background preloader

Code.org

Code.org
Related:  Programmering med eleverProgrammering

Jakten på den perfekta loopen | Kom så ska vi koda! För några dagar sedan började jag pula med ett litet ramverk för att skapa 2D-spel i Java. Med ramverk menas i det här sammanhanget ett ”bibliotek” med färdig kod med generell funktionalitet, som kan återanvändas gång på gång och därmed förkorta startsträckan för utvecklaren. Men, tänker kanske en och annan läsare, sådana finns väl redan? Och visst, det finns en hel uppsjö av ramverk (ofta kallas de spelmotorer) för både 2D- och 3D-spel, varav många är helt fritt tillgängliga. Men jag vill alltså skapa ett alldeles eget, om än ett mycket litet och enkelt med bara en handfull klasser. Mycket för mitt höga nöjes skull, men också för att det kan vara väldigt lärorikt om man som jag har begränsade kunskaper om spelprogrammering. Och så har jag lärt mig en hel del om spelloopar, och insett att detta ämne är en hel vetenskap som både vållar hett engagemang och bryderier hos programmerare världen över. Börjar du själv bli sugen på att skapa ett Javaspel från grunden? /Mats

DATORN i UTBILDNINGEN France-IOI - France-IOI Digitalsmart | Är du digitalsmartare än en femteklassare? Vad säger läroplanen? Programmering hjälper att träna matte. Det hjälper att tänka i olika ämnen. Man kan bli smartare och komma på idéer. Man kan bli bättre på att samarbeta, lära och utforska. Vi använder modern teknik för att skapa. Av Ester och Disa Mål och övergripande riktlinjer för Kunskaper (2.2) kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, Ur läroplanen för Svenska: ”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Cours de dessin sur internet Et si je ne suis pas doué(e) pour le dessin ? Que vous pensiez ou non avoir des facilités, vous réussirez à dessiner en suivant notre programme. Le dessin n'est pas une question de don mais d'apprentissage. Suivez les conseils et astuces que nous vous donnerons et vous obtiendrez très vite des résultats très satisfaisants. Et si je n'ai pas beaucoup de temps ? Vous pratiquerez le dessin à votre rythme personnel. Si vous ne pouvez pas suivre votre cours de la semaine, ce n'est pas grave. Pourquoi ce cadeau ? Parce que depuis 20 ans que nous donnons des cours, nous avons pu constater avec quelle joie et quel plaisir nos élèves apprennent à dessiner rapidement et sont fiers de leur résultats. Peut-on vraiment apprendre à dessiner sur Internet ? Oui bien sûr ! Vous n'avez pas bien compris un cours ? Vous pouvez le revoir autant de fois que vous le désirez pendant toute la durée de votre abonnement. Tout est mis en œuvre pour que vous puissiez progresser rapidement. Qui a créé cette méthode ?

Computer Science: Lär dig programmera! På LTH:s Science Center Vattenhallen har vi kul med programmering för unga och utbildar lärare i hur man kan lära ut programmering för unga. Vi använder programspråket Scala och utvecklingsmiljön Kojo. Ladda ner läromaterial: för icke-kommersiellt bruk Svenskläraren Karin Nygårds i Rapport-inslaget ovan använder detta läromaterial i sin undervisning. Artikel i Lärarnas nyheter "De hittar koden till tekniken". "Eleverna hade en 90 minuters workshop idag med Kojo. I Kojo kan man skriva program i Scala. Det finns flera möjligheter att prova på programmering i Vattenhallen. Söker du kvällsaktiviteter med programmering för unga rekommenderas varmt CoderDojo Lund och CoderDojo Malmö. DN:s teknikblogg berättar om kojo och har en bra sammanfattning av varför alla borde lära sig programmera. Computer Sweden berättar om Kojo och andra applikationer. Du kan läsa om olika sätt att hjälpa barn ihång i den utmärkta skriften Barnhack från stiftelsen .se Lycka till! Björn Regnell

I Geek Girl Mini lär tjejerna sig koda - Lilla gumman Så fort det är en träff med Geek Girl Meetup någonstans brukar Lilla Gumman delta. Vi lär oss av varandra och kanske ännu viktigare, vi inspireras av varandras kunskap och engagemang så att vi kommer vidare och faktiskt startar något själva. I våras träffade Lilla Gumman geekgirlen och svenskaläraren Karin Nygårds på konferensen med temat Enter Space i Stockholm. När Karin kom tillbaks till jobbet startade hon ett projekt hon kallar Geek Girl Mini där hon lär ut kod till tjejer. Som vi har skrivit tidigare så anser vi att programmering och kod är viktig kunskap som barn behöver läras sig i tidig ålder, som ett av våra språk helt enkelt. Här berättar Karin Nygårds hur det går till i Geek Girl Mini och framför allt, varför hon tycker att det är konstruktiv att samla tjejer kring programmering. En vanlig svensklärare tar täten Jag är egentligen en helt vanlig svensklärare för de yngre åldrarna på grundskolan. Digitalt utanförskap Efter Geek Girl Meetup startade projektet Enkelhet är nyckeln

How To Gamify Your Classroom In my last post, Following the Oregon Trail: Why Gaming Prevails in Education, I discussed the rationale for including games in pedagogy. Games are engaging, promote retention, and provide students with a fail-safe environment in which to learn and grow, to name a few benefits. It is becoming common knowledge that games are an effective instructional tool. Still, many educators are intimidated. For those wanting to incorporate games or gamification into their classrooms, there are project and design components to consider. Game DesignersProgrammersGraphic ArtistsSound EngineersCopy EditorsProject ManagersTesters Game production can be particularly intimidating for educators who are already juggling lesson planning, grading, classroom management, professional development and all the other important responsibilities of teaching. Luckily, there is a vast toolbox at your disposal; just a quick Google search of “educational games” produces over 180 million hits! Level 1: Begin at the End

Kom så ska vi koda! | Tips och tankar om programmering för barn och andra nybörjare. Code & Conquer Most Important: Have Fun. And earn some badges. See how your strategy works out in different scenarios, challenge other players, receive points, earn badges and climb your way to the top of the leaderboard. Boost your coding skills. This game provides the perfect setting to introduce the key concepts employers ask you to know.

Related: