background preloader

Lektionstips

Facebook Twitter

Läsnycklar – Sida 2 – Cirkulationsbiblioteket i Sigtuna kommun. Om karusellen. Språkplay, en ingång till det svenska språket. Har du använt dig av appen Språkplay?

Språkplay, en ingång till det svenska språket

Om inte, måste du bara testa. Detta är en app som passar ypperligt att använda med elever, både barn och vuxna, som behöver lära sig det svenska språket. Appen bygger på SVT:s program och genom programmen utvecklar man det svenska språket. Låter det krångligt? Det är det inte. Första gången du går in i appen får du ställa in din språknivå, alltså hur väl du behärskar det svenska språket. När du gjort detta kan du börja använda appen. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande. I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt.

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande

Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga? Jo, med hjälp av en kooperativ fyrfältare! Med en kooperativ fyrfältare får eleverna själva en chans att utveckla språket och sitt ordförråd, i samverkan med sina klasskompisar. Vi har provat denna övning i årskurs 3 med andraspråkselever med utmärkt resultat. Tanken kring denna övning utgår från strukturen Pussel (eng: jigsaw) med hem- och expertgrupper och liknar mallen för strukturen Mötas på mitten (eng: placemat concensus) fast omvänd! FN & UNICEF. Stafettskrivning. Idag har min lärarstudent Sofia lett skrivpassen i klassen.

Stafettskrivning

Hon hade valt ut en dikt som jag tyvärr inte vet vad den heter eller vem som skrivit den. Den hade hon klippt itu sats för sats. I dikten är det egentligen komman mellan satserna men vi gjorde nu om dem till meningar. Barn i krig - till dig som pedagog. Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke. En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder! Vi har jobbat med ord och begrepp utifrån årstider och vad man kan göra respektive årstid.

En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder!

Språkutvecklande So-undervisning med hjälp av rollspel. – Förstelärarbloggen. Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon arbetar språkutvecklande med rollspel i So-ämnena.

Språkutvecklande So-undervisning med hjälp av rollspel. – Förstelärarbloggen

I mitt uppdrag som förstelärare ingår att arbeta språkutvecklande i So-ämnena. Ett sätt att göra det är att integrera rollspel i undervisningen. Själv sätter jag gärna upp en stor pjäs, men om man känner sig obekväm med det, är rollspel ett perfekt och mindre tidskrävande sätt att integrera drama i undervisningen. När jag använder mig av rollspel utgår jag alltid först från en förmåga.

I geografi kan det vara att eleverna ska träna på att analysera likheter och skillnader, i historia kan det vara att resonera kring orsak och konsekvens. Efter genomgång av förmågan klipper jag alltid ut massor med lappar med ämnesord. Välj övning. Välj övning. Kreativ presentation på flera språk! När man jobbar med nyanlända är en vanlig övning att man får träna på att presentera sig.

Kreativ presentation på flera språk!

Det gemensamma för eleverna är att de är nya i Sverige och behöver träna på att presentera sig på svenska. Den här övningen är skapad utifrån inspiration av en bild på ett pyssel som jag såg på Pinterest. Övningen jag skriver om här är en enkel övning som uppskattas av elever och även lärare som jag har delat med mig till. Filerna finns bifogade om man vill använda sig av samma material, se längst ner i inlägget. Arbetsgång Övningen som jag beskriver här är upplagd från att gå från det muntliga till det skriftliga och tar cirka tre lektioner: Gemensam talövning.Gemensam och individuell skriftlig övning.Läsa instruktioner och för att skapa din personliga presentation.Presentera dig på flera språk utifrån skriftlig presentation.Gemensamma samtal om hur ordföljden blir på svenska jämfört med de språk som finns representerade i klassen.Jobba med verben i instruktionen, digital lucktext på instruktionen.

Förklara ord 1. Jobba så här med texten om kungafamiljen. Traggla dubbelteckning och vokalljud på ett kul sätt! Varje vecka arbetar mina elever i förberedelsegruppen med olika stavningsregler.

Traggla dubbelteckning och vokalljud på ett kul sätt!

Just nu håller vi på med dubbelteckning och lång/kort vokal. Nyanlända elever möter nu nio vokaler att hålla reda på från att tidigare kanske bara haft tre vokaler i sitt modersmål (som i arabiskan). För att dubbelteckning och lång/kort vokal verkligen ska ”sätta sig” så har vi spelat ”Finns i sjön” fast med ord som har och inte har dubbelteckning. Till exempel: villa/vila, tall/tal, backa/baka och så vidare. Varje ord finns det två kort av. Eleverna sorterade först korten så att de hade kolla på vilka ord som fanns och hur de skilde sig från varandra. Sedan var det dags att börja spela. . – Har du ”baka”? – Nej, finns i sjön! Eleverna är alltid väldigt aktiva när vi spelar och vill givetvis ha så många par som möjligt. Det här är ett spel som har blivit väldigt uppskattat hos eleverna och de jublar när det är dags för en ny omgång! Detektiven – barnenochbjornen. Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt.

Detektiven – barnenochbjornen

Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Vi diskuterade fram en förklaring till ordet.Vi skrev en mening med ordet.Vi ritade en bild till ordet.Vi berättade i vilken miljö ordet används. Nu blev vi experter på ett ord.