background preloader

Värsta Språket!

Värsta Språket!
Related:  Språkhistoria

European word translator: an interactive map Enter one or two lower-case English words to see translations from Google Translate. This site is an old side-project that I'm planning to shut down around the end of 2017. It's been a fun project and I'm grateful for the encouraging and helpful feedback I've received. Drop me an email at james dot trimble at yahoo dot co dot uk if you really need the site to continue working after the end of 2017. Examples: banana the cat she runs Random words: awareness risk A few things to keep in mind: Translations are generated by Google Translate. Translation not available Sorry, this page does not yet translate proper nouns (such as names of people or places) or words in languages other than English. Try typing another word or two, or click one of the examples below the input box.

Våra svenska dialekter - SweDia 2000 Kalla mig gubbjävel - Sydsvenskan Servitrisen ger mig en blank blick och fortsätter – säkert i bästa välmening – att nia mig medan vi gör upp om notan. Niandet har blivit vanligt i Sverige. Det är unga människor som säger ni och allra vanligast är det inom servicesektorn. Men att tilltala folk med ni är för många svenskar djupt problematiskt. ”Faktum är att jag hellre blir kallad gubbjävel än ni”, skriver en man i 60-årsåldern i ett kommentarsfält när det nya niandet avhandlas. På 1960-talet genomfördes en du-reform i Sverige. Reformen drevs på av att Dagens Nyheter övergick till du-bruket. Men du-reformen var inte ett påbud uppifrån utan ett uttryck för en folklig strävan efter jämlikhet. Till du:et hör också ett tonfall. Så tilltalar man inte främlingar i Italien eller Frankrike. En vän, född i Västerås på 1960-talet, berättade nyligen att under hans uppväxt tillbringade man fritiden med familjen. Du-reformen handlade också om det. Som grädde på moset är niandet inte naturligt på svenska. Herr Johansson. Ni där.

Tips för att visa arvord Lyssna på dialekter I menyn kan du välja bland alla Sveriges landskap i bokstavsordning och hitta inspelningar från olika socknar och städer. Alla de ljudklipp på dialekt som vi för närvarande har utlagda på webbplatsen kan nås härifrån. En del av inspelningarna ligger direkt på varje landskapssida, medan du når andra via länkar till vår Karta. Du kan använda dig av Kartan om du förutom dialekter också är intresserad av namn och folkminnen. De flesta inspelningarna är gjorda under andra halvan av 1900-talet och representerar ett äldre språkbruk. Karin Bojs: När vårt språk kom hit Nya rön som blev offentliga i veckan har i princip löst en fråga som forskare har tvistat om i hundra år: varför halva jordens befolkning talar indoeuropeiska språk. Den senaste tiden har det tidiga 1900-talets rasbiologi fått mycket uppmärksamhet. Sveriges television sände nyligen en dokumentär av Maja Hagerman om rasbiologisk dokumentering av samer. Björn af Kleen här på DN har skrivit reportage om Karolinska institutets samling av skallar. Båda har gjort utmärkta jobb. Utmärkande för rasbiologin var inte bara att den var rasistisk och oetisk. Visst var det tidiga 1900-talets genetik en inspiration - särskilt Mendels återupptäckta rön om arvsanlag. En av de mest tongivande var arkeologen och lingvisten Gustaf Kossinna (1858-1931). Det stora misstaget som Gustaf Kossinna och många av hans efterföljare har gjort, är själva tankemönstret att människor kan delas in i distinkta raser. Så är det inte. Modern genetik visar i stället att vi alltid har rört på oss och blandat oss med varandra.

Lyssna till en språkets källa Den första svenska lagtexten, Västgöta­lagen, har kommit i ny utgåva. Översättaren och författaren Erik Andersson njuter av karga ord och lakoniska formuleringar. Med lagarna börjar den svenska litteraturen, och först bland dessa var Västgötalagen på 1220-talet. Det är så tidigt att det knappt fanns ett Sverige och knappt något svenskt språk heller: det är just från Västgötalagen som fornsvenskan räknar sin början. I denna arla ordgryning tycks det som om västgötarna besinnade allvaret i sitt företag. Eskil var visserligen östgöte, av Bjälboätten, brorson till Birger Brosa och äldre bror till Birger jarl, men han hade stora egendomar i Västergötland och var bosatt i Long strax norr om Vara. Oc innurlika spurdhi oc letadhi han all Lums lagh. Detta storverk i ord har givits ut flera gånger tidigare, både i faksimil och i översättning till såväl svenska som andra språk. Föreningen för Västgötalitteratur har gått att reparera detta, och de har gjort det med allt nit.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic Click image, then click again, to enlarge Call it counterintuitive clickbait if you must, but Forbes' Pascal-Emmanuel Gobry made an intriguing argument when he granted the title of "Language of the Future" to French, of all tongues. "French isn’t mostly spoken by French people and hasn’t been for a long time now," he admits," but "the language is growing fast, and growing in the fastest-growing areas of the world, particularly sub-Saharan Africa. The latest projection is that French will be spoken by 750 million people by 2050. One study "even suggests that by that time, French could be the most-spoken language in the world, ahead of English and even Mandarin." I don't know about you, but I can never believe in any wave of the future without a traceable past. "When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor," writes Mental Floss' Arika Okrent. Would you like to support the mission of Open Culture? via Mental Floss Related Content:

Originalhandskriften - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala universitet Codex argenteus, eller "Silverbibeln" i Uppsala universitetsbibliotek, är den mest omfattande texten på gotiska som överlevt till våra dagar.Lyssna på Fader vår på gotiska Codex argenteus innehåller kvarlevorna av en praktfull evangeliebok, ett evangeliarium, som skrevs på tidigt 500-tal i Norditalien, förmodligen i Ravenna och förmodligen för den ostrogotiske konungen Theoderik den store. Texten utgör en del av Wulfilas översättning av bibeln från grekiska till gotiska på 300-talet. Glimtar från Theoderiks Ravenna, där Codex argenteus troligen blev skriven Codex argenteus är skriven med silver- och guldbläck på mycket tunt pergament av hög kvalitet. Kolonner och valvbågar i Theoderik den stores palatskyrka och i Codex argenteus. Silverbibeln var känd på 1500-talet då den fanns i ett benediktinkloster i Werden vid Ruhr. Silverbibeln bestod från början av åtminstone 336 blad. Det har givits ut flera editioner av Codex argenteus text. lyssna på fader vår på gotiska Mer om silverbibeln

How Languages Evolved Bonjour! Namastē! Hyālō! However you say “hello,” it might surprise you to learn that over 400 Indo-European languages may have come from one single language spoken mainly in ancient Anatolia, which is now modern-day Turkey. Indo-European languages are a specific language group of over 400 languages, including Spanish, German, Hindi, Portuguese and Urdu. Created by the Business Insider Science team, the video animation below shows how languages could have spread from modern-day Turkey to Europe and Asia via the growth of farming, eventually evolving and becoming the languages we hear today. A 2012 study published in Science, led by evolutionary biologist Quentin Atkinson from University of Auckland, New Zealand, was the basis of the animated map. Check out the animation in the video below to see how we could all be essentially speaking the same language. Read this next: Experiment Provides Further Evidence That Reality Doesn't Exist Until We Measure It

Svenska språket är en konstruktion Debatt SPRÅKSPALTEN: I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll, skriver Lars-Gunnar Andersson. Gränsen mellan språk och dialekt är svår att dra. Svenska, danska och norska är tre olika språk, medan gotländska, älvdalsmål och jämtländska är tre svenska dialekter. Men de språkliga skillnaderna mellan de tre svenska dialekterna torde vara större än skillnaderna mellan de tre nordiska språken. En forskare formulerade sig drastiskt: ett språk är en dialekt med flotta och armé. Serbokroatiska var huvudspråk i Jugoslavien. Begreppen avståndsspråk och konstruktionsspråk används ofta för att beskriva två sätt att avgöra vad som är ett språk. Förklaringen ligger i hur man räknat. Europeiska nationalspråk är däremot konstruktionsspråk. Landets administration krävde lagar, domstolsprotokoll och andra dokument. Eftersom maktcentrum låg i Mälardalen, är det dialekterna där som påverkat konstruktionen av svenskan mest.

Forskerne er kommet tæt på vores sprogs vugge Vand, wasser, water og vadar - ord er, ligesom mennesker, beslægtede, og i lighed med genetikere kan sprogforskere (lingvister) følge ordenes udviklingshistorie tilbage i tiden. De fire ord for vand er fætre-kusiner i den indoeuropæiske sprogfamilie, som tales af næsten alle europæere - herunder af os danskere - og amerikanere samt et flertal i store asiatiske lande som Indien og Iran. Historien kort Det er lykkedes at kortlægge arvematerialer fra 2.600-4.200 år skeletter fra det nuværende Tyrkiet.Blandt dem er individer, som talte det ældst kendte sprog i den indoeuropæiske sprogstamme - hittitisk.Studiet sender forskerne tættere på en 100 år gammel gåde om vores sprogs oprindelse.Modsat den tidligere fremherskende teori er hittitisk ikke er kommet fra et andet folk gennem en stor folkevandring, men er en sproggruppe, som formentlig er blevet ført ind af en lille gruppe folk. Nu kommer et studie løsningen et stort skridt nærmere. Indoeuropæiske sprog DNA er nøglen til at løse gåden

Related: