background preloader

Språkhistoria

Facebook Twitter

#4 - Språkhistoria del 1. Talspråk och engelska förändrar svenska språket + hen. Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald. Vårt svenska språk är en omistlig del av vårt gemensamma svenska kulturarv och vi måste därför bevara det för efterkommande generationer.”

Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald

Så lyder slutklämmen i en debattartikel som nyligen publicerades på nätet. Debattören vill inte tillåta lånord från engelskan. Ord som ”workshop”, ”basic” och ”outfit” måste stoppas. Skribenten är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ersättare i kulturutskottet. Språkhistoria - Svenska 3 - Google Slides. Vad är svenska? Frågan kan verka dum.

Vad är svenska?

Engelskans påverkan

Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen. Det började bland lärarna, som såg hur svårt det var för eleverna att stafva det swänska språket.

Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen

Sjätte upplagan av Svenska Akademiens ordlista kom ut 1889 och medförde en viss lättnad: q byttes mot k i många ord, så att exempelvis kvinna inte längre behövde stavas qvinna. 65 sätt att stava sje-ljudet - Språket. Dom, de, dem. Svensk Språkhistoria!!! Nysvenska. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 3 av 8. Språk och tanke artikel. Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3. Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar.

Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3

Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. I år blev det språkhistoria i kursen Svenska 3. Jag tänkte här dela med mig av mitt arbete, då mina elever överlag tyckte att området var intressant. Eleverna fick sätta ett helhetsomdöme på arbetsområdet och de kunde välja mellan 1-4, där 1 var mindre bra och 4 mycket bra. Gud blir hen i S:t Johannes församling. Hen är med oavsett.

Gud blir hen i S:t Johannes församling

Så refererar S:t Johannes församling i Stockholm till Gud i en platsannons. Inom Svenska kyrkan pågår en debatt om Gud ska benämnas hen i stället för han. För drygt tre år sedan skrev prästen Helena Myrstener i Kyrkans Tidning om att det blivit dags att tala om Gud som hen i stället för han. Hon ansåg att ett byte av pronomen skulle öppna porten för en närmare relation till Gud. Samtidigt skulle mindre vikt läggas vid föreställningar om hur män och kvinnor borde agera. Sedan dess har debatten fortsatt. Ordet ’man’ blir ’en’ i kampen för jämlikhet.

Förra året stormade det kring det laddade lilla ’hen’-ordet.

Ordet ’man’ blir ’en’ i kampen för jämlikhet

Nu är det dags för ’en’. Ett ord som nu börjat användas i stället för det mer herrklingande pronomenet ’man’. Språkhistoria. Charlotta Aspelin. Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet.

Språkhistoria. Charlotta Aspelin.

Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser.

Språkfamiljer, urspråk, släktskap

Språkets uppkomst + skriftspråket. Framtiden? Fornsvenska. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 7 av 8. Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse.

Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 7 av 8

Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Använd den här videon Kopiera och klistra in koden nedan för att visa videon på din hemsida Visningen stoppad på grund av inaktivitet. Då slog klockan för ordens kön. Han ville att vi skulle dricka jos. En vårdag för 35 år sedan damp den ner i landets alla hushåll.

Han ville att vi skulle dricka jos

En broschyr i A4-format, fylld med brevmallar. Föga upphetsande, kan tyckas. SPRÅKHISTORIA by m t on Prezi.

Runsvenska

Vad är svenska? Ur språktidningen. Språkhistoria 3. Björn westerström. Runsvenska Och Fornsvenska. Språkhistoria 1. Björn Westerström. Så talade vikingarna. Det har skrivits många böcker om vikingarna, ändå inte så många som man kunde tro med tanke på det stora internationella intresset för den delen av Nordens historia.

Så talade vikingarna

Kulturen, religionen, resorna och vapnen är väl beskrivna men språket, bortsett från runorna, har av någon anledning inte lockat forskarna särskilt mycket. KunskapsluckaVikingarnas språk har studerats på flera skandinaviska universitet men inriktningen har alltid varit att förstå det skrivna språket, inte att tala det. Många historiker och språkforskare har kunnat läsa sagorna och dikterna - men aldrig högt. Rune Palm, runolog och docent i nordiska språk vid Stockholms universitet, försöker med sin nya bok täppa till den kunskapsluckan. På drygt 500 sidor beskriver han fornnordiskan ur alla aspekter: orden, grammatiken och hur det hela hänger ihop med de övriga språken. S språk med rötter och fötter–Nordiska språk i forntid och nutid. ”Ge’na tärningen!” Språket om hur tusenåriga språkliga mönster hålls vid liv 28 januari kl 13:35 - Språket. Språkbiten om språkhistoria 23 februari 2013 kl 08:50 - Språket. Hen eller den? Pronomenval med betydelse.

Maj månads gästbloggare heter Benjamin Lyngfelt. Han är professor i svenska vid Göteborgs universitet och forskar till vardags om grammatik. Språkhistoria 2. Björn Westerström. Skulle vi förstå en istidsmänniska? - Vetenskap & miljö. Språkförsvaret: Språkhistoria. Studier i svensk språkhistoria 12 Variation och förändring. Så stympades urnordiskan. En här av sveber. Komp_sprkhistoria_ht09.pdf. Språk förändras på olika sätt. Varför ändrar sig språket när ingen vill det? Det frågade Lars-Gunnar Andersson, känd från radioprogrammet ”Språket”, på en språkhistoriekonferens veckan efter påsk. Hundratalet forskare som tagit sig till Stockholm hade inget entydigt svar. Andersson utgick från tusentals brev och mejl till ”Språket”.

Liksom mejlen till SvD rymmer de skarpa iakttagelser. Men nyheterna applåderas sällan. Ett annat svar är att förändringarna är så omärkliga. Omärkligheten gäller också grundläggande förändringar. Isländsk purism allt längre bort från Mikkjáll Jackson. När den isländska ungdomstidningen Æskan 1989 skrev om Mikkjáll Jackson rasade läsarna. Idolen hette i fansens värld Michael Jackson och inget annat.

BBC Two - Fry's Planet Word.