background preloader

How Mindmaps can help you learn a language

Related:  Teacher toolslektionstips

6 Useful tools for teaching and learning vocabulary I don’t know about you, but I always find that my learners need as much help in learning and retaining vocabulary as I can give them. I’ve been doing a bit of searching for online tools that can help me in this quest, and here are a few that you might also find helpful… Word bucket Word Bucket is a personal English dictionary, notebook and vocabulary learning game.It enables students to save all new words to their personal Bucket and learn them through fun tests and games – ideal for individual revision or class competition. It’s a perfect classroom tool for learning words. Sentence / paragraph scrambler Add text to a box and get it automatically scrambled for you. Omnilexica Omnilexica is a free online tool that aims to provide definitions for all English words and expressions, usage examples, pronunciation and other linguistic resources. Vocabulary handout maker with pictures on various topics This is a really cool app for generating worksheets. Crossword puzzle maker

Ishikawa diagram Ishikawa diagrams (also called fishbone diagrams, herringbone diagrams, cause-and-effect diagrams, or Fishikawa) are causal diagrams created by Kaoru Ishikawa (1968) that show the causes of a specific event.[1][2] Common uses of the Ishikawa diagram are product design and quality defect prevention, to identify potential factors causing an overall effect. Each cause or reason for imperfection is a source of variation. Causes are usually grouped into major categories to identify these sources of variation. The categories typically include: Overview[edit] Ishikawa diagram, in fishbone shape, showing factors of Equipment, Process, People, Materials, Environment and Management, all affecting the overall problem. Ishikawa diagrams were popularized by Kaoru Ishikawa[3] in the 1960s, who pioneered quality management processes in the Kawasaki shipyards, and in the process became one of the founding fathers of modern management. Causes[edit] Causes can be derived from brainstorming sessions.

7 Apps for Teaching Children Coding Skills It's hard to imagine a single career that doesn't have a need for someone who can code. Everything that "just works" has some type of code that makes it run. Coding (a.k.a. programming) is all around us. That's why all the cool kids are coding . . . or should be. If you're concerned that that a) elementary school students don't have the ability to code, b) there's no room in the curriculum, and c) you don't possess coding chops to teach programming skills, throw out those worries. In no particular order, we have listed all the coding apps that are appropriate for young learners. GameStar Mechanic Platform: WebCost: $2 per student GameStar Mechanic teaches kids, ages 7-14, to design their own video games. Scratch Platform: WebCost: Free! Tynker Platform: WebCost: Free! Move the Turtle Platform: iOS (iPad and iPod)Cost: $2.99 We love Move the Turtle, a gamified way to learn programming procedures. Hopscotch Platform: iPadCost: Free! Daisy the Dinosaur Platform: iPadCost: Free! Cargo-Bot

Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. Sedan har man som lärare en återkoppling på det.

Teaching Ideas - Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom. NodeMind: Software for planning, visualization and scheme design Ofsted 2012: Independent learning — From Good to Outstanding Banksy “Not all aspects of learning, for example pupils’ engagement, interest, concentration, determination, resilience and independence, will be seen in a single observation.” – April 2013 This is the only reference to independent learning in the latest Ofsted schedule. However, that doesn’t mean that we shouldn’t be encouraging students’ independence in their learning. In the 2008 DCSF Independent learning literature review, the first key finding was, unsurprisingly that there are many definitions in operation regarding independent learning. “There are a number of different terms used to describe independent learning, the most common being ‘self-regulated learning’. Implication Any reference to, or promotion of independent learning will need to be supported by a clear and consistent definition of independent learning. Do we detect here a similar problem here to the one about judging creativity? Postscript: Result?

Rätt feedback visar vägen Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet?

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt För muntligt kan man testa Mystery Skype, Silent viewing eller att spela in sig själv på diverse program på datorn är kul, som Quicktime eller iMovie om man har tillgång till surfplattor. Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Veritasium 100 Reasons to Mind Map 100 examples of how you can use mindmapping whether completely new to mind maps or a seasoned pro. I hope the list helps generate ideas for you. 100 Reasons to Mind Map 1. Want to share your Mind Maps with others? Here are the 100 reasons on one page: What does godkänt sound like in English? Klockan är bara 9:30 men syret börjar ta slut i den överfulla salen. Anledningen är enkel: söktrycket har varit oerhört stort till förmiddagens workshop i bedömning av muntliga nationella prov i engelska. Workshopen är en del av ett större forskningsprojekt och Testing Talk, en modell för kompetensutveckling av lärare, prövas i dag för första gången. Modellen bygger på att man lyssnar på inspelningar av verkliga samtal och tittar på dem i utskrift. – För mig som forskare innebär det att vi kan arbeta med forskningsresultat som inte förenklas, vi använder samtalen precis som de är, förklarar Erica Sandlund, lektor i engelska och projektledare för Testing Talk. Hon menar att man aldrig kan rollspela sig till en verklig situation. – Vi plockar inte ut något udda eller annorlunda. En testsituation ser ut så här: Två flickor har fått ett kort med ett påstående och frågan ”Do you agree or disagree?” Nöjda ledare. – Hm… disagree. – I disagree there too. – Ok. – Fast det är inte säkert.

CGP Grey How do all the algorithms around us learn to do their jobs?**OMG PLUSHIE BOTS!!**: Bot Wallpapers on Patreon: Footnote: Podcasts: Thank you to my supporters on Patreon: James Bissonette, James Gill, Cas Eliëns, Jeremy Banks, Thomas J Miller Jr MD, Jaclyn Cauley, David F Watson, Jay Edwards, Tianyu Ge, Michael Cao, Caron Hideg, Andrea Di Biagio, Andrey Chursin, Christopher Anthony, Richard Comish, Stephen W. How neural networks really work with the real linear algebra: Music by: Show less 3 Mindful Classroom Teaching Strategies No Tricks or Gimmicks: 3 Mindful Classroom Teaching Strategies Guest post by Shelley of the Write Stuff Teaching Blog If you are anything like me, you have tried every class management trick in the book. After 20+ years of teaching, that adds up to a lot of time spent on tricks and gimmicks to be able to run your classroom smoothly and effectively. I've tried group points, individual strategies, treats, moving desks around (a lot), classroom bucks, phone calls to parents (both positive and when students are struggling) and many, many more. Even though classroom management is a strength of mine, it is still a difficult challenge, especially now, as our students enter the room with more and more challenges. Unfortunately, support is not as good as it used to be and teachers are left to deal with the consequences. 1. I was watching a program on TV one day and Goldie Hawn (the actress) was on talking about her days in school. So, the first mindful strategy I implemented was MindUP. 2. 3.

Related: