background preloader

Språkhistoria

Facebook Twitter

Svenska språket är en konstruktion. Debatt SPRÅKSPALTEN: I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll, skriver Lars-Gunnar Andersson.

Svenska språket är en konstruktion

Gränsen mellan språk och dialekt är svår att dra. Svenska, danska och norska är tre olika språk, medan gotländska, älvdalsmål och jämtländska är tre svenska dialekter. Men de språkliga skillnaderna mellan de tre svenska dialekterna torde vara större än skillnaderna mellan de tre nordiska språken. En forskare formulerade sig drastiskt: ett språk är en dialekt med flotta och armé. Han menade att språkgränser avgörs av nationsgränser och statsbildningar. Serbokroatiska var huvudspråk i Jugoslavien. Begreppen avståndsspråk och konstruktionsspråk används ofta för att beskriva två sätt att avgöra vad som är ett språk. Förklaringen ligger i hur man räknat. Europeiska nationalspråk är däremot konstruktionsspråk. Landets administration krävde lagar, domstolsprotokoll och andra dokument. I mitten på 1800-talet infördes den allmänna folkskolan. How Languages Evolved. Bonjour! Namastē! Hyālō! However you say “hello,” it might surprise you to learn that over 400 Indo-European languages may have come from one single language spoken mainly in ancient Anatolia, which is now modern-day Turkey.

Originalhandskriften - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala universitet. Codex argenteus, eller "Silverbibeln" i Uppsala universitetsbibliotek, är den mest omfattande texten på gotiska som överlevt till våra dagar.Lyssna på Fader vår på gotiska Codex argenteus innehåller kvarlevorna av en praktfull evangeliebok, ett evangeliarium, som skrevs på tidigt 500-tal i Norditalien, förmodligen i Ravenna och förmodligen för den ostrogotiske konungen Theoderik den store.

Originalhandskriften - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala universitet

Texten utgör en del av Wulfilas översättning av bibeln från grekiska till gotiska på 300-talet. Glimtar från Theoderiks Ravenna, där Codex argenteus troligen blev skriven Codex argenteus är skriven med silver- och guldbläck på mycket tunt pergament av hög kvalitet. Länge ansåg man att pergamentet var gjort av skinnet från nyfödda eller till och med ofödda kalvar. Senare forskning visar dock att det förmodligen är gjort av killingskinn. Kolonner och valvbågar i Theoderik den stores palatskyrka och i Codex argenteus. Silverbibeln bestod från början av åtminstone 336 blad. A Proportional Perspective of the World's Native Languages.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic. Click image, then click again, to enlarge Call it counterintuitive clickbait if you must, but Forbes’ Pascal-Emmanuel Gobry made an intriguing argument when he granted the title of “Language of the Future” to French, of all tongues.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic

“French isn’t mostly spoken by French people and hasn’t been for a long time now,” he admits,” but “the language is growing fast, and growing in the fastest-growing areas of the world, particularly sub-Saharan Africa. The latest projection is that French will be spoken by 750 million people by 2050. One study “even suggests that by that time, French could be the most-spoken language in the world, ahead of English and even Mandarin.”

I don’t know about you, but I can never believe in any wave of the future without a traceable past. “When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor,” writes Mental Floss’ Arika Okrent. Lyssna till en språkets källa. Den första svenska lagtexten, Västgöta­lagen, har kommit i ny utgåva.

Lyssna till en språkets källa

Översättaren och författaren Erik Andersson njuter av karga ord och lakoniska formuleringar. Med lagarna börjar den svenska litteraturen, och först bland dessa var Västgötalagen på 1220-talet. Det är så tidigt att det knappt fanns ett Sverige och knappt något svenskt språk heller: det är just från Västgötalagen som fornsvenskan räknar sin början. I denna arla ordgryning tycks det som om västgötarna besinnade allvaret i sitt företag. Nog för att de hade haft många skickliga lagmän alltsedan gamle Lum från Vånga som var hedning och lades i hög, särskilt att märka en hel dynasti från Edsvära utgående från Karle, en fader för fosterlandet kallad.

Eskil var visserligen östgöte, av Bjälboätten, brorson till Birger Brosa och äldre bror till Birger jarl, men han hade stora egendomar i Västergötland och var bosatt i Long strax norr om Vara. Oc innurlika spurdhi oc letadhi han all Lums lagh. Också Lydeke har fått en annan roll. Äldre Västgötalagen [MS, 1290-tal] sidan 1r faksimil. Karin Bojs: När vårt språk kom hit. Nya rön som blev offentliga i veckan har i princip löst en fråga som forskare har tvistat om i hundra år: varför halva jordens befolkning talar indoeuropeiska språk.

Karin Bojs: När vårt språk kom hit

Den senaste tiden har det tidiga 1900-talets rasbiologi fått mycket uppmärksamhet. Sveriges television sände nyligen en dokumentär av Maja Hagerman om rasbiologisk dokumentering av samer. Björn af Kleen här på DN har skrivit reportage om Karolinska institutets samling av skallar. Båda har gjort utmärkta jobb. De undviker att falla i en vanlig fälla där rasbiologin klumpas ihop med biologi i största allmänhet, med genetik och med Charles Darwin.

Utmärkande för rasbiologin var inte bara att den var rasistisk och oetisk. Word Map. European word translator: an interactive map. Enter one or two lower-case English words to see translations from Google Translate.

European word translator: an interactive map

Examples: banana the cat she runs Random words: ride sick A few things to keep in mind: Translations are generated by Google Translate. Some may be inaccurate or use non-European (e.g. Translation not available Sorry, this page does not yet translate proper nouns (such as names of people or places) or words in languages other than English. Världens språk : Språkkrav. Värsta Språket!