background preloader

VERKTYG FÖR LÄRANDE

VERKTYG FÖR LÄRANDE

Internet i skolan | Svenskarna och internet 2014 Den första aktiviteten de minsta barnen ägnar sig åt på internet är att se på film och video. Nästan alla (94%) i åldrarna 2 till 3 år som använder internet gör detta. Hälften (51%) prövar på att spela något spel på internet. Här finns idag alla sorters spel: underhållande, spännande, kreativa, lärande med mera. Det är enkelt att starta en app på surfplattan, det är bara att trycka på den. När barnen blir 6 till 7 år och kan börja skriva och läsa öppnar sig internet med chatt och möjligheter att kommunicera med andra, att besöka sociala nätverk och börja söka efter information och fakta och att använda internet för skolarbete. För skolbarnen (8–9 år) dominerar fortfarande spelandet och videotittandet. Vid åldern omkring 10–11 år sker det ett språng i den sociala och kontaktskapande användningen av internet. I början av tonåren (12–15 år) tar internets sociala funktioner allt mer av internettiden, men de flesta använder internet även till information och underhållning.

fungerandemedier.se Om Webbstjärnan Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla internet och internetanvändandet. I korthet går det ut på att vi ger lärare och elever som är verksamma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur Internet fungerar genom att delta i tävlingen Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på Internet, och såväl grundskole- som gymnasieelever kan delta. Webbstjärnan också erbjuder kostnadsfria workshops och seminarium för lärare som vill komma igång med webbpublicering och lära mer om webbens möjligheter, så som vilket material du får använda och hur du hittar det. Det finns även många antal guider att ta del av inom webbpubliceringsverktyget WordPress, vilket Webbstjärnan har support för via mejl och telefon. Materialet på denna webbplats är licenserat under Creative Commons-licensen CC (by sa). Du kan även göra ändringar i innehållet förutsatt att du licenserar det nya materialet på samma sätt som det gamla (share alike).

How can I find additional royalty-free music, s... You can find a large number of sound effects and music beds in iMovie. These are all available to you and are royalty free. However, if you need additional music and sound effects, there are several sources. This is not an exhaustive list, so if you know other good sources, please add them! For sound effects, try For music, try For Video Clips, try The Prelinger Archives If you use Creative Commons material, it is important to understand the licensing. Note that royalty free does not necessarily mean free.

Omvärldsbloggen Molntjänster i skolan Det blir allt vanligare att skolor och kommuner använder så kallade molntjänster. Molnet är ett samlingsnamn för olika tjänster som gör det möjligt att använda program och lagringsutrymme som inte finns på den egna datorn eller på lokala servrar, utan på internet. Tjänsterna kan nås överallt där det finns nätuppkoppling och ofta kan de användas på datorn, i surfplattan eller på mobilen. Utöver de pedagogiska möjligheterna finns det en del annat man måste tänka på vid användning av molntjänster, inte minst vad gäller hanteringen av personuppgifter. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen, granskar om användningen av molntjänster lever upp till lagens krav. Exempel på några brister som Datainspektionen har hittar i avtalen mellan skolhuvudman och molntjänstleverantör I regel handlar kritiken om brister i avtalet med tjänsteleverantören och att skolhuvudmannen inte har full kontroll över hur personuppgifter hanteras i molntjänsten.

tttteaching The Great Whiteboard Relay Below is a mixed bag of ideas that have made my classroom buzz. Feel free to try, steal, change or chuck anything you like. This is the best brainstorming activity I have used, and the students LOVE it. It is particularly effective for students in giving them a fast and furious way to demonstrate past learning and prior knowledge. Classroom Tips Originally I picked this up from Glen Pearsall. This works very well and reinforces positive behaviour rather than drawing attention to negative behaviours in the classroom. I've found 9 times out of 10 the student is redirected back on task. The categories might be listing countries in Asia, Nobel Prize Winning Scientists or simply breeds of dogs. No. 1 Rule - No Running I play for 15 minutes BRAINS ONLY then 10 Minutes TECH TIME where I allow 1 or 2 iPads/Laptops per group. Great fun. Chances are students have never had a teacher let them draw on the tables. Here's a tip: Use WHITEBOARD markers. Quite a simple idea.

IKT-skafferiet

Related: