background preloader

Makerspace

Facebook Twitter

Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala – Kodcentrum. Micro:bit är på väg in i skolan - Väsby Lärlabb. I början av året började BBC dela ut den lilla enkla datorn micro:bit till alla brittiska elever i årskurs 7 (som motsvarar årskurs 5 i Sverige) och deras lärare.

Micro:bit är på väg in i skolan - Väsby Lärlabb

Totalt rör det sig om ungefär en miljon enheter. Tanken är att öka intresset för teknik, programmering och digitalt skapande genom att visa hur allt fler föremål som vi använder i vardagen kan kopplas samman och styras digitalt. Micro:bit är ett mikrokontrollerkort utan eget operativsystem som är utrustat med en LED-display, två programmerbara knappar samt kompass och accelerometer. Genom att ansluta micro:bit till en dator via usb eller bluetooth, kan den programmeras till att styra och samverka med en mängd olika elektroniska komponenter och allt som kan leda ström. Micro:bit är på väg in i skolan - Väsby Lärlabb.

Children Make - barns skapande och barns rättigheter. 23 November, 2016 - 12:49 2014 var det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling.

Children Make - barns skapande och barns rättigheter

Det blev startpunkten för ett samarbete mellan Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Interactive Institute Swedish ICT under rubriken Children Make. Tillsammans har man tagit fram ett dynamiskt koncept som visar hur man kan arbeta med barnkonventionen i praktiken. UA Maker AcademyThe Urban Assembly Maker Academy - A Public School. Ramverk för datavetenskap i skolan – Omvärldsbloggen. I februari tog jag upp Computer Science for All – en satsning från president Obama som syftar till att göra datavetenskap till en integrerad del i den amerikanska skolan, från förskola till gymnasium.

Ramverk för datavetenskap i skolan – Omvärldsbloggen

Den digitala utvecklingen präglar redan arbetsliv och vardag och är på god väg att forma om samhället, konstaterade Obama i sitt veckotal i slutet av januari. Därför är det avgörande att alla elever lär sig att förstå hur tekniken fungerar och tränas att analysera den kritiskt. Det är lika viktigt att de ges tillfälle att använda den digitala teknikens möjligheter för att utveckla sina skapande förmågor och uttryckssätt. Snart är allt det här lika viktigt som att alla kan läsa, skriva och räkna, påpekade Obama. Flera andra initiativ är på gång parallellt med den här federala satsningen.

Ramverket slår fast vad datavetenskap är och föreslår hur ämnet ska hanteras i skolans undervisning. En av grundtankarna är att skapa en bredare ingång till datavetenskapen. Launching a Makerspace: Lessons Learned From a Transformed School Library. Excitement about school makerspaces has been in the air, but many educators eager to create hands-on learning spaces in their schools still aren’t sure how to get started or why it’s worth the effort.

Launching a Makerspace: Lessons Learned From a Transformed School Library

En tvåtimmarsworkshop om MakeyMakey, Scratch och digital kompetens - Väsby Lärlabb. Behind the Scenes of a Makerspace. How to transform your media centers into makerspaces. Even with tight budgets, it’s possible to repurpose your libraries or media centers into 21st century makerspaces For many of us in education, budget cuts are always a possibility.

How to transform your media centers into makerspaces

The challenge becomes how to make our services and programs truly stand out to stakeholders, so that we’re truly transforming what we’re doing to meet the needs of our students in today’s world. Tom Tits Experiment AB - Makerspaceutvecklare till Tom Tits Experiment. Tom Tits Experiment har röstats fram som Stockholmarnas favoritmuseum.

Tom Tits Experiment AB - Makerspaceutvecklare till Tom Tits Experiment

Vårt stora hus och vackra park är fyllda av föränderliga experiment som lär ut teknik och naturvetenskap på ett spännande, roligt och lekfullt sätt. Nu söker vi dig som kan utveckla vårt Makerspace och ge våra besökare en kreativ och lärande upplevelse. Makerspaceutvecklare på Tom Tits Experiment På Tom Tits Experiment lockar vi fram nyfikenheten och upptäckarglädjen hos våra besökare, stora som små. Makerkultur, makerspaces och lärande – Korsvägen, Göteborgs universitet. Computer Science for All – nytt initiativ i USA. Programmering och Makerspace i skolan. Jag hade igår glädjen att få delta i en heldags workshop på Lindholmen Science Park, initierad av Carl Heath.

Programmering och Makerspace i skolan

Workshopen syftade till att identifiera viktiga möjligheter och utmaningar samt identifiera rätt frågeställningar, för att kunna utveckla breda nationellt gångbara metoder för införande av makerspace och programmering i svensk skola. Inbjudna var en mycket spännande samling människor som med liv och lust tog sig an uppgiften att berika det blivande projektet med så många perspektiv, kunskaper och insikter som möjligt. Carl, med flera projektledare, arbetar i dagarna för brinnande livet på en ansökan till Vinnova för att kunna skapa en “testbädd” för något som först prövas i deltagande kommuner och så småningom ska kunna fungera över hela landet. Carls inledande presentation finner du här , bilden till detta inlägg kommer också från den presentationen. Ett mycket positivt klimat för nätverkande genomsyrade dagen.

Läs mer om makerkultur t.ex. i Omvärldsbloggen här. Makerkulturen – en viktig trend för skolan? – Omvärldsbloggen. I november tog jag upp makerkulturen och det forsknings- och utvecklingsprojekt kring FabLab@School som nu drar igång på Århus universitet och i tre kommuner på Jylland.

Makerkulturen – en viktig trend för skolan? – Omvärldsbloggen

Eleverna ska utveckla och fördjupa sin digitala kompetens genom att få en konkret inblick i hur tekniken fungerar och vad den kan användas till. Det handlar om att ”kunna göra själv”. I John Deweys, Paulo Freires och Seymour Paperts anda vill man använda tekniken för att frigöra elevernas tänkande och för att knyta samman undervisningen med verkligheten utanför skolan. På Novaskolen i Vejle, som är en av de tre kommuner som deltar, används FabLab@School just nu som ett sätt att visa hur den danska folkeskolereformen kan se ut i praktiken. Seven Tips for Starting a Makerspace. Many of my posts have focused on our school Makerspace and the Makerspace Club.

Seven Tips for Starting a Makerspace

While I've already shared some of my favorite activities and some of my Makerspace stations, I thought it would be helpful to share some tips for how you can start your own school or classroom Makerspace. Tip #1You don't need to buy it all When you start researching Makerspaces, you will see that there are a lot of cool tools out there. 3-D printers, Arduino, Hummingbird, Sphero, circuits, and more. I would caution you to not buy every last tech tool and gadget that you've seen in other Makerspaces right from the start.