background preloader

BÄNKBOKEN MATERIAL

Facebook Twitter

Bajenpedagogen. Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande.

Bajenpedagogen

Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. Kamratrespons. I onsdags testade vi kamratrespons.

Kamratrespons

Eleverna delades in i par och fick läsa läsläxan för varandra. De skulle sedan ge positiv respons, beröm, till kompisen i form av två meningar. Frågor att arbeta med till bänkboken nathalie. Frågor att arbeta med till bänkboken nathalie. Två stjärnor och en idé Läsning. Checklista läsa. Värför läsa om. Frågor till bänkbok. Lagom bok.