background preloader

Programmering

Facebook Twitter

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan. Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan

Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017. Sammanfattningsvis avser ändringarna: Nu närmar det sig, hur ska jag få koll? Guide: Här är bästa apparna som lär barn programmera - Techtoys. Nytta och nöje är en fin-fin kombination.

Guide: Här är bästa apparna som lär barn programmera - Techtoys

På mobila plattformar finns en uppsjö med spel som bygger på det som lite torrt brukar kallas programlogiskt tänkade. Apparna för barn som lär ut programmeringens grunder stimulerar även ungas kreativitet. Flera av apparna i vår lista är kostnadsfria. Håll till godo! Lightbot Bland alla appar som lär barn grunderna i programmering är Lightbot en veteran. Scratch Jr M.IT:s enkla objektorienterade kodspråk Scratch är mer eller mindre standard när det gäller att hjälpa barn att komma igång och göra enkla datorspel. Hopscotch Appen som tagit namnet från den engelskspråkiga versionen av leken ”Hoppa hage” har ett kodspråk för att skapa egna datorspel och tillämpningar genom dra-och-släpp-metoden. Om programmering (Kom igång, Om programmering) – Kodboken. Vad är programmering och kod?

Om programmering (Kom igång, Om programmering) – Kodboken

En dator eller ett program kan göra saker som är helt fantastiska och som löser svåra problem som vi människor har svårt för att lösa på egen hand, men egentligen gör dessa bara vad människan har sagt åt den. Datorer lyder instruktioner som människor har gett dem - det är att programmera. Programmering handlar om att lösa problem med hjälp av en dator. Du skriver instruktioner för hur problem ska lösas i ett språk som en dator kan förstå, ett s.k. programmeringsspråk (programspråk). Egentligen förstår datorn bara maskinkod, ett språk som är svårt för oss människor.

Det finns flera olika programmeringsspråk, t ex Javascript, Python, Ruby, Scala. Men programmering handlar alltså inte bara om att skriva kod, utan även om att hitta på lösningar på problem. Med programmering kan du skapa allt möjligt: spel, program/appar, musik, konst! Skarhults Slott. Pressmeddelande Skolfilmer Skarhults slott december 2016 Det händer ingenting!!

Skarhults Slott

Nu släpper hon 6 kortfilmer om svensk kvinnohistoriaNu tar Alexandra von Schwerin saken i egna händer. Svenska skolböcker i his­toria har länge kritiserats för att innehålla för få kvinnor. I en ny historiebok för åttondeklassare nämns tex fler nazister än kvinnor. Som motkraft till ensidigheten och lagom till terminstarten VT 2017 lanserar därför Alexandra von Schwe­rin nu sex kortfilmer om den dolda kvin­no­historien. Det händer ju ingenting! Slottet Skarhult utanför Eslöv i Skåne har sedan 2014 riktat strålkastarljuset på kvin­nors okända historia. Vi märker att särskilt unga flickor sträcker på sig flera centimeter när de har fått lära sig om kvinnohistorien. De nya filmerna är mellan fem och åtta minuter långa och finns tillgängliga för gratis nedladdning från Skarhults webbplats www.skarhult.se/skolfilmer. Beginner’s Guide to Web Development. Hello, Code School. Project Overview Learn the basics of Code School projects with this quick introduction, and become comfortable using Git and GitHub — even if you’ve never used them before.

Hello, Code School

What You’ll Build You’ll edit a basic HTML page to add in a few elements for the title, headers, and create a list of skills you want to learn. Here's what you'll be building in this project: After completing this project, you'll not only be able to complete this, but also learn how to deploy it to GitHub Pages and make this page public. Programming with Minecraft. Children love programming.

Programming with Minecraft

A simple statement, but one that my experience as a Primary school teacher and a Computing subject leader has provided me with a glut of evidence to support. Kidsruby.com. Gerillaprogrammering på svenskalektionen. Vet du hur din telefon fungerar?

Gerillaprogrammering på svenskalektionen

Hur har någon egentligen fått din favoritapp att bete sig exakt så som den gör? Karin Nygårds, svensklärare på Sjöstadsskolan, började fundera på varför barn får läsa om exempelvis kontinentalplattor men inte om tekniken de använder dagligen.Istället för att vänta på att programmering ska komma in i det centrala innehållet började hon lära sinaelever (och sig själv) att programmera.

Karin kunde ingenting om kodning men hittade bra resurser på nätet och kom i kontakt personer med samma intresse. Bland annat Björn Regnell, på Lunds universitet, som också brinner för att lära barn programmering. Han har stöttat Karin i användandet av programmeringsmiljön Kojo, vilket ärett program som gör det enkelt för barn att prova på hur riktig programmering går till. Ännu mer tillgängligt har Kojo det blivit med tanke på att Björn översatt delar av språket till svenska, så att barnen kan programmera genom att skriva svenska kommandon. Många olika möjligheter - Glädjen! Scratch. Move the Turtle: Programming for kids Reviews. Move The Turtle is an educational application for iPhone and iPad that teaches children the basics of creating computer programs, using intuitive graphic commands.

Move the Turtle: Programming for kids Reviews

Daisy the Dinosaur. Kodable. KineScript Lite : Visual Programming. Cato's Hike Lite: A Programming and Logic Odyssey. Programering. Ten Resources for Helping Students Learn to Code and Program. Programmeringslänkar.