background preloader

Multimediabyrån - Skolverket

Reklamfilmens Fantastiska Värld Hur är reklamfilmer och spelfilmer uppbyggda? Vad är det för skillnad mellan reklam, information och propaganda? Hur tänker de som gör reklamfilm? Reklamfilmens Fantastiska Värld är ett redskap för att analysera, diskutera och reflektera över rörliga bilder och budskapet i dem. Fredrik och Johan lotsar dig genom materialet både på svenska och engelska. Här finns även 120 reklamfilmer som du kan analysera.Läs mer på Tema - Analysera media

http://www.multimedia.skolverket.se/

Five Ways to Make Word Clouds from Text Wordlings is a new service for creating word clouds from blocks of text. Sign into Wordlings with your Twitter or Facebook account to have it create a word cloud of your posts. You can also copy and paste chunks of text into Wordlings. Commons Creative Commons Sverige Multimediabyrån - Skolverket Syftet med Film i klassrummet är att stimulera och underlätta arbetet med strömmande media i klassrummet. Här finns material för skolans alla ämnen. För att komma igång med undervisningen i strömmande behöver du veta följande. Du behöver viss teknik. Du behöver kunskap om vad du får och inte får visa eller sända. Detta hittar du under rubriken Förutsättningar. Alpha: Computational Knowledge Engine SMART Klubben PIM - Länkskafferiet - Lankskafferiet.org Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view.

Pedagogiska Resurser

Related: