background preloader

Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt

Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt
Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk. Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det. För att eleverna skulle få upp ögonen för vad en sammanfattning kan vara, lät jag dem prova att sammanfatta förra kapitlet med max tre meningar. Nästa gång ja. Related:  svenska

"Självständigt läsande föds ur den gemensamma läsningen" För mig har det alltid varit oerhört viktigt att vara medveten om att läsning består av flera delar och att vi måste vara mycket tydliga med vårt syfte i läsundervisningen. Eftersom jag undervisar de allra yngsta så är en mycket viktig del i min läsundervisning att få eleverna att knäcka läskoden. Att förstå den tekniska sidan av läsningen genom att kunna koppla ljud- bokstav, ljuda ihop ljuden till ord och så småningom automatisera färdigheten och då läsa med flyt. Denna process går väldigt snabbt för en del elever medan andra behöver mycket träning. Därför är det viktigt att både i skolan och i hemmet ge tid till att träna avkodning. För att träna avkodningen i skolan schemalägger vi alltid parläsning ganska många veckor in på höstterminen. Vår medvetna strukturerade undervisning i att utveckla läsförståelse tar sin utgångspunkt i högläsningen. I åk 1 har vi en läslära som vi utgår ifrån. Nytt för i år är att vi kommer att arbeta ämnesövergripande med SV/SO/NO.

skiljetecken Planeringens kreativa fas Detta läsår har jag många arbeten som ”rullar på” i klasserna. Självklart tillförs nya idéer som utvecklar arbetena, men de är testade och centrala delar är på plats. Det är ju bra…. men lite tråkigt! Nyligen förelog en kollega att våra åttor skulle läsa Fahrenheit 451 (Ray Bradbury). Hm, en lagom svår utmaning! Övergripande syftet bestämdes tillsammans med SO-läraren. Nu började den kreativa processen när man inte riktigt vet vart ett arbete tar vägen. Vi har varvat högläsning (eftersom inledningen är svår att komma igenom själv), enskild läsning och såklart regelbundna diskussioner om text och innehåll. Parallellt har SO-läraren jobbat med demokratier och hur Sverige styrs. Den kreativa processen när ett nytt arbetsområde skapas är en av många saker som jag gillar med lärarjobbet. Nästa år kommer området De mänskliga rättigheterna och modern teknik vara ett arbete som rullar på. Kommentarer till "Planeringens kreativa fas"

Skrivprocessen3 Bildpromenad med Läsfixarna Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad". Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Ett textutdrag hämtat från Moni Nilssons bok " Bästa vänner" som är en lättläst bok med många fina bilder. Jag tog upp pdf-utdraget på vår smartboard och visade inte eleverna första sidan utan den sida som följer där vi kan se två barn stå på en balkong med en fantastisk utsikt. Eleverna fick förutspå vad boken skulle kunna handla om utifrån bilden med balkongen och förslagen var många.

Den magiska dörren -ett romanprojekt | Josef Sahlin Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Det finns antydningar till att antagonisten i den verklig världen påminner om fienden i den magiska världen. Det vore också roligt om du återkopplade till mig om ni använder materialet. Framsida – Hej!

50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Förvandlingen av Franz Kafka 12 maj kl 06:01 - Radioteaterbiblioteket ”När Gregor Samsa en morgon vaknade ur sina oroliga drömmar fann han sig förvandlad till en skalbagge.” Så börjar den kusliga historien om den plikttrogne och hunsade handelsresande Gregor Samsa, som försörjer sina föräldrar och sin syster, men som i sin nya skepnad blir till allt större besvär för familjen - så till den grad att sonen till varje pris måste bort. (Från 1970). Inledning av Aleksa Lundberg. Aleksa Lundberg är skådespelerska och gick ut scenskolan 2010. I Radioteatern hördes hon senast i Gustav Tegbys ”Den ständige terroristen”. Förvandlingen av Franz Kafka.

Skrivprocessen6 Läs- och skrivundervisning Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text. Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Första fasen inleder För att förstå vad det är för spännande arbetssätt de sysslar med på Mariedalsskolan i Vänersborg får vi dyka in i verksamheten och cirkelmodellen ett tag. I dag vågar eleverna säga till när de inte förstår och Gunilla och Katlen går själva noga igenom en text innan de delar ut den för läsning. Förebilder i fas två Lätt att glömma fas tre Klassen skriver nu en gemensam text.

“Sverige kan inte ta emot alla flyktingar” | Vardagsrasismen SD går till val på det, rasisten älskar att säga det och till och med S har apat efter retoriken. “Vi kan inte ta hand om alla”. Det är verkligen en liten snuttefilt i diskussionen om invandring och framförallt asylinvandringen, att just vi tar in för många, vi tar hand om “alla”. Så därför tänkte jag ge er lite statistik på hur det faktiskt ligger till med det där att alla kommer hit. Nyaste statistiken är från 2012 så det är den jag kommer använda mig av. * 2012 var 45 miljoner människor bort-tvingade från sina hem. * 15.4 miljoner var på flykt och i skydd av FN * 23.000 personer tvingades varje dag lämna sitt hem för att söka skydd från krig, antingen inom det egna landet eller till andra länder. * Utvecklingsländer tog hand om 81% av alla flyktingar. * Pakistan tog hand om flest flyktingar, totalt 1.2 miljoner. *Afghanistan var det land varifrån flest flydde, 95% av alla afghanska flyktingar hamnar i flyktingläger i Pakistan eller Iran. * 46% av alla flyktingar var under 18 år. Like this:

Related: