background preloader

VERKTYG FÖR LÄRANDE

VERKTYG FÖR LÄRANDE

fungerandemedier.se Hem - Digitala Skollyftet 100 Reasons to Mind Map 100 examples of how you can use mindmapping whether completely new to mind maps or a seasoned pro. I hope the list helps generate ideas for you. 100 Reasons to Mind Map 1. Want to share your Mind Maps with others? Here are the 100 reasons on one page: Omvärldsbloggen Collaboratory Rätt feedback visar vägen Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet?

IKT-skafferiet Creative Commons Creative Commons uppmuntrar människor att dela sitt kreativa arbete med andra. Det är en av anledningarna till att .SE använder licenserna, för att dela vår kunskap om internet. Creative Commons har utvecklat ett antal licenser, varav en del förbehåller upphovsmannen rätten att skapa ändrade versioner eller att utnyttja verket kommersiellt, medan andra gör verket fritt i samma mening som fri programvara är fri. Vita huset och .SE Sedan Creative Commons-licenserna lanserades 2002 så har skaran av användare växt enormt: Flickr, Youtube, Vita huset och vi på .SE är några exempel på företag och organisationer som använder licenserna för att dela med oss av material. Creative Commons-licenserna utgår från upphovsrätten och finns för att uppmuntra dig att dela ditt kreativa arbete med andra, utan att dem du delar med behöver be om lov eller betala. Digitala allmäningar Namnet Creative Commons, direkt översatt till kreativa allmänningar, säger mycket om vad det hela handlar om.

Related: