background preloader

DATORN i UTBILDNINGEN

DATORN i UTBILDNINGEN

Teacher Age Restrictions. You may only use the Site and Services if you are: (i) at least 13 years of age; or (ii) if you are under 13 years of age, with the consent of your teacher or a legal parent or guardian. By using the Site and Services, you hereby represent and warrant that you are at least 13 years of age or, if you are under 13 years of age, that you have the consent of your teacher, legal parent, or guardian to use the Site and Services. Verification of Identity. You acknowledge that we may choose, but are not obligated, to make any inquiries, either directly or through third parties, that we deem necessary to validate any user’s registration information, including without limitation engaging third parties to provide identity or other verification services. Teachers and Educators. If you are a teacher or educator, and will use the Socrative Services as an education tool, please read this section carefully. Changes. General Use. Mobile Applications. Registering to Use the Site and Services.

Choose a License This work is licensed under the Creative Commons LICENSE_NAME License. To view a copy of this license, visit LICENSE_URL. We are currently testing a new version of the License Chooser. Please consider using the Chooser beta, and leave us feedback on how we can improve. Creative Commons is a non-profit organization. Lorem ipsum dolor sit amet... About earlier versions The most recent license version is 4.0, which can be used internationally. If your jurisdiction is not on this list, or if you want to use the latest version of the licenses instead of a ported license, you can return to the 4.0 license chooser. The most recent license version is 4.0, which can be used internationally. Allow adaptations of your work to be shared? Yes The licensor permits others to copy, distribute, display, and perform the work, as well as make and distribute derivative works based on it. Yes, as long as others share alike No Allow commercial uses of your work? Selected License Approved for Free Cultural Works Offline

Panoramas.dk- Hong Kong Protests - Mars Opportunity and Curiosity 360 panoramas. Mediveal Church Murals in Denmark - Photo Panoramiques Klassblogg för 7C | Välkomna att följa oss i klass 7C på Engelbrektskolan. Den cyklande bibliotekarien | Filbornabibliotekets guide i informationsflödet Klassblogg för 7B | Välkommen att följa oss i klass 7B! Mer tid behövs för samarbete mellan lärare – Det kanske mest uppseendeväckande i rapporten är att lärare inte samarbetar mer än vad de gör, trots att forskningen visar hur viktigt det är för goda och förbättrade resultat, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning. Det finns stora pedagogiska fördelar med att lärare arbetar tillsammans med att planera, analysera och utveckla undervisningen. Det framkommer också i SKL:s arbete med PRIO-projektet. – Vi alla – både arbetsgivare och lärare – har ett gemensamt ansvar för att vända ensamarbete till samarbete. Enligt Skolverkets nya studie lägger lärarna 62 procent av sin arbetstid på undervisningsrelaterad administration och 11 procent på övrig administration och kringarbete. – Det behövs en tydlig definition av begreppet administration, och av vad som verkligen måste ingå i lärarnas arbete. I avtalsrörelsen 2012 enades SKL och de fackliga parterna på lärarnas sida om att titta närmare på dessa frågor i en partsgemensam arbetsgrupp. SKL:s arbete med avtalsfrågor

Tankar om svenska | - att skriva är att tänka. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner. Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet! När du registrerat dig kan du skapa mötesplatser tillsammans med dina kollegor eller elever och med de inbyggda verktygen bygga en kunskapsbank som sedan kan delas med alla andra eller bara inom en begränsad grupp.

Related: