background preloader

Språkhistoria

Facebook Twitter

Så dogo svenskans pluralformer. När läsarna började bläddra i sina dagstidningar den 28 oktober 1945 var det få som var medvetna om att de bevittnade en liten revolution.

Så dogo svenskans pluralformer

Det var då – för 75 år sedan – som Tidningarnas Telegrambyrå, TT, slopade de svenska verbens pluralformer. I stället gick nyhetsbyrån över till enhetsformer. Stand Still. Stay Silent - webcomic, page 196. 14 October. 2014 Language trees for the language lovers!

Stand Still. Stay Silent - webcomic, page 196

I've gathered pretty much all the data for this from ethnologue.com, which is an awesome well of information about language families. And if anyone finds some important language missing let me know! The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic.

Click image, then click again, to enlarge Call it counterintuitive clickbait if you must, but Forbes' Pascal-Emmanuel Gobry made an intriguing argument when he granted the title of "Language of the Future" to French, of all tongues.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic

"French isn’t mostly spoken by French people and hasn’t been for a long time now," he admits," but "the language is growing fast, and growing in the fastest-growing areas of the world, particularly sub-Saharan Africa. The latest projection is that French will be spoken by 750 million people by 2050. One study "even suggests that by that time, French could be the most-spoken language in the world, ahead of English and even Mandarin. " I don't know about you, but I can never believe in any wave of the future without a traceable past. Fönster, vindöga och andra gluggar i nordiska språk - Språkbruk.

Comic Artist Maps the History of Languages with a Linguistic Tree. Using research from Ethnologue, Minna Sundberg created this amazing infographic in the form of a magnificent tree, which illustrates the ancient linguistic links between the world’s languages. Trees and branches are often used by linguists as a visual metaphor to explain language origination. This tree model explains the connections between groups of languages, which all descend from a common ancestral proto-language. In the same way we think of people in a biological family tree, these groups of languages are known as “families” and linguists would say that “daughter languages” within a family are genetically related. This visualization stemmed from Sundberg's own webcomic, Stand Still. Forskerne er kommet tæt på vores sprogs vugge. Vand, wasser, water og vadar - ord er, ligesom mennesker, beslægtede, og i lighed med genetikere kan sprogforskere (lingvister) følge ordenes udviklingshistorie tilbage i tiden.

Forskerne er kommet tæt på vores sprogs vugge

De fire ord for vand er fætre-kusiner i den indoeuropæiske sprogfamilie, som tales af næsten alle europæere - herunder af os danskere - og amerikanere samt et flertal i store asiatiske lande som Indien og Iran. Historien kort Det er lykkedes at kortlægge arvematerialer fra 2.600-4.200 år skeletter fra det nuværende Tyrkiet.Blandt dem er individer, som talte det ældst kendte sprog i den indoeuropæiske sprogstamme - hittitisk.Studiet sender forskerne tættere på en 100 år gammel gåde om vores sprogs oprindelse.Modsat den tidligere fremherskende teori er hittitisk ikke er kommet fra et andet folk gennem en stor folkevandring, men er en sproggruppe, som formentlig er blevet ført ind af en lille gruppe folk.

Nu kommer et studie løsningen et stort skridt nærmere. Indoeuropæiske sprog. I spåren av SKAM – Språkhistoria. Svenska språket är en konstruktion. Debatt SPRÅKSPALTEN: I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll, skriver Lars-Gunnar Andersson.

Svenska språket är en konstruktion

Gränsen mellan språk och dialekt är svår att dra. Svenska, danska och norska är tre olika språk, medan gotländska, älvdalsmål och jämtländska är tre svenska dialekter. Men de språkliga skillnaderna mellan de tre svenska dialekterna torde vara större än skillnaderna mellan de tre nordiska språken. En forskare formulerade sig drastiskt: ett språk är en dialekt med flotta och armé. Han menade att språkgränser avgörs av nationsgränser och statsbildningar. Serbokroatiska var huvudspråk i Jugoslavien. Begreppen avståndsspråk och konstruktionsspråk används ofta för att beskriva två sätt att avgöra vad som är ett språk. Förklaringen ligger i hur man räknat. Europeiska nationalspråk är däremot konstruktionsspråk.

Landets administration krävde lagar, domstolsprotokoll och andra dokument. How Languages Evolved. Bonjour! Namastē! Hyālō! However you say “hello,” it might surprise you to learn that over 400 Indo-European languages may have come from one single language spoken mainly in ancient Anatolia, which is now modern-day Turkey. Originalhandskriften - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala universitet. Codex argenteus, eller "Silverbibeln" i Uppsala universitetsbibliotek, är den mest omfattande texten på gotiska som överlevt till våra dagar.Lyssna på Fader vår på gotiska Codex argenteus innehåller kvarlevorna av en praktfull evangeliebok, ett evangeliarium, som skrevs på tidigt 500-tal i Norditalien, förmodligen i Ravenna och förmodligen för den ostrogotiske konungen Theoderik den store.

Originalhandskriften - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala universitet

Texten utgör en del av Wulfilas översättning av bibeln från grekiska till gotiska på 300-talet. Glimtar från Theoderiks Ravenna, där Codex argenteus troligen blev skriven Codex argenteus är skriven med silver- och guldbläck på mycket tunt pergament av hög kvalitet. Länge ansåg man att pergamentet var gjort av skinnet från nyfödda eller till och med ofödda kalvar. Senare forskning visar dock att det förmodligen är gjort av killingskinn. Kolonner och valvbågar i Theoderik den stores palatskyrka och i Codex argenteus. Silverbibeln bestod från början av åtminstone 336 blad. Lyssna på fader vår på gotiska. A Proportional Perspective of the World's Native Languages.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic. Lyssna till en språkets källa. Den första svenska lagtexten, Västgöta­lagen, har kommit i ny utgåva.

Lyssna till en språkets källa

Översättaren och författaren Erik Andersson njuter av karga ord och lakoniska formuleringar. Med lagarna börjar den svenska litteraturen, och först bland dessa var Västgötalagen på 1220-talet. Det är så tidigt att det knappt fanns ett Sverige och knappt något svenskt språk heller: det är just från Västgötalagen som fornsvenskan räknar sin början. I denna arla ordgryning tycks det som om västgötarna besinnade allvaret i sitt företag. Äldre Västgötalagen [MS, 1290-tal] sidan 1r faksimil. Karin Bojs: När vårt språk kom hit.

Nya rön som blev offentliga i veckan har i princip löst en fråga som forskare har tvistat om i hundra år: varför halva jordens befolkning talar indoeuropeiska språk.

Karin Bojs: När vårt språk kom hit

Den senaste tiden har det tidiga 1900-talets rasbiologi fått mycket uppmärksamhet. Sveriges television sände nyligen en dokumentär av Maja Hagerman om rasbiologisk dokumentering av samer. Björn af Kleen här på DN har skrivit reportage om Karolinska institutets samling av skallar. Båda har gjort utmärkta jobb. De undviker att falla i en vanlig fälla där rasbiologin klumpas ihop med biologi i största allmänhet, med genetik och med Charles Darwin. Utmärkande för rasbiologin var inte bara att den var rasistisk och oetisk. Visst var det tidiga 1900-talets genetik en inspiration - särskilt Mendels återupptäckta rön om arvsanlag. En av de mest tongivande var arkeologen och lingvisten Gustaf Kossinna (1858-1931). Så är det inte. Modern genetik visar i stället att vi alltid har rört på oss och blandat oss med varandra.

Word Map. European word translator: an interactive map. Enter one or two lower-case English words to see translations from Google Translate.

European word translator: an interactive map

This site is an old side-project that I'm planning to shut down around the end of 2017. It's been a fun project and I'm grateful for the encouraging and helpful feedback I've received. Drop me an email at james dot trimble at yahoo dot co dot uk if you really need the site to continue working after the end of 2017. J. Värsta Språket!