background preloader

Litteraturundervisning

Facebook Twitter

Analysera F451. Världen är på väg dit idag.

Analysera F451

Vi blir så upptagna av den moderna tekniken att vi nästan glömmer hur man pratar på riktigt. I boken F451 ber Mildred Montag att köpa ytterligare en TV-apparat att sätta upp på väggen i det redan fyrkantiga rummet. Böcker bränns istället för att läsas och konversationerna är korta och enstaka. Världen de lever i består av teknik och om man jämför boken med nutid så börjar bilderna likna varandra.

Kultprdagogen

The Big List of Class Discussion Strategies. ”Många har missat vad ’Frankenstein’ handlar om” Romantiken. Podden ”Litteratur för unga” Ofta får eleverna skriva om sina tankar.

Podden ”Litteratur för unga”

Ett roligt och bra alternativ om du vill få fram vad eleverna tänker om det lästa är att spela in elevernas samtal. Det händer något när de sitter i par och samtalar utan lärarens närvaro (skrivit om det tidigare). Instruktioner till en avslutande uppgift för Flugornas herre (generella frågor/punkter så det går att använda till alla texter) ser ut ungefär så här: Du får i uppdrag av podcasten Litteratur för unga* (med lyssnare i åldrarna 13-17 år) att samtala om dina tankar efter läsningen av Flugornas herre! Du samtalar med en klasskamrat om varje del (fyra st), totalt max 10 minuter. DEL 1: Tänk på att lyssnaren inte har läst boken. Langers faser med digitala verktyg. Läslyftet avslutades med att vi kopplade läsning, skrivande och aktiviteter till olika digitala verktyg.

Langers faser med digitala verktyg

Med förhållandevis få verktyg kan läraren skapa möjligheter för både lärare och elev att planera, presentera, producera och kommunicera undervisningens innehåll. På bilden nedan har texten och aktiviteterna inget direkt samband med varandra utan fungerar mer som en illustration hur verktygen kan kopplas till Langers olika faser. En digital version av strukturen där det finns en hyfsad röd tråd finns här: Läslyftet med digitala verktyg. Hur går det då att koppla Langers faser till olika verktyg? Orienteringsfasen: För att koppla på elevernas läshjärnor kan läraren använda filmer, bilder och elevernas egna ord som ingång för att etablera ett sammanhang och intresse för den kommande texten. Sokratiska samtal.

Lyrik

Exempeltal i Svenska 2: Hoppla, vi lever! (Tidigare idag skrev jag ett inlägg med en exempeltext till treornas tal till förmån för mikrolåntagare.

Exempeltal i Svenska 2: Hoppla, vi lever!

I mitt förrförra inlägg berättade jag om tvåornas skrivprov i argumenterande text. Nu är det dags att ge tvåorna ett exempel på en argumentation för en litterär epok. Jag skriver om modernismen, som vi inte har arbetat med än.) Vid 1900-talets början fanns det både hopp och farhågor om vad det nya seklet skulle föra med sig. Teknikens och vetenskapens möjligheter verkade obegränsade. Modernisterna ville förändra, men de byggde också vidare på den realistiska traditionen.

Lärorikt skrivprov om litteratur. Igår hade jag skrivprov i argumenterande text i Svenska 2.

Lärorikt skrivprov om litteratur

Uppgiften var att argumentera för en av de fem litterära epoker vi har studerat sedan kursstarten: antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen eller romantiken. Minst två citat.

Artiklar om läsning

Groupe public Svensklärarna. Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper. TED-Ed - Why do we love (and need) dystopian literature? Textha_fte till PM - dystopier (1) Att möta en bok - En man som heter Ove. Slutuppgift Svenska 3. 3 X Doktor Glas. Uppsats aleksijevitj. Minilektioner. Jag har vid flera tillfällen testat upplägget att begränsa tiden rejält till olika typer av uppgifter (bland annat i Den knäppa lektionen om tandborsten).

Minilektioner

Ibland kan tanken med en väl tilltagen tid, som är att eleven ska ges mycket tid att fundera, formulera sig och uttrycka det, få motsatt effekt på resultatet. Spelutvecklarsvenska. Ställ en fråga och välj en mening. För att eleverna ska ges utrymme att tänka fritt brukar jag lägga in två enkla övningar som är snarlika varandra.

Ställ en fråga och välj en mening

Att ”tänka fritt” kan för en del elever vara svårt och ofta blir det inga tankar alls. Upplägget nedan ger det stöd som eleverna behöver utan att för den skull begränsa. Tillvägagångssättet är detsamma för båda aktiviteterna. Jag brukar alltid inleda med att visa hur jag gör genom att lyfta några exempel ur förgående kapitel. Jag skriver upp en mening på tavlan och berättar för eleverna hur jag tänker, vidare hur jag formulerar frågeställningar och gör kopplingar till min egen erfarenhet och omvärlden. Efter läsningen väljer eleven en del ur texten, tänker, formulerar kommentarer eller frågor i huvudet.I mindre grupper (3-4 elever) presenterar eleven sin valda text, kommentarer och frågor. Ställ en fråga Stanna vid ett tillfälle i boken där en person gör, säger eller tänker något.

Välj en mening Välj en mening ur texten som väcker dina tankar. Litteraturen lika farlig som livet självt. I veckan kommer resultaten från den senaste Pisa-undersökningen, som bland annat mäter elevernas läsförståelse.

Litteraturen lika farlig som livet självt

Den stora utmaningen handlar idag inte om läskunnighet i traditionell mening, utan om att på ett intelligent och kreativt sätt hantera det dagliga bombar­demanget av olika sorters text. Läsning går så snabbt och automatiskt att vi inte förstår vad vi gör. Det har vi aldrig gjort, men nu för tiden är mytbildningen större än någonsin. Det kan vara värt att komma ihåg när Skolverket på tisdag släpper resultaten från den senaste Pisa-undersökningen av 15-åringars läsförmåga. Skrift uppfanns för att hantera informationsmängder som är för stora för det mänskliga minnet, som lagerstatus och bokföring.

Herr Arnes pengar - Wikibooks. Bokens karaktärer twittrar. Det är roligt att klura ut uppgifter där eleverna får ”tänka utanför boxen” och om läraren tycker det är kul smittar det ofta av sig.

Bokens karaktärer twittrar

Den här typen av uppgift är enkel att genomföra och ger förhållandevis mycket. Det är också en uppgiftsform där eleven kan utmana sig själv på sin nivå, utan att det för den skull krävs ytterligare instruktioner. Eleven tar del av kompisarnas texter (i en gemensam Padlet) och inspireras till att förändra och förbättra sin egen korta text. Ett extra plus – att föreställa sig saker som inte går stimulerar elevernas fantasi och kreativitet. När det saknas kapitelrubriker… Jag gillar när författare INTE har rubricerat sina kapitel.

När det saknas kapitelrubriker…

Det lämnar nämligen möjligheten för eleverna att hitta på passande, häftiga, tänkvärda eller poetiska namn till varje kapitel. För att kunna rubricera ett kapitel måste eleven ta hänsyn till en rad saker i texten, både vad gäller innehåll och språk, men även vad som ligger dolt i texten. I exemplet nedan ska eleverna rubricera tre kapitel ur Torsdagsbarn och förklara hur de har tänkt kring sin rubriksättning. Eleverna får läsa varandras och vi lyfter elevernas tankar i helklass.

Klassikerna som varnade för vår samtid. Ända sedan antiken har man drömt om ett idealsamhälle präglat av ordning och trygghet. I modern tid har dessa utopier dock snarast framstått som dystopiska, i takt med att massövervakningen gjort att vi alltmer närmat oss ett sådant samhälle. Sedan Edward Snowden började berätta om den hemliga amerikanska övervakningsapparaten har nya avslöjanden följt slag i slag.

Kallocain. Flippfilm om dystopier. Dystopier. Specialbilaga. Lika och Olika. ”En författares försvar!” – Om arbetet med skönlitteraturen och samhället i k... Hej! I embrace you with all my heart. Att läsa Albert Camus Främlingen - OBS. Den fransk-algeriske författaren och dramatikern Albert Camus föddes och växte upp i Alger och dog i en bilolycka 1960 blott 46 år gammal. Ändå hann han bli en av de mest inflytelserika intellektuella i sin tid, i paritet med Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir och fick Nobelpriset 1957.

Men till skillnad från Sartre och de Beauvoir kom Camus från en enkel arbetarklassmiljö i det som kallades ”L´Algérie française” alltså ”franska Algeriet” som inte var en koloni utan en del av Frankrike. ”Främlingen” som kom 1942 är Albert Camus mest berömda roman, med en given klassikerstatus och läses ständigt av nya generationer, just nu spelas den dessutom på Stockholms stadsteater. Maria Edström har, med hjälp av Ingmar Simonssons biografi ”Fransk-algeriern Albert Camus” och idé-historikern Michael Azars ”Frihet, jämlikhet, brodermord”, läst om Camus roman och inleder sin essä bokens berömda första meningar. Mamma dog i dag. Främlingen svenska 2 och 3. Komparativ analys Fröken JE.

Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning. Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden. Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik. Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien.

I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… Ett halvt ark papper – Lektionsförslag utifrån dramaturgisk modell. Om att utveckla elevers språk och skrivande i kursen Svenska 2 – så här gör j... Hej på er! Utmaningar i klassrummet Tycker ni som jag att det blir lite mer utmanande att som lärare i svenska undervisa i språk skrivande i Svenska 2? Kraven på den språkliga uttrycksförmågan i skrift blir högre och jag som undervisar på studieförberedande program möter elever som i många fall i årskurs ett kommer med erfarenheten att de alltid har haft lätt för att skriva och uttrycka sig.

Medeltiden

Om att prova ”sitting drama” och mer Astrid Roe. Blogg kk. File_download. Lasprotokoll Chambers modell.pdf. En litteratur som synliggör de osynliga. Litteratur. Antiken. Lararhandledning.pdf. Renässansen. Youtube. Youtube. Den klassiska berättarkurvan av Fröken JE. Karaktärer och personbeskrivningar. Miljöbeskrivningar.

Fabel, tema och motiv. Litteratur. Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper.