background preloader

Lärares egna lektionstips

Lärares egna lektionstips

Centrum För Lättläst - Populära lektioner På den här sidan har vi listat tio lektioner som många har laddat ned. Vi vet inte om de passar dina elever, men många lärare har funnit dem intressanta 8 SIDOR - att läsa och skriva artiklar Det här är en lektionsplanering för ca 8 lektioner med instruktioner och 4 övningar till 8 SIDOR. Arbetsblad ingår. Övningarna har gjorts i klass 4 och 5 med elever som läser svenska som andraspråk, men kan säkert med viss justering användas i högre årskurser. Många av mina elever är ovana vid att läsa tidningar och förstår därför inte artikelns utformning, jag har därför valt att väva samman läsandet och skrivandet av artiklar. Sagomodellen - att arbeta med sagor Vid inskrivningssamtalet med en nyanländ pojke eller flicka som ska gå i min förberedelseklass brukar jag fråga om det finns någon favoritsaga som han eller hon kommer ihåg från sitt hemland. Bakom varje artikel finns människor Mitt Land eller Mitt hemland MITT LAND eller MITT HEMLAND är ett klassiskt tema i SVA-grupper.

Utveckla_MIK-arbetet_p%C3%A5_skolan.pdf Länkskafferiet - Skolämnen Denna sida lär ut konsten att tala inför publik. Uppbyggnaden av ett tal och hur det ska framföras för att fånga åhörarna beskrivs. Lyssna på stora tal av Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme, Ronald Reagan, Mona Sahlin, Earl Spencer vid Dianas begravning, Bill Clinton, Tony Blair och kung Carl XVI Gustaf. Insticksprogram behövs i webbläsaren för att lyssna.

Tävlingen Vad är Webbstjärnan? Webbstjärnan är en möjlighet för lärare och elever som finns i den svenska skolan att lära sig mer om Internet och utveckla sin digitala kompetens. Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla Internetanvändningen i skolan. I Webbstjärnan skapar elever och lärare webbplatser med anknytning till skolarbetet. Vi ger de som deltar i Webbstjärnan en valfri .SE-adress och plats på webbhotell så att lärare tillsammans med sina elever kan arbeta med Internet och webbpublicering. Alla elever som går i grundskolan eller på gymnasiet inom svensk skola kan delta och du eller din lärare kan anmäla lag från den 14 augusti 2013 fram till den 28 februari 2014. Webbstjärnan ger dig som deltar: Gör en webbplats av skolarbetet Alla elever som går i svenska grund- och gymnasieskolan får delta i Webbstjärnan, målet är att genom Webbstjärnan göra en webbplats av skolarbetet. Varför ska du delta i Webbstjärnan?

Lektionstips Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet! =D Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar. Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär. När de är klara med sitt "Detta-är-jag-bra-på-brev" så ska de fnula på hur de kan använda dessa egenskaper i sin skolvardag. Sen var det dags för matte med år 7. Vi har arbetat med bråk innan lovet och ska fortsätta med procent. För att påminna om de begrepp och metoder som vi har arbetat med så satt jag mig ner och planerade en kort repetition innan vi går vidare. Hmm... kändes inte helt rätt.... Getkahoot.com har varit ett av de verktyg som jag har lagt i min "detta-ska-jag-testa"-länkar och nu kändes det mycket lämpligt. Man kan ha mellan 2-4st svarsalternativ. Sen trycker man på Launch.

Nya tekniken Jag heter Tommy Forsberg och arbetar på Vartoftaskolan i Falköpings kommun. Här undervisar jag i matematik och i de naturorienterade ämnena i skolår 6-9. Klassrummen är utrustade med bland annat storbildsprojektor och ljudanläggning vilket gör att jag enkelt kan använda datorns möjligheter i min undervisning. I min tjänst har jag också ett uppdrag att utbilda pedagoger i Falköpings kommun i projektet ”Metoder och hjälpmedel i framtidens klassrum”. På Vartoftaskolan gör mina elever filmer om frågor som engagerar dem. Den nya tekniken har gett mig möjligheter som jag inte har haft förut. Ett viktigt moment under grundskolans senare del är att eleverna kan ta ställning i olika frågor och att det på så sätt skapas bra diskussioner i klassen.

Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov! Nej, har inga skrivövningar om ”mitt sommarlov”. Det är för stort och så tvingande. Det måste ha innehållit något. Berätta om något du lärt dig i sommar? Detta är lärandefrågor. Appråpå pendeltåg/tunnelbanor och busslinjer så har jag hittat på lektioner kring det också. Följ upp genom att antingen berätta om det man tänker, eller så läser man upp det man har skrivit, en efter en i en ring, och så säger läraren – hur många känner igen sig i Lisas beskrivning av att lära sig steka pannkakor?

Datorn i skolan Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. Sedan har man som lärare en återkoppling på det.

DATORN i UTBILDNINGEN

Related: