background preloader

Välkommen till Kodcentrum – Kodcentrum

Välkommen till Kodcentrum – Kodcentrum
Related:  programmeringmakerspaceundervisning

IKT-inspirera mera How to Turn Your School Into a Maker Haven Exploratorium/Flickr One of the best ways for frustrated parents, students and teachers to convince school leaders that it’s time for a reboot is with amazing student work. An unconventional learning community of “makers” — people who like to figure out and fix problems with their hands — stands ready to demonstrate a hands-on learning style in which students engage problems that matter to them, taking agency and displaying creativity along the way. The Maker Movement is slowly infiltrating schools across the country with the help of dedicated educators and inspirational students proving with their creations that they can do incredible things when given a chance. “People are seeing through the eyes and the hands and the screens of children what’s possible, and it’s re-energizing progressive views of education,” said Gary Stager, co-author with Sylvia Libow Martinez of “Invent to Learn,” a book about the Maker Movement. “School is a big system,” Martinez said. Related

SKA på Fritidshemmet Del 2 – Nulägesbeskrivning/Inventering I mitt uppdrag som fritidshemsutvecklare kommer jag lägga fokus på systematiskt kvalitetsarbete på Fritidshem. Jag kommer i detta blogginlägg, tillsammans med de nästkommande lägga fokus på hur ett sådant systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas utifrån skollagens och skolverkets ställda krav, litteratur och aktuella allmänna råd. Min förhoppning är att de kommande blogginläggen ger underlag för diskussioner på arbetsplatser och inspiration hur fritidshemmen kan arbeta systematiskt utifrån ställda krav på verksamheten. Detta för att skapa en så kvalitativ verksamhet på fritidshemmet som möjligt. Jag kommer i detta inlägget inleda med att förklara den första biten i det systematiska kvalitetsarbetshjulet: ”Följa upp”. Här kommer jag beskriva hur vi kan göra en nulägesbeskrivning (inventering) och varför vi ska göra sådana. SKA på Fritids – En ständigt pågående process Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs ofta som en ständigt pågående process. Observationer: Enkäter: Intervjuer: Källor:

Pokémon GO – JL Skolutveckling Pokémon GO kombinerar känslan av skattjakt med klassiska gamificationelement som att levla upp, att försöka få sin samling (Pokémons) komplett (habegäret när man kan få en unik Pokémon…) och att hela tiden få belöningar för olika delmål. Spelet kommer garanterat att få en väldigt stor del av de ungdomar som suttit stilla och spelat dataspel att ge sig ut och röra på sig, vilket är precis vad de vuxna önskat, men oftast inte lyckats med. I lördags (16 juni) släpptes spelet till den svenska marknaden (tillsammans med ca 25 andra länder). Tyvärr innebar det överbelastning för servrarna och spelet låg nere ett antal timmar under eftermiddagen i går. Jag kommer att dela upp texten i 3 delar, del 1 för föräldrar, lärare och andra som vill få en kort inblick i vad Pokémon GO är (och det kommer de flesta föräldrar och lärare att behöva veta!) Del Pokémon GO är en app till mobiltelefon (finns både för iPhone och Androidtelefoner) som har blivit en dundersuccé i de länder där den släppts. Del Ägg Lag

Pedagogik och IKT Appskola Instruktionsfilmer: Del 1 (Laddar ner Corona SDK, Coda/Notepad++ & börjar programmera). Del 2 (Skapar nya lua-filer & startscenen samt programmerar in bilder). Del 3 (Fler bilder programmeras in). Del 4 (Ljud- och knappfunktion programmeras). Del 5 (Bild som faller nedåt + knappfunktion till ny scen). Del 6 (Fallande bild studsar & stannar, text skrivs in). Del 7 (Svarsknapp med funktion + text). Del 8 (Ladda om en scen, samt knappfunktion med ljud). Del 9 (Går till ny fråga). Del 10 (Ny fråga + överför appen till telefon/android. Bilder och ljudfiler som används i appen kan hämtas här. HÄSTQUIZ, del 1 (Nytt spel under utveckling). HÄSTQUIZ, del 2 (Första frågan och spelets idé). HÄSTQUIZ, del 3 (Ljudknapp).

Hackerspaces and Homeschooling: Making ‘Startup Schools’ The rapid growth of learning to code clubs, makerspaces, hackerspaces and even makercities has been remarkable. It’s fairly logical, then, that the focus for various coders, makers and hackers has switched back around to focus on education and learning itself. We’ve learned to code, hack and make new stuff, why not code, hack and make a new kind of education? Neo-unschooling A recent article entitled “Hacking Education” in Wired makes the case that many coders, hackers and makers are now choosing to educate their own children through the DIY logic of digital making. But, this is not the fundamentalist homeschooler of liberal stereotyping. These new homeschoolers blend the approach of tech entrepreneurship with a much longer lineage of progressivist education, a lineage that of course includes such important "deschooling" figures as Ivan Illich and "unschoolers" such as John Holt. Startup Schools Not State Schools There is likely to be some merit in such aspirations. Hasty Hacks

SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning Under vårterminen kommer mitt fokus ligga på att fördjupa mig i systematiskt kvalitetsarbete ur ett fritidshemsperspektiv. En kritik som riktas mot fritidshemmen nationellt är att det systematiska kvalitetsarbete haltar, vilket det finns en rad förklaringar på. Ju mer jag läser om det kommer jag också till insikten att detta inte är gjort i en handvändning utan kräver tid till diskussioner, djupgående analyser, tid till att formalisera tankar och forum där både ansvarig rektor och pedagoger kan planera arbetet tillsammans. Ju mer jag läser om ämnet ser jag samtidigt ett sätt att kunna hävda den tiden vi behöver för att kunna bedriva ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete. Jan Håkansson har skrivit boken ”systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem”, som för vissa rektorer också ingått i deras rektorsutbildning.. Att bidra till ökad måluppfyllelse ligger inte i konflikt med fritidshemmens uppdrag. Ha en fortsatt trevlig helg!

Related: