background preloader

Språkhistoria

Facebook Twitter

Sociala mediers inverkan på språket.

Diskurspartiklar

Teknikpåverkan. Hen. Språkhistoria. Charlotta Aspelin. Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet.

Språkhistoria. Charlotta Aspelin.

Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Kort svensk språkhistoria - Svenska språket. Perioder i svensk språkhistoria Urnordiska: före vikingatiden Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas för urnordiska. Runsvenska: år 800–1225 Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Hur påverkas vårt språk i en digitaliserad värld? DEL 1 27 november 2017 kl 14:03 - Språket. I en värld av oliktalande är språkförståelse helt grundläggande, och på nätet och i sociala medier växer olika översättningstjänster fram för att skapa bryggor. – Förutsättningarna för att bli mer delaktiga i världen ökar ju, säger Theres Bellander, språkbruksforskare vid institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Hur påverkas vårt språk i en digitaliserad värld? DEL 1 27 november 2017 kl 14:03 - Språket

Men är vi där redan idag? Hur pålitliga är egentligen automatiska översättningstjänster? Så utvecklas språket. Vi har idag ett nytt förhållande mellan tal och skrift.

Så utvecklas språket

Bildspråket har blivit viktigare och det privata tilltalet vanligare. Tekniken påverkar språket, men även sammanhanget har stor betydelse. Vi anpassar vårt tilltal efter både vem vi kommunicerar med och i vilken kanal det sker. Språkhistoria 2. Björn Westerström. #4 - Språkhistoria del 1. Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald. Vårt svenska språk är en omistlig del av vårt gemensamma svenska kulturarv och vi måste därför bevara det för efterkommande generationer.”

Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald

Så lyder slutklämmen i en debattartikel som nyligen publicerades på nätet. Debattören vill inte tillåta lånord från engelskan. Ord som ”workshop”, ”basic” och ”outfit” måste stoppas. Skribenten är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ersättare i kulturutskottet. Artikeln har samma andemening som den motion som bifölls på Sverigedemokraternas kommun- och landstingskonferens i oktober. Språkhistoria - Svenska 3 - Google Slides. Vad är svenska? Frågan kan verka dum.

Vad är svenska?

Engelskans påverkan

Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen. Det började bland lärarna, som såg hur svårt det var för eleverna att stafva det swänska språket.

Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen

Sjätte upplagan av Svenska Akademiens ordlista kom ut 1889 och medförde en viss lättnad: q byttes mot k i många ord, så att exempelvis kvinna inte längre behövde stavas qvinna. Då byttes även e mot ä i ord som gärna, där och älg. 65 sätt att stava sje-ljudet - Språket. Dom, de, dem. Svensk Språkhistoria!!! Nysvenska. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 3 av 8. Språk och tanke artikel. Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3. Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar.

Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3

Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. I år blev det språkhistoria i kursen Svenska 3. Jag tänkte här dela med mig av mitt arbete, då mina elever överlag tyckte att området var intressant. Eleverna fick sätta ett helhetsomdöme på arbetsområdet och de kunde välja mellan 1-4, där 1 var mindre bra och 4 mycket bra.

Runsvenska

Vad är svenska? Ur språktidningen. Språkhistoria 3. Björn westerström. Runsvenska Och Fornsvenska. Språkhistoria 1. Björn Westerström. Så talade vikingarna. S språk med rötter och fötter–Nordiska språk i forntid och nutid. Språklikhet och språkskillnad, språkfamiljer och språksläktskap Arne Torp Historisk indelning av nordiska språk efter vågmodellen.

s språk med rötter och fötter–Nordiska språk i forntid och nutid

”Ge’na tärningen!” Språket om hur tusenåriga språkliga mönster hålls vid liv 28 januari kl 13:35 - Språket. Språkbiten om språkhistoria 23 februari 2013 kl 08:50 - Språket. Skulle vi förstå en istidsmänniska? - Vetenskap & miljö. Språkförsvaret: Språkhistoria. Studier i svensk språkhistoria 12 Variation och förändring. Så stympades urnordiskan. Komp_sprkhistoria_ht09.pdf.

Språk förändras på olika sätt. Varför ändrar sig språket när ingen vill det?

Språk förändras på olika sätt

Det frågade Lars-Gunnar Andersson, känd från radioprogrammet ”Språket”, på en språkhistoriekonferens veckan efter påsk. Hundratalet forskare som tagit sig till Stockholm hade inget entydigt svar. Andersson utgick från tusentals brev och mejl till ”Språket”. Liksom mejlen till SvD rymmer de skarpa iakttagelser. Men nyheterna applåderas sällan. Ett annat svar är att förändringarna är så omärkliga. Omärkligheten gäller också grundläggande förändringar. Isländsk purism allt längre bort från Mikkjáll Jackson. När den isländska ungdomstidningen Æskan 1989 skrev om Mikkjáll Jackson rasade läsarna.

Isländsk purism allt längre bort från Mikkjáll Jackson

Idolen hette i fansens värld Michael Jackson och inget annat. Æskan skrev också om artister som Brúsi Springsteen, Jóna Jett, Markús Knopfler och Patrek Swayze. Redaktionens linje var att om ett utländskt namn hade en isländsk motsvarighet så skulle den användas. Men i dag är den här typen av isländsk purism historia. BBC Two - Fry's Planet Word. SPRÅKHISTORIA by m t on Prezi. Han ville att vi skulle dricka jos. En vårdag för 35 år sedan damp den ner i landets alla hushåll. En broschyr i A4-format, fylld med brevmallar. Föga upphetsande, kan tyckas.

Framtiden?

Språkets uppkomst + skriftspråket. Språkfamiljer, urspråk, släktskap. Fornsvenska. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 7 av 8. Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Använd den här videon Kopiera och klistra in koden nedan för att visa videon på din hemsida Visningen stoppad på grund av inaktivitet.