background preloader

Sidor med material

Facebook Twitter

Math Art Projects. Make math meaningful with these fun projects that allow your students' creativity to shine!

Math Art Projects

Post-It Note Math Integrate math and art with this collaborative project. Divide students up into groups. First, students map out their design on graph paper, creating a multiplication array. Their design can be square or rectangular. When they're finished sketching it out, have them write down the equation for their array. Musical Fractions Students explore fractions while writing a colorful melody, without even knowing how to read music! Kreativ matte. Om Strävorna. Strävorna har formen av en matris med rutor och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla.

Om Strävorna

Dessa uttrycks på liknande sätt för grundskolan och för gymnasieskolan, så i Strävorna finns material för båda skolformerna. Strävorna – inspiration och kompetensutveckling Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. I rutorna finns olika typer av material, som artiklar från Nämnaren, aktiviteter och Uppslag. Artiklarna ska exemplifiera, ge nya tankar och idéer om undervisningen. I vissa fall är det beskrivningar av lektionsförlopp och i andra kan det vara resonemang kring förmågor och undervisning. För vilka elever passar materialet?

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. Aktiviteter speciellt avsedda för, eller även lämpliga för, gymnasiet finns samlade på en egen sida: Gymnasieaktiviteter. En till EVENTSAJTER webbplats. Lärportalen för matematik. Matematik på flera språk. Index of /~w-105550/ma. Index of /~w-105550/ma Name Last modified Size Description.

Index of /~w-105550/ma

Startsida. Give Your Brain A Workout! Här pluggar du matematik! Matteva. Matematikande. Kunskapsstjärnan - Matematik. Matematikpapper. De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning.

Matematikpapper

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>Nytt! Övningsmaterial. På denna sida hittar du material för utskrift.

Övningsmaterial

Allt material kan skrivas ut och användas både hemma och i skolan. Klockan Kalender Kalender månadsvis: i kalendern kan du skriva in månadens namn, veckodagarna och göra anteckningarKalender veckovis: i kalendern kan du skriva in vecka, datum, årtal och planering för kl. 6-22. Tallinjen. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Länkar Matematik - Korallens friskola. Aktuella rubriker: Tid, taluppfattning, räknesätt, geometri, talmönster,statistik, mönster, Appar (länkarna går till generella sidor där även matematik finns med), blandat Elevsidor Mattemästaren för klass 4, logga in. här TidKlocka: Papunet , Nomp Kunskapsstjärnan, elevspel Taluppfattning /positionssystem/ Räknesätt Skapa tal med 10-bas material på learningbox.

Länkar Matematik - Korallens friskola

Tiotal och ental med dinosaurien. Vill du se hur du kan använda tallinjen för att få syn på additionsuppgifter, subtraktion m.m.. Och visst är elevspel underbart. Matematikens grunder och viktiga strategier tränas bl.a på Kunskapsstjärnan och Clownen Click På dessa sidor kan du träna månader, dela upp tal, antalsuppfattning, additionstabeller, 10-kamrater och klockan och mycket annat.

Engelska BBC Bitesize KS1 har superroliga och väldigt lärorika matteövningar i olika svårighetsgrad. Övningar räknesätt/färdighetsträning/självrättande. Matematikinspiration. Registrera konto. Pixel Öva mer /PageFiles/136811/style.css. Räkna mera. Skolämnen. En lekfull mattesajt på flera språk.

Skolämnen

Ta hjälp av den lekfulla musen och hitta skojiga mattelekar. Gissa gåtor, lär dig dela lika, bygg torn, eller hitta rätt form. NOMP. Ha roligt och öva matematik med aporna! Miss Martins' ICT Classroom. Free Printable Math Worksheets. Randomly Generated Worksheets "Math Salamanders Free Math Sheets" Welcome to the Math Salamanders Free Printable Math worksheets.

Free Printable Math Worksheets

Here you will find a wide range of free printable randomly generated math worksheets which will help your child improve their mental calculation skills and learn their Math facts. This page contains links to other Math webpages where you will find a range of activities and resources. Each webpage has a short description of what the page is about and the math learning it covers. If you cannot find what you are looking for, try searching the site using the Google search box on the right hand side on this page. Random Sheet Generator The random worksheet generator below will help you to generate a range of random worksheets and answers. The worksheets generated have the calculations written horizontally rather than vertically to encourage children to use their heads rather than use a written method.

Using the random sheet generator will allow you to: Math-Salamanders.com. #Beppematik. Kims matematik - Hem.