background preloader

Speak

Facebook Twitter

Sara Bruun - ämnesspanare. Periscope är en app som är väldigt inne bland ungdomar just nu.

Sara Bruun - ämnesspanare

Via appen kan du filma och liveströmma det du gör just då. Tex så visar vissa tv-kanaler via Periscope hur det ser ut bakom kulisserna och andra livesänder när de spelar olika datorspel. Enligt mina elever är det väldigt vanligt i spelvärlden. Du och några kompisar spelar ditt spel on-line och sänder samtidigt detta via tex Periscope live. Det finns naturligvis oändligt många användningsområden mer eller mindre smarta. Den som blir smygfilmad blir självklart väldigt upprörd, men personligen tror jag det är viktigt att inte hamna i förbudsfällan.

Desert island. EngVid. Improve your English using Youtube. Future Plans ⋆ WebEnglish.se. Between a Rock and a Hard Place - Kimstudies. How do we get there? - Mia Smith. När mina 7or självskattade sig utifrån checklistan i ESP upptäckte jag att en förmåga stack ut. ”Jag kan fråga om eller tala om hur man hittar till en plats.”

How do we get there? - Mia Smith

Här var det många som skattade sina kunskaper något lägre än övriga förmågor. Ett tydligt tecken att det här är något jag bör plocka in i undervisningen. Sagt och gjort, jag planerade upp området How do we get there?. Tanken var att göra det ganska kort och enkelt, men området fick mer didaktiskt djup än jag anade under planeringsfasen. Vi skulle lära in fraser med hjälp av British Council och Quizlet, titta på en kortfilm om kollektivtrafiken i London och öva muntligt på vägbeskrivningar. Låt oss backa bandet lite.

Efter en kort introduktion till Google Maps och Streetview-läget delade jag in eleverna i grupper. För att få en autentisk mottagare och öva hörförståelse fick eleverna sedan försöka följa sina egna instruktioner. Lektionen efter fick eleverna försöka sätta ord på varför det inte gick som det skulle. Real or fake news - Jane Lambourne. Engelskan innanför och utanför klassrumsväggarna - hur öppnar vi dörrarna? - Mia Smith. De senaste veckorna har läxdebatten blossat upp i medierna igen.

Engelskan innanför och utanför klassrumsväggarna - hur öppnar vi dörrarna? - Mia Smith

Det handlar om huruvida eleverna över huvud taget ska ha läxor eller ej, vilken sorts läxor det i så fall ska vara och hur mycket tid som är rimligt. Det handlar också om vad forskningen säger, vilket är en komplex historia. Men jag tänker inte fördjupa mig så mycket i de traditionella läxorna i det här blogginlägget, utan det där eleverna ändå gör när de inte är i skolan. Jag tänker på den extramurala engelskan. Alla vet att dagens ungdomar använder engelska på ett sätt som deras föräldrar inte gjorde i sin ungdom, och som deras mor- och farföräldrar verkligen inte kunde ana. ESL Speaking Murder Mystery Game.

Learn English with a Murder Mystery This is a 15 to 20 minute group work fluency exercise.

ESL Speaking Murder Mystery Game

Each person is one character. There are 12 characters in the game. If you have a large class, consider splitting the class into smaller groups. If you have fewer than 12 students the first 8 characters are essential for the game. Two word games. BusyTeacher.org. Speeches. Enliven Class Discussions With Gallery Walks. Students routinely talking with each other should be a staple in classrooms.

Enliven Class Discussions With Gallery Walks

We know this as teachers. Social development theory (and I’m sure plenty of your own observational data) backs up the benefits of it. Regardless of age, we know students need time with their peers to share, discuss, grab new ideas, build on ones they already have, and reflect. They can do this in pairs or triads, and it only takes a few minutes. Bob Dylan - Banquet Speech. Banquet speech by Bob Dylan given by the United States Ambassador to Sweden Azita Raji, at the Nobel Banquet, 10 December 2016.

Bob Dylan - Banquet Speech

Good evening, everyone. I extend my warmest greetings to the members of the Swedish Academy and to all of the other distinguished guests in attendance tonight. I'm sorry I can't be with you in person, but please know that I am most definitely with you in spirit and honored to be receiving such a prestigious prize. Being awarded the Nobel Prize for Literature is something I never could have imagined or seen coming. Businessinsider. 33 ways to speak better English. If you’re reading this, I imagine you want to speak better English and communicate in a more confident and competent way.

33 ways to speak better English

When we communicate effectively we are able to express our ideas and opinions, share experiences, and build relationships with others. When we struggle to express ourselves, we feel unvalued and insecure. As human beings, we want to participate in group discussions and have an impact on the society around us. Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga. Bedömningen utgår från elevens tilltro till sin förmåga att kommunicera på engelska och uttrycka och utveckla ett innehåll.

Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Vidare fokuseras i vad mån kommunikationens innehåll blir begripligt för en person med engelska som förstaspråk och hur eleven med olika strategier försöker att hålla igång ett samtal (interagera). 5000 English words pronunciation - Essential Vocabulary Unite 1. Shipwrecked - written and spoken language. Agree or Disagree - Kimstudies. BusyTeacher.org. Phonetics - Kimstudies. Förstelärare i Svedala. The 50 Greatest Living Geniuses. Nobel Prize Awarded Women. Ada Yonath, Nobel Laureate in Chemistry 2009, in conversation with His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden at the Nobel Banquet, 10 December 2009.Copyright © The Nobel Foundation 2009 Photo: Orasisfoto Youyou Tu, Nobel Laureate in Physiology or Medicine 2015, on stage with her family after the Nobel Prize award ceremony on 10 December 2015.Copyright © Nobel Media 2015 Photo: Alexander Mahmoud Svetlana Alexievich, Nobel Laureate in Literature 2015, presenting her gift to the Nobel Museum's collection: one of her five tape recorders, on 6 December 2015.Copyright © Nobel Media 2015 Photo: Alexander Mahmoud May-Britt Moser, Nobel Laureate in Physiology or Medicine 2014, after receiving the news about the Nobel Prize.Photo: Nancy Bazilchuk, NTNU Communication Div.

Nobel Prize Awarded Women

Elizabeth Blackburn, Nobel Laureate in Physiology or Medicine 2009, in her lab at the University of California, San Francisco.Copyright © University of California, San Francisco 2009 Photo: Elisabeth Fall/fallfoto.com Gertrude B. Google. BusyTeacher.org. It’s only natural.

BusyTeacher.org

After all, they are trying to talk in a language they are still working on learning. Still, silence can be deadly in the ESL classroom for your students and you. When you want to get your students to speak up, try one of these fun and simple games to get them talking in class. 1This is How We RollYou can use this simple game as a get to know you at the start of school or later as a get to know you better activity. All you need is one standard die and six questions – either ice breakers or ones that elicit opinions, experience or other personal thoughts. 10 Activities - Using Pictures in Class - ELT Connect. A picture speaks a thousand words!

And you can get your students speaking just as many by using pictures in class. Check out these fun and engaging communicative activities below. 33 ways to speak better English. Engage Now - Student Interactions - teacher heath. Do you hear your students say things like: "No! That's Wrong! " "What are you talking about? " "Stop being so bossy! " Students Learn MORE when they discover new ideas from each other. I created 4 posters to hang on the wall, model, practice and constantly refer to during lessons. Speech Analysis: How to Critique a Speech. Published: Jan 18th, 2008 Studying other speakers is a critical skill, one of the 25 essential skills for a public speaker.

The ability to analyze a speech will accelerate the growth of any speaker. The Speech Analysis Series is a series of articles examining different aspects of presentation analysis. You will learn how to study a speech and how to deliver an effective speech evaluation. Later articles will examine Toastmasters evaluation contests and speech evaluation forms and resources. Trust Yourself - Arnold Schwarzenegger. Emma Watson at the HeForShe Campaign 2014 - Official UN Video. Adam Savage at The Reason Rally. Science Of Persuasion 1280x720 Master.

101 Persuasive Essay and Speech Topics. 101 Persuasive Essay Topics By: Mr. Morton Whether you are a student in need of a persuasive essay topic, or a teacher looking to assign a persuasive essay, this list of 101 persuasive essay topics is a great resource. I taxed my brain to create this huge list of persuasive essay topics relevant to today’s society, but I believe it was worth the effort.

Additionally, any of these topics could be applied to a persuasive speech project as well. I appreciate any and all comments or feedback. BusyTeacher.org. Michael Jordan 'Maybe It's My Fault' Commercial. Activate Games for Learning American English: Board Games. Mordillo Cartoons Folge 2 (VHS) Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke. Julian Treasure: 5 ways to listen better. Youtube. How to Improve Your English Pronunciation to Talk Like a Native.

“What?” Pronunciation. Pronunciation Lessons Intonation - Intonation is the rising and falling sounds of the voice when speaking. Intonation (Part 2) - Phrasing - In addition to the intonation of a statement, there is another aspect of speech that indicates meaning -- phrasing. Intonation (Part 3) - Contrast - Once the intonation of new information is established, you'll soon notice that there is a pattern that breaks that flow. When you want to emphasize one thing over another, you reflect this contrast with pitch change. Pronunciation exercises. Tips on how to make a video news report. Do you want to make a TV news report but have no idea where to start? Watch this video to see how a group of students, with help from the BBC's Sophie Long, go about it and read the advice below.

<img name="holdingImage" class="holding" src=" alt="Sophie Long with School Reporters" /><div class="warning"><p><strong>Please turn on JavaScript. </strong> Media requires JavaScript to play. </p></p></div> Speakers' corner: Dr Martin Luther King - UR Skola. Giving an opinion. Mr Bean - At the Cinema. WordGameTalk. The Chaos Of English Pronunciation by Gerard Nolst Trenité.

One Woman, 17 British Accents - Anglophenia Ep 5. Americans try to pronounce UK place names. Who killed Santa? Who killed Santa? When I came to the classroom this morning I found Santa. Dead. Www.hsc.csu.edu.au/english/esl/texts/elect1/4039/languageextre.pdf. Discussion game.