background preloader

Språkhistoria

Facebook Twitter

Dialekter

Språksociologi. Johan Glans Om De Nordiska Språken. Språkhistoria i Svenska 3. Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar.

Språkhistoria i Svenska 3

Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. Nordisk miniordbok. Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk! - Pohjola-Norden - Norden förr och nu. Elevpodd om språkhistoria. Den lyckliga tiden heter danske Hans Scherfigs roman Det forsømte forår (fr. 1940) på svenska.

Elevpodd om språkhistoria

För den som läst Scherfigs klassiker tycks den svenska översättningen oerhört ironisk. Berättelsen utspelar sig i skolmiljön, och titeln - den danska titeln - anspelar på våren som en tid då mycket står på spel, och proven duggar tätt. Solen lyser därute någonstans. Det är ingen idé att hänga läpp just nu. Fast - det är faktiskt ganska mycket för en lärare i svenska och engelska på gymnasiet den här tiden Jag skriver väl detta mest för min egen skull. Idag har 12 elever i åk 3 hållit sitt muntliga argumenterande tal, och lika många åk 1-elever har gjort sitt muntliga NP i engelska. Nästa vecka fortsätter sedan mina ettor med sina prov i engelska: läs- och hörförståelse samt uppsatsskrivning. Uppgift. Från runa till e-post Språkhistoria - Uppgift Skicka svaren till din handledare!

Uppgift

1. Jämför siffrorna ett till tio på fem olika germanska språk. Språkhistoria, grannspråk, minoritetsspråk och språkbruk. Ny sida 1. Karin Bojs: När vårt språk kom hit. Nya rön som blev offentliga i veckan har i princip löst en fråga som forskare har tvistat om i hundra år: varför halva jordens befolkning talar indoeuropeiska språk.

Karin Bojs: När vårt språk kom hit

Den senaste tiden har det tidiga 1900-talets rasbiologi fått mycket uppmärksamhet. Sveriges television sände nyligen en dokumentär av Maja Hagerman om rasbiologisk dokumentering av samer. Björn af Kleen här på DN har skrivit reportage om Karolinska institutets samling av skallar. Båda har gjort utmärkta jobb. European word translator: an interactive map. Världens språk : Språkkrav. Nyordslistor. Listorna publiceras en gång om året i tidskriften Språktidningen, och här på vår egen webbplats.

Nyordslistor

Om orden i våra listor Orden i Språkrådets nyordslistor är inte alltid helt nya, men de har ökat i användning eller varit aktuella under året. De flesta nyord i listorna är goda tillskott till svenskan, men det kan förstås finnas enstaka ord som upplevs som nedsättande, krångliga, onödiga, mycket vardagliga etc. Svenska språkets historia. SprÅkhistoria. Språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar över tiden.

SprÅkhistoria

Talade språk förblir inte konstanta utan förändras ständigt på flera plan. Uttal av ljud förskjuts, en del ord försvinner och andra tillkommer. Även böjningsformer och satsers struktur omvandlas. I allmänhet går förändringarna inte fortare än att språket är sig ganska likt under en människas livstid. Språkhistoria del1. Språkhistoria del 2. Språkbruk del 1. Svenska Akademien varnar för kränkande ord. Snart kommer den 14:e upplagan av Svenska Akademiens Ordlista, SAOL, ut.

Svenska Akademien varnar för kränkande ord

I den nya versionen kommer bland annat extra känsliga ord att presenteras tillsammans med förslag på ord som kan användas istället. – Vi avråder genom att tillråda. Alltså, vi skriver ”använd hellre det här ordet”. Det är en naturlig utveckling, säger Sven-Göran Malmgren som är huvudredaktör för den nya upplagan. – Vi säger att man hellre ska använda ”same” och ”inuit” än ”lapp” och ”eskimå” till exempel. Översikt. Från runa till e-post Ja, vad står det egentligen?

översikt

Den här texten är från Sveriges äldsta bok - Västgötalagen från 1200-talet och visar tydligt att svenskan har förändrats en del. Uppgift. Fornsvenska textbanken. FORNSVENSK LEXIKALISK DATABAS. -%20Spr%C3%A5khistoria-fakta.pdf. Sprakhistoria__kompendium_lang. Svensk språkhistoria; från runstenar till Värsta språket.

(förklara här vad ni ska arbeta med, hur ni ska genomföra det och med hjälp av vilket material) Tillsammans *går igenom ett bildspel om svensk språkhistoria, *tittar på ett avsnitt ur Värsta språket www.youtube.com/watch?

Svensk språkhistoria; från runstenar till Värsta språket

V=VmKfMR5F74Y, *tittar på ett avsnitt ur Ett öga rött www.youtube.com/watch? *tittar på ett avsnitt ur Elina – som om jag inte fanns. www.youtube.com/watch? Svensk språkhistoria. Under 800-talet kom kristendomen med missionärerna till Norden.

Svensk språkhistoria

Tillsammans med den kom också det latinska språket. Kyrkans män skrev det latinska alfabetet med en gotisk stil. Runor, trästavar och stenar med inristningar byttes ut mot att använda bläck och pergament. Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. Svensk språkhistoria - Startsida. Johan Glans Om De Nordiska Språken. Nordiska språk. Äldre Västgötalagen [MS, 1290-tal] sidan 1v faksimil.

Förändringar i svenska språket. Precis som andra språk, förändras svenskan ständigt. Här lyfter vi fram några viktiga tendenser. Språkhistoria I Svenska 3. Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt pm för att få information om temat, och din lärare kommer att bedöma det.

Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Ska vi bry oss om språkdöden? Ngong, poyanáwa, squamish, karok, dyaabugay, ume­samiska och 467 till. Det är de språk i världen som klassas som akut utrotningshotade på språkuppslagsverket Ethnologues webbplats. Dessa språk talas av ett fåtal äldre personer och kommer med största sannolikhet att dö ut inom bara några år. Och fler hotas framöver. Experter: hälften av världens språk riskerar försvinna.