background preloader

Språklekar, språkverktyg

Språklekar, språkverktyg
Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekdatabasen Gå till lekdatabasen. Fler tips och lekar Språkstimulerande material som du kan ladda ner som pdf-filer: Länksamlingar Vi har delat upp länkarna i olika kategorier: Tipsa oss gärna Vi tar gärna emot fler förslag på lekar till vår databas!

Skolbanken Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Materialet har tagits fram av pedagoger från hela landet, som använder det på riktigt med barn och elever i förskolor och skolor. Om du hittar planeringar, matriser eller samtalsmallar som du tycker är intressanta så kan du dela med dig till kollegor genom att Tipsa, Twittra och Gilla materialet. Vem har gjort materialet? Det är pedagoger i skolor och förskolor som använder Unikum som har gjort de pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar som finns i Skolbanken. Får jag använda material jag hittar i banken? Kostar det pengar att använda Skolbanken? Det kostar ingenting att använda Skolbanken eller innehållet i den. Hur bra är materialet?

Vi utbildar dig på Fritidshem | Kurser och utbildning | Lärarfortbildning Barns utvecklas i olika takt och spridningen i en grupp kan vara stor. Det kan ställa stora krav på personalen att både arbeta med gruppen som helhet och att hitta anpassningar för de barn som behöver det, samtidigt som man driver verksamheten framåt. Gunilla har under de senaste 10 åren arbetar med att kombinera kunskap om neuropsykologi, bemötandestrategier och krav med förutsättningar i den pedagogiska miljön för att lyfta fram strategier som är användbara i den vanliga verksamheten. Med kunskap om barns svårigheter, strategier för vad som hjälper och en gemensam plan i arbetsgruppen kan man göra mycket. Gunilla följer kunskapsutvecklingen kring barn med neuropsykiatriska svårigheter och presenterar det senaste på ett lättfattligt och överskådligt sätt. Våra utbildare har såväl teoretiska som praktiska kunskaper om skolutveckling. För mer information om respektive utbildare - klicka på namnet!

FREE Swedish Teaching Resources Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Phonics display banner (Ref: SB9975) A colourful banner for your classroom phonics display. Judaism display banner (Ref: SB3760) A colour banner for your Judaism display. Birthday train display set (Ref: SB7299) Create a train-themed birthday display in your classroom. Growing cress instructions (Ref: SB4883) A set of simple instructions posters showing how to grow some cress. Reduce! Snakes and ladders games (Ref: SB7355) Simple printable snakes and ladders games with numbers to 30, 50 or 100. We love to read! Editable board game templates (Ref: SB10531) A set of editable board game templates featuring our ‘bumps’ characters. Visual timetable for the USA (Ref: SB1979) A colourful set of 30 high-resolution JPG images featuring activities and subjects covered at kindergarten level. Visual timetable display banners (Ref: SB3503) A selection of colourful banners for use on your class visual timetable display board.

Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Hur är det egentligen med upphovsrätten på bokomslag? Får man publicera ett bokomslag hur man vill på sin blogg? Webbstjärnan har undersökt saken och svaren är många. Efter supportsamtal med en lärare som driver en bokblogg visar det sig att samtliga förlag nedan tillåtit henne att publicera bokomslag i samband med bokrecension. Vi på Webbstjärnan har märkt att det är många bidrag som innehåller bokrecensioner, och i vissa fall är de rena bokbloggar. Vi började fundera på hur det ligger till med upphovsrätten till de bokomslag som ofta publiceras i samband med bokrecensioner. Enligt Norstedts förlagsgrupp (där bland annat Rabén & Sjögren ingår) är det fritt fram att publicera deras bokomslag på sin sajt utan att be om tillstånd, så länge omslaget ”återges i anslutning till en recension”. Bonnierförlagens böcker är det lite knepigare med. Svenska Förläggareföreningen, som är en branschorganisation för svenska bokförlag, är inne på samma spår. Vi vet att det här låter knepigt.

Den flerstämmiga undervisningsmiljön | Förstelärare i Svedala Jag har under min tid som lärare arbetat medvetet för att skapa en flerstämmig undervisningsmiljö och sökt svar på hur det sker på bästa sätt genom att ta del av forskning samt prövat och omprövat olika metoder (läs mitt tidigare blogginlägg om ett flerstämmigt klassrum här). I mötet med elever med svenska som andraspråk och genom litteratur inom kursen Svenska som andraspråk har jag tvingats att ytterligare granska och utvärdera den undervisningsmiljö som jag försöker utforma med fokus på samtalet.I en flerstämmig undervisningsmiljö ska grunden vara elevernas egna språkliga produktion i tal och skrift; det ska vara en miljö där elevernas tankar och uppfattningar bildar utgångspunkt för undervisningen. Interaktion med andra är ett sätt att visa vad man kan men det får inte stanna vid det utan det är viktigt att interaktionen även blir en källa till nytt lärande. Att tala är ett sätt att visa vem man är och det kan vara känsligt att genom det man säger/inte säger visa sin personlighet.

10 Free Resources for Flipping Your Classroom Thanks to the folks over at Khan Academy, alternative modes of delivering classroom instruction are all the rage. We’ve got face to face models, labs, rotations, online-only, self-blend, and of course, flipped. While there are numerous ways to implement a flipped classroom, the basic components include some form of prerecorded lectures that are then followed by in-class work. Flipped classrooms are heralded for many reasons. Students who watch lessons at home, then come to class prepared to do creative work. Sounds amazing, right? 10 Resources for Your Flipped Classroom Content Banks: The quickest and easiest way to begin flipping your classroom is to use prerecorded videos that someone else has already made. Crash Course: This series of videos created by Hank and John Green is published by PBS Digital Studios. Eduvision by FlippedLearning Network: The goal of the FlippedLearning Network is to help teachers learn about and implement successful flipped classrooms. In Short

Övningar kring Barnkonventionen - folkhalsan.fi Ett häfte med övningar som alla bygger på barnens rättigheter utgående från Barnkonventionen. I Kompisväskan finns ett häfte som heter Barnkonventionen på dagis. Materialet har som syfte att ge barn, pedagoger och föräldrar kunskap om Konventionen om barns rättigheter, Barnkonventionen. Syftet är också att inspirera pedagoger att tillsammans reflektera över konventionen och hur innehållet i artiklarna ska kunna bli en del av daghemmets pedagogiska verksamhet och bli ett levande styrdokument för alla som finns på daghemmet. Häftet består av en kort informationsdel om Barnkonventionen och av övningar som alla bygger på rättigheter i Barnkonventionen. Här kan du läsa och ladda ner häftet Barnkonventionen på dagis.

EN LÄSANDE KLASS Låt detta läsår bli ett språkutvecklande läsår! – Strategier för lärande Jag är precis hemkommen från Gislaved kommun där jag tillsammans med andra lärare har föreläst och haft workshop kring språkutvecklande undervisning. Gislaved kommun har vid den här läsårsstarten satsat stort och ordnat en utbildning för kommunens grundskolelärare i olika stadier – inklusive högstadielärarna. Detta blir startskottet för ett fortsatt kollegialt lärande kring läsförståelse och språkutveckling och kommunen har inför höstterminen på ett strukturerat sätt planerat in bland annat fortsatta inspirationföreläsningar och vidare arbete i såväl ämnesnätverksgrupper som arbetslag ute på skolorna. Jag blir glad när jag tar del av den inbjudan som Gislaved har skickat ut till sina lärare. Tidigare i augusti publicerades en angelägen debattartikel av Barbro Westlund och Gunilla Molloy: ”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse” (DN 3/8-2016). Vi kan i debattartikeln även läsa följande: Vill du själv komma igång med att arbeta mer språkutvecklande? Åsa Edenfeldt

Related: