background preloader

Lektionstips

Facebook Twitter

5 Teaching Practices I'm Kicking to the Curb. So many of us teach the way we were taught.

5 Teaching Practices I'm Kicking to the Curb

We may not even realize we’re doing it. And that means certain practices get passed down year after year without question, methods that are such a normal part of the way we do school, we perpetuate them without realizing there are better alternatives. Today I’m going to roll out five of these for your consideration: five teaching practices used every day that are not backed by research. In many cases, these practices are not only ineffective, they can be downright harmful. A few caveats before I start: First, I have used every single one of these methods.

A.K.A.: Round-Robin Reading, Volunteer Reading. VERKTYG FÖR LÄRANDE. 100 Reasons to Mind Map. 100 examples of how you can use mindmapping whether completely new to mind maps or a seasoned pro.

100 Reasons to Mind Map

I hope the list helps generate ideas for you. 100 Reasons to Mind Map 1. Explore a subject 2. Study & learn a new topic, culture or country 3. A Great Poster on The 6 Questions Critical Thinker Asks. Khan Academy. Undervisningstips. Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt.

Rätt feedback visar vägen

Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det.

Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet? How Mindmaps can help you learn a language. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad.

3 Mindful Classroom Teaching Strategies. No Tricks or Gimmicks: 3 Mindful Classroom Teaching Strategies Guest post by Shelley of the Write Stuff Teaching Blog If you are anything like me, you have tried every class management trick in the book.

3 Mindful Classroom Teaching Strategies

After 20+ years of teaching, that adds up to a lot of time spent on tricks and gimmicks to be able to run your classroom smoothly and effectively. I've tried group points, individual strategies, treats, moving desks around (a lot), classroom bucks, phone calls to parents (both positive and when students are struggling) and many, many more. Even though classroom management is a strength of mine, it is still a difficult challenge, especially now, as our students enter the room with more and more challenges. Unfortunately, support is not as good as it used to be and teachers are left to deal with the consequences. 1. I was watching a program on TV one day and Goldie Hawn (the actress) was on talking about her days in school. So, the first mindful strategy I implemented was MindUP. 2. 3. Tips and Tools to Help you Better integrate Technology in Your Instrcution. March 30, 2014 Looking for some ideas on how to integrate technology in your instruction?

Tips and Tools to Help you Better integrate Technology in Your Instrcution

Dr. Kimberly Tyson from Learning Unlimited has these excellent tips to share with you. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa.

Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här!