background preloader

How Mindmaps can help you learn a language

Related:  Teacher toolslektionstips

6 Useful tools for teaching and learning vocabulary I don’t know about you, but I always find that my learners need as much help in learning and retaining vocabulary as I can give them. I’ve been doing a bit of searching for online tools that can help me in this quest, and here are a few that you might also find helpful… Word bucket Word Bucket is a personal English dictionary, notebook and vocabulary learning game.It enables students to save all new words to their personal Bucket and learn them through fun tests and games – ideal for individual revision or class competition. It’s a perfect classroom tool for learning words. Sentence / paragraph scrambler Add text to a box and get it automatically scrambled for you. Omnilexica Omnilexica is a free online tool that aims to provide definitions for all English words and expressions, usage examples, pronunciation and other linguistic resources. Vocabulary handout maker with pictures on various topics This is a really cool app for generating worksheets. Crossword puzzle maker

New Year Poems Want to express you warm wishes and greetings to your family and friends that too in a poetic fashion this New Year? So, just check out the best collection of New Year Poems and show your feelings. New Year Wishes are usually filled with happy thoughts, and those thoughts can be penned down with beautiful words in a poetic format. New Year is one time when you get an opportunity to share the warmth of heart through beautiful verses and when these lines are well written, the message has stronger effect on the receiver. In most cases, we run out of words when it comes to wish others, though we have many things in our heart to pour over. It is at this time, New Year Poems 2018 written specially to express your thoughts with an emotional touch and sensitive blow. If it is your girlfriend, then nothing can be better than writing down your feelings on the gift in form of some romantic verses. Happy New Year Poems “What can be said in New Year rhymes, That’s not been said a thousand times?

Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. Sedan har man som lärare en återkoppling på det.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt För muntligt kan man testa Mystery Skype, Silent viewing eller att spela in sig själv på diverse program på datorn är kul, som Quicktime eller iMovie om man har tillgång till surfplattor. Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Rätt feedback visar vägen Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet?

What does godkänt sound like in English? Klockan är bara 9:30 men syret börjar ta slut i den överfulla salen. Anledningen är enkel: söktrycket har varit oerhört stort till förmiddagens workshop i bedömning av muntliga nationella prov i engelska. Workshopen är en del av ett större forskningsprojekt och Testing Talk, en modell för kompetensutveckling av lärare, prövas i dag för första gången. Modellen bygger på att man lyssnar på inspelningar av verkliga samtal och tittar på dem i utskrift. – För mig som forskare innebär det att vi kan arbeta med forskningsresultat som inte förenklas, vi använder samtalen precis som de är, förklarar Erica Sandlund, lektor i engelska och projektledare för Testing Talk. Hon menar att man aldrig kan rollspela sig till en verklig situation. – Vi plockar inte ut något udda eller annorlunda. En testsituation ser ut så här: Två flickor har fått ett kort med ett påstående och frågan ”Do you agree or disagree?” Nöjda ledare. – Hm… disagree. – I disagree there too. – Ok. – Fast det är inte säkert.

100 Reasons to Mind Map 100 examples of how you can use mindmapping whether completely new to mind maps or a seasoned pro. I hope the list helps generate ideas for you. 100 Reasons to Mind Map 1. Want to share your Mind Maps with others? Here are the 100 reasons on one page: Engelska | Framtidskompassen Tyvärr finns inte det digitala materialet till "Whats's up" längre tillgängligt i fri form. Spotlight - digitalt material till 6:ornas läromedel Allmänt:BBC:s "Bytesize" - massor av övningar, förklaringar, animeringar och spelCrosswordlab - skapa korsord som går att lösa onlineABCya.com - blandade övningar på engelska, bra i flera olika ämnenDigipuzzle - Blandade språkövningar på engelska. Även matematik på engelska.ESL Games - om man är beredd att "klicka runt" lite så kan man hitta riktigt bra och roliga övningar.Gogo News - annorlunda och intressanta nyheter på engelskaMrNussbaum - blandning av övningar och spel. Ganska avancerat, främst för äldre elever.ord.se - översättningstjänst från Norstedts. Ger många bra alternativ, även hur ord kan användas i fraser.Scratchgarden - Pedagogiska videos och ramsor. Träna glosor:Quizlet (skapa konto är gratis. Hör- och läsövningar:Why Anasi has thin legsThe Great RaceThe Greedy HippoAngel!

3 Mindful Classroom Teaching Strategies No Tricks or Gimmicks: 3 Mindful Classroom Teaching Strategies Guest post by Shelley of the Write Stuff Teaching Blog If you are anything like me, you have tried every class management trick in the book. After 20+ years of teaching, that adds up to a lot of time spent on tricks and gimmicks to be able to run your classroom smoothly and effectively. I've tried group points, individual strategies, treats, moving desks around (a lot), classroom bucks, phone calls to parents (both positive and when students are struggling) and many, many more. Even though classroom management is a strength of mine, it is still a difficult challenge, especially now, as our students enter the room with more and more challenges. Unfortunately, support is not as good as it used to be and teachers are left to deal with the consequences. 1. I was watching a program on TV one day and Goldie Hawn (the actress) was on talking about her days in school. So, the first mindful strategy I implemented was MindUP. 2. 3.

Free books: 100 legal sites to download literature The Classics Browse works by Mark Twain, Joseph Conrad and other famous authors here. Classic Bookshelf: This site has put classic novels online, from Charles Dickens to Charlotte Bronte.The Online Books Page: The University of Pennsylvania hosts this book search and database.Project Gutenberg: This famous site has over 27,000 free books online.Page by Page Books: Find books by Sir Arthur Conan Doyle and H.G. Wells, as well as speeches from George W. Bush on this site.Classic Book Library: Genres here include historical fiction, history, science fiction, mystery, romance and children’s literature, but they’re all classics.Classic Reader: Here you can read Shakespeare, young adult fiction and more.Read Print: From George Orwell to Alexandre Dumas to George Eliot to Charles Darwin, this online library is stocked with the best classics.Planet eBook: Download free classic literature titles here, from Dostoevsky to D.H. Textbooks Math and Science Children’s Books Philosophy and Religion Plays

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa. Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! Du kanske är intresserad av hur mina elever arbetar med respons.

Engelska - undervisning - ämnesutveckling Målet med undervisningen i ämnet engelska är att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska även utveckla elevernas tilltro till sin förmåga att använda språket. Strategier i engelska och moderna språk Strategier i språkinlärning handlar om hur elever gör när de lär sig språk och när de använder språk. Texten utgår från kurs- och ämnesplanerna i engelska och moderna språk. Strategier i engelska och moderna språk Bedömningsstöd Bedömningsstöd för år 1-6 Bedömningsstöd för år 7-9 Bedömingsstöd för gymnasiet Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Läs mer om Europeisk språkportfolio It i undervisning i språk Den digitala tekniken har öppnat nya möjligheter att undervisa i språk och lära sig språk. Läs artiklar om it-användning i språk Källkritik Gå till Kolla källan

Tips and Tools to Help you Better integrate Technology in Your Instrcution March 30, 2014 Looking for some ideas on how to integrate technology in your instruction? Dr. Kimberly Tyson from Learning Unlimited has these excellent tips to share with you. In this visual she created she outlined 6 practical ideas to help you choose digital tools to support students learning. While the web tools Dr Kimberly suggested serve the purpose pretty well, however, based on my long experience with reviewing education tools, I picked some more titles to add to her visual. Tools to create individualized learning experiences for students: Tools that support classroom instructionTools that facilitate collaborationTools to help students curate content In addition to Paperli, Pinterest, Flipboard and Scoopit I would add:Tools to helps students stay organized:

5 Teaching Practices I'm Kicking to the Curb So many of us teach the way we were taught. We may not even realize we’re doing it. And that means certain practices get passed down year after year without question, methods that are such a normal part of the way we do school, we perpetuate them without realizing there are better alternatives. Today I’m going to roll out five of these for your consideration: five teaching practices used every day that are not backed by research. In many cases, these practices are not only ineffective, they can be downright harmful. A few caveats before I start: First, I have used every single one of these methods. A.K.A.: Round-Robin Reading, Volunteer Reading What it is: A teacher wants her class to read a text—a short story, a chapter in a textbook—so she has each student take a turn reading out loud while the others follow along silently. Why I did it: I used popcorn reading occasionally as a language arts teacher, when we were doing a whole-class novel, to “get through” the text. Learn More: A.K.A.

Related: