background preloader

Stjarnlasaren-plansch-A3-farg.pdf

Stjarnlasaren-plansch-A3-farg.pdf
Related:  MATERIAL OM EN LÄSANDE KLASSELK

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier. Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Vilket uppdrag….huvva, vilket ansvar..ja tankarna har pendlat men då mitt huvud allt som oftast är sprängfyllt av roligheter såsom skola, skolutveckling, bedömning för lärande etc, så hade jag redan bestämt mig för att fokusera på läsförståelse. Tyngda över mediernas fullständiga ångvält där de tryckte ner PISA-rapporten på våra redan överbelastade axlar, var det något som kändes up-to-date att fokusera på, som ett av mina områden som förstelärare. Lite snabbt surr med kollegorna i arbetslaget som sa ”Gör – kör!” Så här blev det: Okej, över till mig och mitt klassrum…

Tjusningen med textsamtal är att man aldrig riktigt vet var man hamnar. I morgon är det dags igen! Att introducera Reportern som jag upplever som en nyckelstrategi. Genom att ställa olika typer av frågor får texterna liv och vi kan förstå det vi läser på djupet. Jag kommer att använda mig av det material som finns på hemsidan till "En läsande klass" och börja med att modellera hur man kan ställa olika typer av frågor till mycket korta texter.Vi kommer att använda visningsbilden och läsa den korta texten om hararna. Genom att klicka på den interaktiva tavlan visar jag eleverna vilka olika typer av frågor det finns. Här är en länk till den interaktiva tavlan; Vi kommer även att läsa modelltexterna om Lekparken och Cykeltävlingen. Eftersom vi har två lässtrategipass i morgon så tar jag tillfället i akt att fokusera på Reportern även när vi läser i vår gemensamma läslära Vips. Kapitlet som jag skall läsa i morgon handlar om den lilla valpen Vips som blivit instängd i en hiss.

Nationella SLI.SE SLI.SE använder sig av naturliga sökningar, dvs. man skriver det man söker efter helt naturligt utan några ytterligare tecken. Du kan skriva ord, eller allra helst fraser i titeln, sökord eller i beskrivande text - du kan t.o.m. skriva ett ISBN/produktnr om du kan det. Om du t.ex. vill hitta en produkt som heter "Människans utveckling sedan stenåldern" är det bästa att skriva precis det. Om du inte är säker på titeln kan du prova med att skriva t.ex. "människa", men då kommer du förstås att få ganska många svar och produkten i exemplet kommer inte att komma högt upp i listan eftersom "människans" och "människa" inte är en exakt träff. Men, det fina är att trots att det inte är en exakt träff så finns den med bland svaren! Du kan kanske hitta den mycket lättare om du specificerar din sökning genom att skriva "människa stenålder", och igen ingen av dessa två ord är exakta träffar ändå hittar du precis vad du söker! Du ser antalet artiklar på varje ämne om du hovrar över ämnet.

Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk. Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det. För att eleverna skulle få upp ögonen för vad en sammanfattning kan vara, lät jag dem prova att sammanfatta förra kapitlet med max tre meningar. Nästa gång ja.

untitled Kollegialt lärande och en minilektion kring en karaktär | Fröken Cecilia Lind Kollegialt lärande Vi samlades några lärare Maria, Inger, Lena, Lotten och jag på Taubeskolan den 19 maj för att samplanera, genomföra och utvärdera en minlektion. Vi är alla med i nätverket för språkutvecklare, Center för skolutveckling och syftet var att slå våra läshuvuden ihop och spåna ihop en lektion i en åk 3:a kring modellerande läsning och lässtrategier enligt TCRWP-modellen. Allra först fick vi en rundtur av Maria på den imponerande och fantastiskt fina skolan följt av fika. Minilektion – karaktär ”Lill-Zlatan” Inledning Jag har hört att ni har pratat mycket om olika texters karaktärer: personer eller djur. Undervisning: Idag ska jag visa er ett sätt hur man kan göra. Visa bild av bokens framsida! När jag läser titeln tänker jag att det här kommer att handla om ett barn, en karaktär eller person som verkar gilla fotboll och Zlatan. Starta filmen ”Lill-Zlatan och morbröderna” Lässtopp 1: ”Ormburken”

Mio min mio | Munspelsungar Vår högläsningsbok just nu är ”Mio min mio”. Fröken läser högt för oss och vi får olika uppgifter att arbeta med. En del av kapitlen läser vi också själva, då textutdragen finns i ”En läsande klass”. Första uppgiften vi fick var att skriva en efterlysning av oss själva likt den efterlysning av Bo Wilhelm Olsson som boken startar med. Eftersom Astrid Lindgren är så bra på att beskriva fick vi agera konstnärer när vi tillsammans läste kapitlet ”I rosengården”. Vi samlade då ord i en tabell. Ture Sventon – som en språkgodisaffär Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Deckartemat inleds med Ture Sventon i öknen – en fantastiskt bra radioteater med bland annat Reine Brynolfsson, Rikard Wolff och Johan Rabaéus. Läsförståelsestrategier Aktivera förförståelse genom att titta på Tures kontor. Eleverna får fundera enskilt och parvis på: Räkna upp alla saker på kontoret som har med detektivarbete att göra.Hur tror du att en vanlig dag på Tures kontor ser ut? Radioteatern är ca 65 minuter lång och jag väljer att dela in den i tre delar. Analysera och bygga meningar Jag sitter vid datorn när vi lyssnar på texten. Andas halva andetag! Ord och uttryck Det finns mängder med ord som eleverna inte känner till och/eller har svårt att förklara. När Omar berättar att han vill sälja en flygande matta ”Vad menar han? Hur ser Omar ut?

Related: