background preloader

London Walk

London Walk

http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/engelska/08_virtual_walk_london/

Related:  Hörförståelse

Konsten att ge strategier för att lyssna Det pratas mycket om att vi lärare måste bli bättre på att ge eleverna modeller/strategier för att förstå hur de ska göra för att nå ett mål. Vi har pratat mycket om läsandet och även skrivandet med olika stöd för det och jag har även skrivit en del om det på LR-bloggen. Om du vill läsa dem hittar du dem här i arkivet. Jag tänkte i detta inlägg skriva lite om hur jag ger stöd för lyssnandet i klassrummet. Att lyssna är den förmågan som eleverna kan uppleva som mest stressande att utsättas för då man ofta bara får höra en gång. Det är en konst att ge strategier och vi måste börja delge varandra hur vi gör i våra klassrum för att utveckla vår undervisning och bedömning.

The Best of British - People Anorak - No - not an article of clothing (though it means that too), an anorak is another word for a nerd or a square. Apparently originated from the anoraks that were worn by trainspotters whatever the weather. If you are described as being a bit of an anorak, beware! British Life and Culture in the UK - Woodlands Junior School London If you live in London, are visiting England's capital, or are studying London, why not bring... This is Activity Village's collection of original London colouring pages. Take a tour around... Here's a brand new collection of printable word search puzzles, mazes and word scrambles for...

Arbetsuppgifter kopplade mot Europeisk språkportfolio Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna befinner sig, dvs A1, A2, B1 och B2. Sidan hittar ni British Council och den är sorterad efter förmågorna (skills). Nedan ser ni vad varje nivå motsvarar för årskurs; nivå A1-A2 ska du ha nått till i slutet av år 6 och nivå B1/B2 år 9, som motsvarar nivå 5. Det kan jämföras mot att det andraspråk eleverna läser i grundskolan är satt till nivå 2, dvs B2 och SVA som ligger på B2 i år 9. Läs mer här. Ni hittar fler sidor här som använder sig av nivån intermediate (där upper motsvarar B2/C1 och lower A2/B1 fritt tolkat). Wales Calling - comprehensive Welsh tourist guide

Listening: A Tour of London Tower Bridge, London (Copyright: Getty) When you visit a city for the first time, a good way to explore it is to go on an organised sightseeing tour. The tour will give you an overview of what there is to see and also provide you with some historical background. A popular way of seeing London is to go in one of the red double deck buses. Polar Express Lesson Plans, Themes, Printouts, Crafts Polar Express Lesson Plans, Polar Express Themes, Polar Express Printouts, Polar Express Crafts The Polar Express Lesson Plans and Thematic Units Take the Polar Express to Learning Five lessons for teaching the story. Has a reading log, crossword puzzle, word search puzzle, and craft idea. Thames Cable Car - Oyster Card The Emirates Air Line is a cable car crossing the River Thames in Greenwich, and the 1km journey gives passengers spectacular views of London from a height of up to 90m (295ft). As well as the incredible views of the Thames Barrier, the skyscrapers of Canary Wharf and the impressive Olympic Park, the cable car touches down south of the River Thames in the Royal Borough of Greenwich. You’ll land just ten minutes away from the entertainment complex of the O2 Arena, which includes many bars, a cinema, live music venues, a nightclub and the Up at The O2 attraction where visitors actually climb over the famous dome!

Best of Christmas, 1-6 – WebEnglish.se Related topics: Winter Wonderland 1-9, Best of Christmas, 6-9, Background Warm-up Songs and Carols Vocabulary Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Mia Smith Finska Utbildningsstyrelsen är en myndighet som ungefär motsvarar Skolverket (även om jag inte ska svära på de exakta detaljerna rent politiskt). De har också en hel del lärresurser på sin hemsida, och där har jag hittat en guldklimp, via ett tips på Facebook. Mina 9or ska i engelskan arbeta med olika ämnesområden kopplade till Great Britain och vi inleder med att fokusera på London. Watch Full Episodes Online of The Boy in the Dress on PBS Use one of the services below to sign in to PBS: You've just tried to add this video to your Watchlist so you can watch it later. But first, we need you to sign-in to PBS using one of the services below.

In a Heartbeat This lesson plan is designed around a short film titled In a Heartbeat and the theme of love. Students learn and practice expressions using the word “heart”, watch a short film trailer, predict and write a story, watch and discuss a short film, and watch and discuss a video in which elderly people give their reactions to the short film. Language level: Intermediate (B1) – Upper Intermediate (B2) Learner type: Teens and adults Time: 90 minutes Activity: Practicing expressions using the word “heart”, watching a short film trailer, predicting and writing a story, watching and discussing a short film, and watch and discussing a reaction video

Related: