background preloader

Lärares egna lektionstips

Lärares egna lektionstips

Länkskafferiet - Skolämnen Denna sida lär ut konsten att tala inför publik. Uppbyggnaden av ett tal och hur det ska framföras för att fånga åhörarna beskrivs. Lyssna på stora tal av Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme, Ronald Reagan, Mona Sahlin, Earl Spencer vid Dianas begravning, Bill Clinton, Tony Blair och kung Carl XVI Gustaf. Insticksprogram behövs i webbläsaren för att lyssna. Utveckla_MIK-arbetet_p%C3%A5_skolan.pdf Tävlingen Vad är Webbstjärnan? Webbstjärnan är en möjlighet för lärare och elever som finns i den svenska skolan att lära sig mer om Internet och utveckla sin digitala kompetens. Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla Internetanvändningen i skolan. I Webbstjärnan skapar elever och lärare webbplatser med anknytning till skolarbetet. Vi ger de som deltar i Webbstjärnan en valfri .SE-adress och plats på webbhotell så att lärare tillsammans med sina elever kan arbeta med Internet och webbpublicering. Alla elever som går i grundskolan eller på gymnasiet inom svensk skola kan delta och du eller din lärare kan anmäla lag från den 14 augusti 2013 fram till den 28 februari 2014. Webbstjärnan ger dig som deltar: Gör en webbplats av skolarbetet Alla elever som går i svenska grund- och gymnasieskolan får delta i Webbstjärnan, målet är att genom Webbstjärnan göra en webbplats av skolarbetet. Varför ska du delta i Webbstjärnan?

Nya tekniken Jag heter Tommy Forsberg och arbetar på Vartoftaskolan i Falköpings kommun. Här undervisar jag i matematik och i de naturorienterade ämnena i skolår 6-9. Klassrummen är utrustade med bland annat storbildsprojektor och ljudanläggning vilket gör att jag enkelt kan använda datorns möjligheter i min undervisning. I min tjänst har jag också ett uppdrag att utbilda pedagoger i Falköpings kommun i projektet ”Metoder och hjälpmedel i framtidens klassrum”. På Vartoftaskolan gör mina elever filmer om frågor som engagerar dem. Den nya tekniken har gett mig möjligheter som jag inte har haft förut. Ett viktigt moment under grundskolans senare del är att eleverna kan ta ställning i olika frågor och att det på så sätt skapas bra diskussioner i klassen.

Datorn i skolan DATORN i UTBILDNINGEN

Related: