv-reklam varit ett irritationsmoment för mig.

Vanligaste texttyperna. Så kommer man på en bra berättelse. SvD Författarskolan del 1 När det gäller skrivande finns det få regler, och de flesta författare gör olika.

Så kommer man på en bra berättelse

Vill man skriva måste man prova sig fram tills man hittar ett sätt som funkar för en själv. Det gäller även hur man hittar idéer. En del blir inspirerade av att se på film eller lyssna på musik. Så kommer man på en bra berättelse. Argumentation. Argumenterande text. Novellstart - Google Slides. Skriva twist - Google Slides. Skriva dialog - Google Slides. Personbeskrivningar - Google Slides.