background preloader

Sidor med material

Facebook Twitter

Matematik opgaver Arkiv - Leg og Lektie - legeuniversitet. Lärportalen. Om Strävorna – NCM:s och Nämnarens nya webbplats. Strävorna har formen av en matris och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla.

Om Strävorna – NCM:s och Nämnarens nya webbplats

Dessa uttrycks på liknande sätt för grundskolan och för gymnasieskolan, så i Strävorna finns material för båda skolformerna. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Strävorna – inspiration och kompetensutveckling Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. Det finns olika typer av material, som artiklar från Nämnaren, aktiviteter och Uppslag. Artiklarna ska exemplifiera, ge nya tankar och idéer om undervisningen. För vilka elever passar materialet? IKT-strävor Här finner du aktiviteter som behandlar digitala verktyg. Blå strävor Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. Gymnasieaktiviteter Aktiviteter som är lämpliga för eller speciellt avsedda för gymnasiet.

Gå till Strävorna-matrisen … How to Use Creative Art Projects to Make Your Students Love Math. Make math meaningful with these fun projects that allow your students’ creativity to shine!

How to Use Creative Art Projects to Make Your Students Love Math

Post-It Note Math Integrate math and art with this collaborative project. Divide students up into groups. First, students map out their design on graph paper, creating a multiplication array. Their design can be square or rectangular. When they’re finished sketching it out, have them write down the equation for their array. Musical Fractions Students explore fractions while writing a colorful melody, without even knowing how to read music! Fraction Color Spinner Integrate math, art and science by creating a colorful spinning toy! Arbetsblad & Aktivitetsblad - multiplikationstabeller, division, addition, algebra, klocka mm. Gåspennan musik. Matematik - www.matnat.org. Matematik på flera språk.

Give Your Brain A Workout! Här pluggar du matematik! Matteva. Matematikande. Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning.

Matematikpapper

En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning. Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora. Övningsmaterial. På denna sida hittar du material för utskrift.

Övningsmaterial

Allt material kan skrivas ut och användas både hemma och i skolan. Klockan Kalender Kalender månadsvis: i kalendern kan du skriva in månadens namn, veckodagarna och göra anteckningarKalender veckovis: i kalendern kan du skriva in vecka, datum, årtal och planering för kl. 6-22. Tallinjen Tallinjen, 0-10, 0-100, utan siffror, A3-formatExempel på hur träna förståelsen för tallinjen på talområdet 0-1000, A4-format Aritmetiska grundfärdigheter. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Matematikinspiration. Registrera konto. Pixel Öva mer /PageFiles/136811/style.css. Räkna mera. NOMP. Ha roligt och öva matematik med aporna! Miss Martins' ICT Classroom. Free Printable Math Worksheets. Randomly Generated Worksheets "Math Salamanders Free Math Sheets" Welcome to the Math Salamanders Free Printable Math worksheets.

Free Printable Math Worksheets

Here you will find a wide range of free printable randomly generated math worksheets which will help your child improve their mental calculation skills and learn their Math facts. This page contains links to other Math webpages where you will find a range of activities and resources. Each webpage has a short description of what the page is about and the math learning it covers.

If you cannot find what you are looking for, try searching the site using the Google search box on the right hand side on this page. Random Sheet Generator The random worksheet generator below will help you to generate a range of random worksheets and answers. The worksheets generated have the calculations written horizontally rather than vertically to encourage children to use their heads rather than use a written method. Using the random sheet generator will allow you to: Math-Salamanders.com. #Beppematik. Kims matematik - Hem.