background preloader

Folder_en__lasandde_klass.pdf

Folder_en__lasandde_klass.pdf

vilka texter passar att träna med bedömningsunderlag Recension av Läsakrobaten - Ett stöd vid läsinlärning Användningsområden Läsakrobaten är en övningsapp som kan fungera stödjande vid läsinläsning, ord- och begreppsinlärning och för att öva på att förstå hur ord rimmar. Jag uppfattar att tanken med appen är att öva sig i att läsa med ordbildmetoden, och att det tar avstamp i helordsinlärning. När du kommer in i appen möts du av en första sida med flera menyer som har olika funktioner. Den här vyn har jag efter att ha arbetat igenom hela appen framåt och bakåt. Bokstav+bild – flytta bild till rätt bokstavBingo – öva vokalerBilda ord – sätt ihop ordMemory – para ihop bild och ordRimord – hitta rimord Samtliga övningar går att göra om. Översta menyn består av en stjärna som växer för varje gång du får poäng. Om du vill ha eller repetera instruktionerna övningarna i appen, duttar du på frågetecknet. Jag upplever att appen är lik traditionella läromedel med skillnaden att här kan du dutta, dra och höra ljud och ord, få dem repeterade för dig hur många gånger som helst. Funktioner Bokstav+bild.

Läsfixarmatris Att bedöma läsförståelse Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser. - att förutspå -att utreda oklarheter, nya ord och uttryck -att ställa frågor -att sammanfatta -att se inre bilder När vi samtalar om text med dessa läsförståelsestrategier som stöd ser jag som pedagog snart nog vilka elever som kan förutspå, ställa olika typer av frågor, göra textkopplingar, plocka ut nyckelord, återberätta med en röd tråd. Textsamtalen är för mig den viktigaste "källan" till bedömning men jag använder mig också av andra bedömningsverktyg. Jag låter eleven läsa några olika typer av texter (korta) med uppmaningen att han/hon skall tänka högt kring sin egen strategianvändning, hur han/hon använder sina Läsfixare.

Superlärare även i förskolan Även förskollärare ska få möjlighet att göra karriär och höja sina löner rejält. Lärarförbundet jublar åt Folkpartiets förslag om att införa karriärtjänster i förskolan. – Jag är jätteglad. Regeringen har redan beslutat att införa så kallade karriärtjänster inom grund- och gymnasieskolan. Nu kan det bli verklighet även för förskollärarna. – I alla yrken med goda inkomster så finns det också en möjlighet att göra en karriär. 5 000 mer i månaden De nya karriärtjänsterna är ett viktigt steg för både förskolan och jämställdheten, anser Lärarförbundet. – Förskollärare har Sveriges lägst betalda akademiska yrke. Karriärtjänsterna inom förskolan ska fungera enligt samma princip som i grundskolan. Hur många tjänster det rör sig om har inte Maria Arnholm klart för sig, men det kan vara några tusen, säger hon till SVT. S och MP positiva Om förslaget blir verklighet vill säga. Men Lärarförbundet har redan tagit ut en stor del av glädjen i förskott. – Vi är väldigt nöjda.

Start | EN LÄSANDE KLASSEN LÄSANDE KLASS Re begreppsträd 6 Scaffolding Strategies to Use with Your Students What’s the opposite of scaffolding a lesson? Saying to students, “Read this nine-page science article, write a detailed essay on the topic it explores, and turn it in by Wednesday.” Yikes! No safety net, no parachute—they’re just left to their own devices. Let’s start by agreeing that scaffolding a lesson and differentiating instruction are two different things. Simply put, scaffolding is what you do first with kids. Scaffolding and differentiation do have something in common, though. So let’s get to some scaffolding strategies you may or may not have tried yet. 1. How many of us say that we learn best by seeing something rather than hearing about it? Try a fishbowl activity, where a small group in the center is circled by the rest of the class; the group in the middle, or fishbowl, engages in an activity, modeling how it’s done for the larger group.Always show students the outcome or product before they do it. 2. 3. All learners need time to process new ideas and information. 4. 5. 6.

Think Alouds Classroom Strategies Background Think Alouds help students learn to monitor their thinking as they read an assigned passage. Students are directed by a series of questions which they think about and answer aloud while reading. Benefits Think Alouds are practical and relatively easy for teachers to use within the classroom. Create and use the strategy Begin by modeling this strategy. What do I know about this topic? Teachers should next (1) give students opportunities to practice the technique, either in pairs, small groups or individually; and (2) offer structured feedback to students. Initially, the teacher reads the selected passage aloud as the students read the same text silently. Further reading Davey, B. (1983). Olshavsky, J. Wilhelm, J. Wilhelm, J.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. To the above list, we’d add:

The Importance of Asking Questions to Promote Higher-Order Competencies Irving Sigel devoted his life to the importance of asking questions. He believed, correctly, that the brain responds to questions in ways that we now describe as social, emotional, and cognitive development. Questions create the challenges that make us learn. The essence of Irv's perspective is that the way we ask questions fosters students' alternative and more complex representations of stories, events, and circumstances, and their ability to process the world in a wider range of ways, to create varying degrees of distance between themselves and the basis events in front of them, is a distinct advantage to learning. However, Irv found that schools often do not ask the range of questions children need to grow to their potential. Tell: Tell children the story by reading the text or having them read the text. Suggest: This involves providing children with choices about what might happen next or possible opinions they might have. For the story, here are some two-question rule sequences:

Related: