background preloader

Språkhistoria

Facebook Twitter

Dialekter

Språksociologi. Johan Glans Om De Nordiska Språken. Språkhistoria i Svenska 3. Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar.

Språkhistoria i Svenska 3

Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. I år blev det språkhistoria i kursen Svenska 3. Nordisk miniordbok. Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk! - Pohjola-Norden - Elevpodd om språkhistoria. Den lyckliga tiden heter danske Hans Scherfigs roman Det forsømte forår (fr. 1940) på svenska.

Elevpodd om språkhistoria

Uppgift. Från runa till e-post Språkhistoria - Uppgift Skicka svaren till din handledare!

Uppgift

1. Jämför siffrorna ett till tio på fem olika germanska språk. Vad ser du för gemensamma drag? Språkhistoria, grannspråk, minoritetsspråk och språkbruk. Ny sida 1. Karin Bojs: När vårt språk kom hit. Nya rön som blev offentliga i veckan har i princip löst en fråga som forskare har tvistat om i hundra år: varför halva jordens befolkning talar indoeuropeiska språk.

Karin Bojs: När vårt språk kom hit

Den senaste tiden har det tidiga 1900-talets rasbiologi fått mycket uppmärksamhet. Sveriges television sände nyligen en dokumentär av Maja Hagerman om rasbiologisk dokumentering av samer. Björn af Kleen här på DN har skrivit reportage om Karolinska institutets samling av skallar. Båda har gjort utmärkta jobb. De undviker att falla i en vanlig fälla där rasbiologin klumpas ihop med biologi i största allmänhet, med genetik och med Charles Darwin.

European word translator: an interactive map. Enter one or two lower-case English words to see translations from Google Translate.

European word translator: an interactive map

This site is an old side-project that I'm planning to shut down around the end of 2017. It's been a fun project and I'm grateful for the encouraging and helpful feedback I've received. Drop me an email at james dot trimble at yahoo dot co dot uk if you really need the site to continue working after the end of 2017. J. Världens språk : Språkkrav. Nyordslistor. Listorna publiceras en gång om året i tidskriften Språktidningen, och här på vår egen webbplats.

Nyordslistor

Om orden i våra listor Orden i Språkrådets nyordslistor är inte alltid helt nya, men de har ökat i användning eller varit aktuella under året. De flesta nyord i listorna är goda tillskott till svenskan, men det kan förstås finnas enstaka ord som upplevs som nedsättande, krångliga, onödiga, mycket vardagliga etc. Svenska språkets historia. SprÅkhistoria. Språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar över tiden.

SprÅkhistoria

Talade språk förblir inte konstanta utan förändras ständigt på flera plan. Uttal av ljud förskjuts, en del ord försvinner och andra tillkommer. Även böjningsformer och satsers struktur omvandlas. Språkhistoria del1. Språkhistoria del 2. Språkbruk del 1. Svenska Akademien varnar för kränkande ord. Snart kommer den 14:e upplagan av Svenska Akademiens Ordlista, SAOL, ut.

Svenska Akademien varnar för kränkande ord

I den nya versionen kommer bland annat extra känsliga ord att presenteras tillsammans med förslag på ord som kan användas istället. – Vi avråder genom att tillråda. Alltså, vi skriver ”använd hellre det här ordet”. Det är en naturlig utveckling, säger Sven-Göran Malmgren som är huvudredaktör för den nya upplagan. Översikt. Från runa till e-post Ja, vad står det egentligen?

översikt

Uppgift. Fornsvenska textbanken. FORNSVENSK LEXIKALISK DATABAS. -%20Spr%C3%A5khistoria-fakta.pdf. Sprakhistoria__kompendium_lang. Svensk språkhistoria; från runstenar till Värsta språket. (förklara här vad ni ska arbeta med, hur ni ska genomföra det och med hjälp av vilket material) Tillsammans *går igenom ett bildspel om svensk språkhistoria, *tittar på ett avsnitt ur Värsta språket www.youtube.com/watch?

Svensk språkhistoria; från runstenar till Värsta språket

V=VmKfMR5F74Y, *tittar på ett avsnitt ur Ett öga rött www.youtube.com/watch? *tittar på ett avsnitt ur Elina – som om jag inte fanns. www.youtube.com/watch? Svensk språkhistoria. Under 800-talet kom kristendomen med missionärerna till Norden. Tillsammans med den kom också det latinska språket. Kyrkans män skrev det latinska alfabetet med en gotisk stil.

Runor, trästavar och stenar med inristningar byttes ut mot att använda bläck och pergament. Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. Den första perioden varade fram till 1225 och de enda skriftliga källorna existerar bara på runor så därför kallas denna period den runsvenska tiden. Ristningar i trä var mycket vanligare än i sten men det är tack vare de gamla runstenarna som vi vet en hel del om det svenska språket från den här tidsperioden. Några låneord som vikingarna snappade upp tack vare resor igenom Europa, samt tack vare präster som ville kristna Sverige, som vi kan hitta i runsvenskan är präst, djävul, klocka, kyrka. Svensk språkhistoria - Startsida. Johan Glans Om De Nordiska Språken.

Nordiska språk. Äldre Västgötalagen [MS, 1290-tal] sidan 1v faksimil. Språkhistoria I Svenska 3. Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Ska vi bry oss om språkdöden? Ngong, poyanáwa, squamish, karok, dyaabugay, ume­samiska och 467 till. Det är de språk i världen som klassas som akut utrotningshotade på språkuppslagsverket Ethnologues webbplats.

Dessa språk talas av ett fåtal äldre personer och kommer med största sannolikhet att dö ut inom bara några år. Experter: hälften av världens språk riskerar försvinna.